Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

  20 września 2016 w Warszawie odbyła się X edycja konferencji "Bilans zysków i strat - Data Center czy serwerownia?"

Dziękujemy partnerom, ekspertom, patronom medialnym oraz wszystkim zgromadzonym uczestnikom.

Patroni Honorowi:

   

 

Partner Srebrny:

Partner konferencji:

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.

 • Grzegorz Bernatek - Kierownik Projektów Analitycznych, Audytel S.A.
  "Co najmocniej wpływa na koszty Data Center, a co własnej serwerowni ?”
   
 • Maciej Jurczyk - Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO24
  "Wyzwania przy przechowywaniu danych - nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych"
   
 • Damian Klimas - Partner Kancelarii Prawnej Szostek_Bar i Partnerzy
  "Wymogi prawne dotyczące infrastruktury data center i serwerowni”
   
 • Paweł Mrozowski - Centrum Projektów Europejskich
  "Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 - Projekty informatyczne"
   
 • Krzysztof Szczygieł -  ekspert z ramienia Polski w grupie roboczej w CENELEC TC125WG03 „Data Center Infrastructure and Facilities”,
  "Data Center zgodne z normą – co to znaczy?”
   
 • Jarosław Szumer - Główny Analityk, Dział Jakości i Bezpieczeństwa Informacji, Agencja Rynku Rolnego
  "Bezpieczeństwo informacji – nie tylko technologie"
 • Magdalena Targońska - Product Manager, COMEX S.A.
  "Systemy zasilania gwarantowanego o podwyższonej niezawodności. Zasady projektowania”
   
 • Robert Zdunek - Fima Polska Sp. z o.o.
  "Budowa Data Center  - kompromis pomiędzy wymaganiami, potrzebami a budżetem"

 

Wsparcie merytoryczne


Zagadnienia tematyczne konferencji:
1. Co, gdzie i jak?
 - warunki jakie musi spełniać profesjonalna serwerownia
 - finansowanie inwestycji
 - aspekty prawne
2. Wyposażenie
- rozwiązania storagowe, serwery, firewalle, routery, switche, UPS-y, agregaty prądotwórcze
- klimatyzacja, elementy chłodzące, urządzenia backupowe, szafy dystrybucyjne, okablowanie
  strukturalne, podłogi techniczne i sufity podwieszane
3. Bezpieczeństwo
 - monitoring pracy serwerowni/data center
 - systemy przeciwpożarowe, bezpieczeństwo fizyczne

 

Grupa docelowa
Osoby odpowiedzialne za:
- składowanie i przetwarzanie firmowych danych
- pozyskiwanie i utrzymanie infrastruktury technicznej firmy
- zarządzanie centrami danych w firmie w tym:
- wybór, zakup, utrzymanie firmowej infrastruktury
- kierownicy projektów
- szefowie działów technicznych
- szefowie działów IT, bezpieczeństwa 
 

Warunki udziału
Uczestnictwo w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy>>
Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji

Dla przedstawicieli firmy technologicznych/IT posiadających rozwiązania
z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1000 PLN netto.

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem/współpracą partnerską przy tym wydarzeniu
zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

 

Program

8.50 - 9.20

9.00 - 9.30

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

9.30 - 9.40

Powitanie 
Klaudia Moskała - SuccessPoint Sp. z o.o.

9.40 - 10.20

"Data Center zgodne z normą – co to znaczy?"
Krzysztof Szczygieł – ekspert z ramienia Polski w grupie roboczej w CENELEC TC125WG03 "Data Center Infrastructure and Facilities”

10.20 - 10.50

"Wyzwania przy przechowywaniu danych - nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych"
Maciej Jurczyk - Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO24

10.50 - 11.20

"Budowa Data Center  - kompromis pomiędzy wymaganiami, potrzebami a budżetem"
Robert Zdunek - Fima Polska Sp. z o.o.

11.20 - 11.30

"Systemy zasilania gwarantowanego o podwyższonej niezawodności. Zasady projektowania"
Magdalena Targońska - Product Manager, COMEX S.A.

11.30 - 11.45

Prezentacja wystawców: FIMA Polska Sp. z o.o., COMEX S.A

11.45 - 12.10

Przerwa kawowa

12.10 - 12.40

"Co najmocniej wpływa na koszty Data Center, a co własnej serwerowni?"
Grzegorz Bernatek - Kierownik Projektów Analitycznych, Audytel S.A.

12.40 - 13.10

"Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 - Projekty informatyczne"
Paweł Mrozowski - Centrum Projektów Europejskich

13.10 - 13.25

Przerwa kawowa

13.25 - 13.55

"Wymogi prawne dotyczące infrastruktury data center i serwerowni"
Damian Klimas - Partner Kancelarii Prawnej Szostek_Bar i Partnerzy

13.55 - 14.25

"Bezpieczeństwo informacji – nie tylko technologie"
Jarosław Szumer - Główny Analityk, Dział Jakości i Bezpieczeństwa Informacji, Agencja Rynku Rolnego

14.25 - 14.35

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne Atrium
Budynek Atrium Tower
Sala A

Piętro 9

al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

 

Prelegenci

Grzegorz Bernatek - Kierownik Projektów Analitycznych, Audytel S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (kierunek: Telekomunikacja). Od roku 2004 kieruje projektami badawczymi dotyczącymi polskiego i europejskiego rynku telekomunikacyjnego; tworzenia modeli rynkowych i systemowych oraz prowadzi doradztwo i szkolenia dla klientów Audytela. Wcześniej pracował jako audytor systemów teleinformatycznych w Audytelu oraz analityk/programista w Mc-Kinsey & Company.
 

Maciej Jurczyk - Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO24

Doświadczony audytor i wdrożeniowiec w obszarze bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Wytycznych i Rekomendacji KNF. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Audytor ISO 27001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22301. 

 
   

Damian Klimas -  Partner Kancelarii Prawnej Szostek_Bar i Partnerzy

Prawnik, doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się w szczególności świadczeniem bieżącej pomocy prawnej w dziale compliance międzynarodowej grupy kapitałowej z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Był również członkiem zespołu prawnego przygotowującego emisję obligacji korporacyjnych. Posiada znaczące doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, sporządzaniu umów, a także opinii prawnych. Autor publikacji prawnych z zakresu prawa nowych technologii, prawa autorskiego i prawa cywilnego.

 

Paweł Mrozowski - Centrum Projektów Europejskich

Trener, ekspert z dziedziny dofinansowań ze środków Unii Europejskiej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Projektami Współfinansowanymi ze Środków Europejskich. Pan Paweł posiada wiedzę, a także kilkuletnie doświadczenie w opracowywaniu i rozliczaniu wniosków o dotacje unijne, dokumentacji projektowej w ramach środków z Programów Regionalnych oraz krajowych w obecnym oraz poprzednich okresach programowania. Pan Paweł zajmował się rozliczaniem projektów unijnych ich analizą finansową i ekonomiczną. Ponadto Pan Paweł posiada doświadczenie w charakterze trenera
z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, przedsiębiorczości, sporządzania studiów wykonalności, biznesplanów, zarządzania finansami. Pan Paweł odznacza się doświadczeniem w pracy z wytycznymi i uszczegółowieniami Unii Europejskiej
w zakresie dofinansowania projektów inwestycyjnych, informatycznych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych.
 

Krzysztof Szczygieł – ekspert z ramienia Polski w grupie roboczej w CENELEC TC125WG03 "Data Center Infrastructure and Facilities”

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1982). Po studiach ropoczął w Instytucie Radioelektroniki Warszawskiej (do 1995). W 1997 założył firmę Skyline Investment S.A. (obecnie spółka jest notowana na GPW). Od 2007 Prezes Zarządu Skyline Teleinfo S.A. – spółki wydzielonej ze Skyline Investment S.A. Założyciel (2012) Polskiego Instytutu Data Center S.A. (obecnie Prezes Zarządu Spółki). Doradca i konsultant wielu firm państwowych i prywatnych w zakresie technologii Data Center. 
Jako ekspert z ramienia Polski w TC215 WG03 w CENELEC, uczestniczy w pracach międzynarodowego zespołu 20 specjalistów opracowujących grupę norm EN 50660 „Data Center Infrastructure and Facilities”. Jestem również obserwatorem w ISO/IEC JTC 1/SC 39, Sustainability for and by Information Technology. Od 2014 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 173 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Członek i uczestnik prac w stowarzyszeniach zawodowych IEEE i BICSI. Od 2012 prowadzi wykłady przedmiotu „Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych” na Politechnice Warszawskiej. Autor rozdz.18 (Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych)w monografii „Informatyka Gospodarcza” wydanej przez C.H. Beck w roku 2010. Szef zespołu nadzoru projekt budowy centrum przetwarzania danych dla jednego z największych polskich banków o powierzchni ponad 7 000 m.kw. (ukończone 01/2016)
 
Informacja nt. Cenelec
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) jest odpowiedzialny za tworzenie norm europejskich (normy EN) w zakresie elektrotechniki. Pojęcie elektrotechniki należy rozumieć bardzo szeroko albowiem obejmuje wszystkie dziedziny techniki, które wyrosły z dawnej branży elektrotechnicznej. W zakresie zadań CENELEC mieści się również normalizacja branży data center. Obecnie opracowanych jest 8 norm w tym zakresie, w przygotowaniu znajduje się jeszcze 6 zeszytów dot. utrzymania i efektywności energetycznej.
CENELEC odpowiada także za współpracę międzynarodową z IEC (International Electrotechnical Commisssion), która stanowi agendę ISO wyspecjalizowaną w zakresie elektrotechniki.
CENELEC jest organizacją non-profit i posiada status Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej działającej na rzecz Komisji Europejskiej (EU Commission). CENELEC działa od 1973 roku w wyniku połączenia poprzednich komisji normalizacyjnych (CENELCOM i CENEL). Siedziba CENELEC mieści się w Brukseli.

"Data Center zgodne z normą – co to znaczy?”

W ramach prelekcji słuchacz zapozna się z aktualnym stanem normalizacji europejskiej w zakresie odnoszącym się do infrastruktury fizycznej Data Center oraz z planami nowych opracowań. 
Celem wykładu jest wskazanie wpływu poszczególnych zapisów normatywnych na założenia i rozwiązania projektowe.
Znajomość aktualnych opracowań normalizacyjnych jest niezbędną wskazówką dla osób biorących udział w procesie tworzenia Data Center z punktu widzenia zrozumienia wytycznych projektowych jak również określenia oczekiwanej jakości infrastruktury.
Wykład przeznaczony jest dla menedżerów informatyki, dyrektorów infrastruktury (technicznych) przedsiębiorstw przygotowujących się do budowy lub modernizacji własnego Data Center. Zawiera również wiedzę przydatną dla osób na stanowiskach inżynierskich przygotowujących wymagania i założenia do koncepcji i projektów Data Center jak również dla osób oceniających infrastrukturę istniejących Data Center.

 

Jarosław Szumer - Główny Analityk, Agencja Rynku Rolnego, Biuro Audytu i Bezpieczeństwa Informacji

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe zarządzania i bankowości). 30 lat doświadczenia w IT, w tym ponad 22 na stanowiskach menadżerskich. Ponad 15 lat pracy w zagranicznych bankach komercyjnych i innych instytucjach sektora finansowego w Polsce. Wieloletni programista, projektant i kierownik projektów IT, także w środowiskach multi-kulturowych. Posiadacz certyfikatów ITIL, PRINCE2. Fan metodyki SixSigma. Audytor wewnętrzny SZJ, SZBI i SZBiHP. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa informacji postrzeganej w kontekście rodziny norm  ISO serii 27000. 

Informacja o ARR
Agencja Rynku Rolnego (ARR) jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na   podstawie unijnych aktów prawnych. W świetle przepisów prawa krajowego jest od 1 stycznia 2012 r. agencją wykonawczą.

"Bezpieczeństwo informacji – nie tylko technologie"

·         Bezpieczeństwo informacji

·         Analiza ryzyka

·         Normy …

·         System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

·         Jak skutecznie wdrożyć SZBI?

 

Robert Zdunek - Prezes Zarządu, Fima Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 2010 roku ukończył studia Executive MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Siemens, Emitel, Pro Futuro i Crowley Data Poland, gdzie uczestniczył w wielu projektach budowy sieci, biektów i systemów teleinformatycznych. Był certyfikowanym ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince2 Practitioner oraz uprawnienia budowlane w zakresie Telekomunikacji. Od 2011 roku pracuje w Fima Polska Sp. z o. o. jako Prezes Zarządu

 

Partnerzy

COMEX S.A. - jesteśmy obecni na rynku od wiosny 1987 roku. Oferujemy szeroką ofertę urządzeń UPS i agregatów prądotwórczych o zaawansowanych technologii po konkurencyjnych cenach. Świadczymy usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie całego kraju. Dysponujemy pełną gamą urządzeń w magazynach na terenie Polski co umożliwia nam realizowanie dostaw i serwis systemów w bardzo krótkim czasie.

Posiadamy kluczowe kompetencje i wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów zasilania gwarantowanego w dużych instytucjach branży finansowej, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia i wielu innych.

 

Fima Polska Sp. z o.o. - ekspert w integracji infrastruktury technicznej. FIMA od 20 lat zajmuje się działalnością w zakresie integracji systemów, projektując nowoczesne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz usług i rozwiązań inżynieryjnych, w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo, automatyka czy systemy telekomunikacyjne. Realizujemy złożone projekty w zakresie infrastruktury miejskiej oraz systemów transportowych i kolejowych. Oferujemy także rozwiązania skierowane do branży energetycznej, jak i do pozostałych sektorów gospodarki. W naszym portfolio znajdują się również dopracowane rozwiązania DC gwarantujące bezprzerwową pracę systemów IT.

Od początku swojej działalności FIMA zrealizowała ponad 10 000 projektów, działając jako generalny wykonawca dla klientów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Nasi klienci mają pewność, że wybór naszej firmy jest gwarancją współpracy z doświadczonym i niezawodnym partnerem. Zapewniamy najwyższy standard usług przez cały cykl życia projektu, począwszy od pierwszego pomysłu, poprzez wdrożenie systemu, aż po jego utrzymanie i obsługę techniczną. Jesteśmy w stanie opracować koncepcję danego rozwiązania, wykonać lub nadzorować jego projekt i wdrożenie, a następnie zająć się utrzymywaniem systemu, zapewniając jego sprawne i niezawodne funkcjonowanie.


Jesteśmy międzynarodowym przedsiębiorstwem z główną siedzibą na Litwie i oddziałami w Polsce, na Łotwie i Białorusi.

 

Patroni Medialni

     

 

Oferta parterska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym

Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Poprzednie edycje

Do tej pory mieliśmy przyjemność zorganizować dziewięć edycji konferencji poświęconej budowie serwerowni oraz data center:
 

I Edycja II Edycja III Edycja
IV Edycja V Edycja VI Edycja
VII Edycja VIII Edycja IX Edycja

 

Partnerami poprzednich edycji były takie firmy, jak:

Kontakt z organizatorem

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji zachęcamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl