Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Rok 2014 niesie przełomowe rozwiązania dla wszystkich jednostek administracji publicznej.

 • Jakie zmiany należy wprowadzić, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo danych wrażliwych?
 • Jak poprawnie zabezpieczyć szczególnie chronioną dokumentację w instytucjach publicznych?
 • Jakie rozwiązania wdrożyć, aby sprostać międzynarodowym normom standaryzującym systemy zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji w jednostkach administracji publicznej?

 

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą zaproszeni eksperci, podczas konferencji skierowanej do przedstawicieli sądów oraz jednostek administracji publicznej

Dane wrażliwe
szczególnie chronione dane osobowe w sądownictwie w świetle ustawodawstwa i wymogów KRI

10 grudnia | Hotel Radisson Blu Sobieski w Warszawie

 

Patron Honorowy


Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie

Zgłaszam swój udział >>>

Opracowanie skutecznej polityki bezpieczeństwa, niezawodna informatyzacja oraz wdrożenie nowoczesnych systemów  dają możliwość efektywnego zarządzania organami administracji rządowej i samorządowej.

Partnerzy Strategiczni
 

W programie konferencji następujące prelekcje:

 • Dane wrażliwe i szczególnie chronione w resorcie sprawiedliwości w świetle obowiązującego ustawodawstwa 
  Dostęp do informacji publicznej i jego ograniczenia w aspekcie wyłączeń wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych

  Jerzy Waldemar Chłopecki - Pełnomocnik Prezesa Sądu Okręgowego ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Warszawie
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu karnym
  Artur Ozimek - Sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie
 • Publikacja orzeczeń sądowych w Internecie a dane wrażliwe
  Łukasz Goździaszek - Adwokat, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Regulacje prawne dla administracji publicznej w świetle KRI
  Extreme Network - Portfolio, wizja i referencje w Polsce

  Dawid Królica - Extreme Network
 • Bezpieczeństwo sieci - kontekst użytkowników oraz przepływów aplikacji
  Andrzej Oleszek - Versim
   

Zagadnienia tematyczne:

 • Realizacja zadań publicznych droga elektroniczną przez administrację publiczną w erze społeczeństwa informacyjnego
 • Rozporządzenia Unijne Europejskie Ramy Interoperacyjności a prawo krajów członkowskich
 • Międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji w instytucji publicznej
  - polityka i procedury bezpieczeństwa,
  - audyt bezpieczeństwa, analizy ryzyka utraty danych,
  - zarządzanie bezpieczeństwem danych
 • Krajowe Ramy Interoperacyjności - standardy i wymagania dla rejestrów publicznych
  a) poziomy interoperacyjności (technologiczny, systemowy, zadaniowy)
  b) wymiana informacji w postaci elektronicznej - współdziałanie systemów informacyjnych jednostek administracji publicznej w procesach realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną
  c) architektura i wymagania dla systemów teleinformatycznych i rejestrów:

  - zgodność z normami, standardy sprzętu i oprogramowania,
  - bezpieczeństwo i niezawodność systemów,
  - bezpieczeństwo zasobów i informacji
  - przechowywanie
  - udostępnianie
 • Sposoby osiągania interoperacyjności
 • Wypracowane rozwiązania, związane z ochroną prywatności i ochroną danych osobowych jako element przewagi konkurencyjnej

 

Grupa docelowa:

przedstawiciele sądów administracyjnych, rejonowych, okręgowych oraz jednostek administracji publicznej, w tym:

- ABI - Administratorzy bezpieczeństwa informacji
- Pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych
- IT Security Managerowie Business Security Managerowie, VIP Security Managerowie
- Brokerzy bezpieczeństwa, Audytorzy bezpieczeństwa
- Managerowie zarządzający ryzykiem operacyjnym, Analitycy procesów biznesowych
- Managerowie zarządzający bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
- Kierownicy i specjaliści ds. bezpieczeństwa instytucji
- Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem
- Specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji strategicznych
- Administratorzy danych wrażliwych

Warunki udziału:
Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE dla ww. osób. 
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji


Jesteś firmą IT?
Uczestnictwo dla firm dostarczających rozwiązania będące tematyką konferencji jest PŁATNE w wysokości 1000 PLN netto.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konferencji wykorzystaj to biznesowo i zostań Partnerem wydarzenia! 
Zapytaj Organizatora o szczegóły.

***

Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program konferencji

Tematy prezentacji ujawniamy sukcesywnie!

9.30-10.00

Rejestracja i wydanie materiałów konferencyjnych

10.00-10.10

Powitanie i wprowadzenie

Maria Moskała - Success Point Sp. z o. o.

10.10-10.50

Dane wrażliwe i szczególnie chronione w resorcie sprawiedliwości w świetle obowiązującego ustawodawstwa

dr Jerzy Waldemar Chłopecki - pełnomocnik Prezesa Sądu Okręgowego ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Warszawie, Kierownik Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych

10.50-11.30

Regulacje prawne dla administracji publicznej w świetle KRI (krajowe ramy interoperacyjności) – teorie a praktyka

Portfolio, wizja i referencje w Polsce

Dawid Królica - Extreme Networks

11.30-11.50

Przerwa kawowa | Networking

11.50-12.20

Dostęp do informacji publicznej i jego ograniczenia w aspekcie wyłączeń wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych

dr Jerzy Waldemar Chłopecki - pełnomocnik Prezesa Sądu Okręgowego ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Warszawie, Kierownik Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych

12.20-12.40

E-protokół - nagrywanie rozpraw sądowych w świetle problematyki ochrony dóbr osobistych i danych osobowych”

Łukasz Goździaszek – adwokat oraz adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego.
12.40-13.10

Bezpieczeństwo sieci - kontekst użytkowników oraz przepływów aplikacji

Andrzej Oleszek - Versim

13.10-13.40 Publikacja orzeczeń sądowych w Internecie a dane wrażliwe
Łukasz Goździaszek – adwokat oraz adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego.
13.40-13.50

Przerwa kawowa | Networking

13.50-14.20

 

Ochrona danych osobowych w postępowaniu karnym

Artur Ozimek  - sędzia oraz rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie

14.20-14.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja przebiegła zgodnie z prezentowanym Programem.
Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Lokalizacja

Radisson Blu Sobieski

ul. Plac Zawiszy 1
00-025 Warszawa

Sala Galeria III

 

 

 

 

 

Prelegenci

Artur Ozimek - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Od 2010r. pełni funkcję rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Lublinie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z zakresu prawa karnego, współautor monografii "Status Prawny Dziennikarza" wydawnictwo Wolters Kluwer 2014.

Dr Łukasz Goździaszek - Goździaszek Kancelaria Prawna

Adw. dr Łukasz Goździaszek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Prawnik i ekonomista. Adwokat w sprawach związanych z Prawem Internetu i Technologii. Prowadzi ekspercką kancelarię prawną (www.gozdziaszek.pl). Ukończył aplikację sądową we Wrocławiu i zdał egzaminem sędziowskim.  Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Adiunkt w  Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert w zespołach realizujących projekty naukowe oraz przygotowujących projekty legislacyjne. Autor książki „Elektroniczne postępowanie upominawcze” oraz „Prawo blogosfery”.

Jerzy Waldemar Chłopecki

Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie”, studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Narodowe” w Akademii Obrony Narodowej oraz studia Doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych „w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie” w Akademii Obrony Narodowej. Wieloletnia praca w resorcie Obrony Narodowej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem Państwa, od 1999r. praca w resorcie sprawiedliwości na stanowisku Pełnomocnika Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Prowadzenie wykładów na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach – (problematyka ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwo fizyczne tych informacji) 

Dawid Królica – Extreme Networks

Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej w zakresie Zarządzanie Inżynierskie w Informatyce. W branży informatycznej od 15 lat. Przez 6 lat odpowiedzialny za sprzedaż i wsparcie produktów firmy Enterasys Networks na terenie Polski, od roku odpowiedzialny za rozwój kanału sprzedaży, wsparcia Partnerów i Dystrybutorów w Extreme Networks. Doradca w zakresie bezpieczeństwa IT. Obszar zainteresowań: Korelacja Informacji, Network Access Control, Detekcja i Prewencja Zagrożeń, Network Behavioral Annomally Detection, integracja systemów informatycznych z systemami inteligentnych budynków (NAC + BAS).

Andrzej Oleszek – Versim S.A.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w zakresie Sieci Transportu Informacji. Zajmuje się nadzorowaniem i konsultacjami związanymi z procesem informatyzacji przedsiębiorstw, wyborem technologii oraz strategiami wdrożeniowymi. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa sieciowego oraz odpowiada za projektowanie sieci informatycznych i teleinformatycznych.

Posiada długoletnie praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w wielu uznanych firmach o profilu informatycznym. Obecnie pełni rolę konsultanta w zakresie technologii i rozwiązań Extreme na terenie Polski. Obszary zainteresowań: Technologia Network Access Control, Detekcja i Prewencja Zagrożeń, Network Behavioral Annomally Detection.

 

Partnerzy

Firma VERSIM to dystrybutor zaawansowanych technologii. W skład naszego portfolio wchodzą rozwiązania bezpieczeństwa, systemy komunikacji głosowej, firewalle następnej generacji oraz rozwiązania wideokonferencyjne.

VERSIM oferuje swoje rozwiązania tylko poprzez autoryzowanych Partnerów. Jak dystrybutor z wartością dodaną oferujemy naszym Partnerom pełne wsparcie na etapie doboru rozwiązań dla Klienta, projektowanie bezpiecznej sieci, usługi instalacyjne, jaki i również pakiet szkoleń wraz z demo. Działające w ramach naszych struktur Call Center oraz Centrum Kompetencyjne pozwala Partnerom na zbudowanie przewagi konkurencyjnej u Klienta. Firma Versim jest autoryzowanym dystrybutorem Enterasys Networks part of Extreme.

Extreme Networks oferuje kompleksowe portfolio rozwiązań sieciowych, które stanowi kompensacje wysokowydajnych rozwiązań rdzennego Extreme Networks oraz zaawansowanych technologii bezpieczeństwa sieci – pozyskany poprzez zakup firmy Enterasys Networks. Przejęty Enterasys Networks ze swoim spójnym portfelem produktów – w którym bezpieczeństwo było wbudowane w każdy element sieci, z rozbudowanym systemem zarządzania oraz cyfrowym zarządzaniem tożsamością użytkownika w sieci przewodowej i WLAN, technologią CoreFlow2 zaimplementowaną w części urządzeń,  doskonale uzupełnij ofertę wydajnych i gęsto upakowanych przełączników Extreme Networks. Efektem unifikacji  stał się chociażby nowy produkt PurView – opatentowane i unikalne na rynku na ten moment rozwiązanie, które przekształca sieć w strategiczny zasób biznesowy, poprzez przechwytywanie i analizowanie ruch aplikacji w oparciu o kontekst.

W wyniku tej swego rodzaju fuzji powstał nowy Extreme Networks, dla którego celem strategicznym stało się uderzenie w konkretny segment rynku i uplasowanie się na jednej z wiodących pozycji wśród dostawców sprzętu sieciowego i rozwiązań bezpieczeństwa.

Firma Extreme Networks jest znana z oferowania najlepszego na rynku wsparcia technicznego i usług, które jest doceniane przez klientów, analityków i ekspertów branżowych. Firma Extreme Networks (wcześniej Enterasys) otrzymała Złoty, Srebrny i Brązowy medal w ramach konkursu 2012 Stevie Awards w dziedzinie Sales & Customer Service (sprzedaż i obsługa klientów). Extreme Networks zdobyło także nagrodę 2011 CRM Excellence Award od czasopisma Customer Interaction Solutions Magazine. Drugi rok z rzędu Extreme Networks GTAC zostało uhonorowane za pomoc w usprawnianiu przypływów pracy klientów. Oznacza to już drugą nagrodę za obsługę klientów dla Extreme Networks w ciągu kilku lat.

 

 

Patroni Medialni

 
       
       
       

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Anna Włodarska
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 725 792 691
anna.wlodarska@successpoint.pl

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu:

Maria Moskała
tel. +48 721 728 913
e-mail: maria.moskala@successpoint.pl