Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

 

20.05.2015 Bezpieczeństwo firmowych sieci

Znani i cenieni eksperci, prestiżowe firmy oraz znakomita frekwencja. Właśnie tak przebiegała kolejna edycja konferencji "Bezpieczeństwo firmowych sieci", która odbyła się 20 maja br. w hotelu Lord. Niezwykle cieszy nas fakt, że kolejna edycja konferencji skierowanej do osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w firmie spotkała się z tak dużym zainteresowaniem.

Dzięki naszym Partnerom firmie Axence Sp. z o. o. Sp. K., SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A., ASCOMP S.A., oraz Orion Instruments Polska Sp. z o. o. stworzona została niepowtarzalna możliwość poznania aktualnych technologii i trendów zapewniających skuteczną ochronę firmowych sieci.

Axence

Uptime24 - ssk

Ascomp


Jako pierwszy głos zabrała Pani Anna Jaworska - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w City Handlowy w Warszawie S.A., która wygłosiła prelekcję na temat problem spamu i działalność marketingowej w Internecie. Drugą prelekcję wygłosiła Pani Magdalena Wąsik – Inżynier Sprzedaży w firmie Axence Sp. z o. o. Sp. K. Prezentacja na temat Infrastruktury teleinformatycznej pod pełną kontrolą - podstawą bezpieczeństwa IT każdej organizacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych uczestników, czemu dowodzą bardzo dobre oceny w naszych ankietach. Kolejny wykład wygłosił Pan Tomasz Habiger - Dyrektor Działu Technicznego firmy SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A., który zaprezentował jedno z najnowszych rozwiązań – Uptime24, które zapewnia najwyższą ochronę przed skutkami awarii , oraz zwiększa bezpieczeństwa zasobów. Przed przerwą kawową przyszła pora na prezentację wystawców podczas której przedstawiciele firm: Axence Sp. z o. o. Sp. K., SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A., oraz Orion Instruments Polska Sp. z o. o. zaprosili uczestników do odwiedzenia swoich stoisk.

Po przerwie przyszła pora na kolejne prelekcje. Pan Grzegorz Długajczyk - Koordynator ds. bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem IT w ING Banku Śląskim wygłosił bardzo ciekawą prelekcję „Czy Twoja sieć firmowa jest bezpieczna?”, natomiast Pan Krzysztof Kroczyński - Prezes i Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Orion Instruments Polska Sp. z o. o. opowiedział o przypadkach użycia systemów SIEM.

Po drugiej przerwie podczas, której goście wymieniali się opiniami oraz odwiedzali stoisko naszych wystawców wystąpił Pan Kamil Kiliński - Kierownik Bezpieczeństwa Informacji, w Liberty Ubezpieczenia, który poruszył bardzo istotny obecnie temat związany z polityka bezpieczeństwa w dobie cyfrowego społeczeństwa. Ostatnią prelekcję wygłosił Pan Tomasz Nowocień – przedstawiciel Zespołu Bezpieczeństwa PCSS. Jego prezentacja „Nowoczesny firewall jako urządzenie do ochrony brzegu sieci. ” zdobyła duże uznanie wśród przybyłych gości, którzy jeszcze po konferencji zadawali liczne pytania naszemu prelegentowi. Na zakończenie, wśród uczestników konferencji zostały rozlosowane liczne upominki ufundowane przez firmę Axence Sp. z o. o. Sp. K., oraz firmę Orion Instruments Polska Sp. z o. o.

Partnerzy Merytoryczni

ing

Serdecznie dziękujemy Partnerom, Prelegentom, a przede wszystkim Uczestnikom za tak liczny udział w konferencji. Zadowoleni z efektu, przymierzamy się do kolejnej edycji wydarzenia !

 

Program konferencji

8.50-9.20

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

9.20 - 9.30

Powitanie i wprowadzenie
Klaudia Moskała- SuccessPoint Sp. z o.o.

9.30 - 10.00

Problem spamu a działalność marketingowa w Internecie
Anna Jaworska - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Departament Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Zarządzania Dostawcami. City Handlowy w Warszawie S.A.

10.00 - 10.30

Infrastruktura teleinformatyczna pod pełną kontrolą - podstawą bezpieczeństwa IT każdej organizacji
Magdalena Wąsik – Inżynier Sprzedaży, Axence Sp. z o. o. Sp. K.

10.30 - 11.00

Uptime24 – ochrona przed skutkami awarii i zwiększenie bezpieczeństwa zasobów
Tomasz Habiger – Dyrektor Działu Technicznego, SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.

11.00 - 11.10

Prezentacja wystawców: SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. , Axence Sp. z o. o. Sp. K., Orion Instruments Polska Sp. z o. o.

11.10 - 11.40

Przerwa kawowa

11.40 - 12.10

Czy Twoja sieć firmowa jest bezpieczna? 
Grzegorz Długajczyk - Koordynator ds. bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem IT, Departament Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w ING Bank Śląski

12.10 - 12.35

Przypadki użycia systemów SIEM
Krzysztof Kroczyński - Prezes i Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Orion Instruments Polska Sp. z o. o.

12.35 - 12.50

Przerwa kawowa

12.50 - 13.20

Polityka Bezpieczeństwa w dobie cyfrowego społeczeństwa
Kamil Kiliński - Kierownik Bezpieczeństwa Informacji, Liberty Ubezpieczenia

13.20 - 14.00

Nowoczesny firewall jako urządzenie do ochrony brzegu sieci.
Tomasz Nowocień - Zespół Bezpieczeństwa PCSS

14.00-14.10

Rozlosowanie nagród ufundowanych przez firmę Axence
Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja przebiegła zgodnie z prezentowanym Programem. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.  

Lokalizacja

Hotel Lord****
Aleja Krakowska 218
02-219 Warszawa
(sala WITRAŻOWA)

parking hotelowy
płatny

 

 

 

Prelegenci

Magdalena Wąsik – Inżynier Sprzedaży, Axence

Inżynier Sprzedaży w firmie Axence – twórcy zaawansowanych rozwiązań do monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz ochrony danych przed wyciekiem. W branży IT od 6 lat gromadząc doświadczenie z obszaru tworzenia prototypów rozwiązań informatycznych oraz analizy biznesowej i systemowej pod kątem dobrego przygotowania organizacji do wdrożeń nowych rozwiązań IT. Ukończyła kierunki związane z informatyką i zarządzaniem, a zdobytą wiedzę i doświadczenie łączy podczas pracy nad doktoratem z zakresu Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Krzysztof Kroczyński -  Prezes i Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Orion Instruments Polska


Od roku 1990 prezes Zarządu Orion Instruments Polska, od 2005 roku także Dyrektor ds. strategii i rozwoju. Twórca metodyki Orion Instruments Trouble Free Computing. Odpowiada za rozwój biznesu, nadzoruje realizację strategicznych z punktu widzenia firmy projektów. Wprowadził na rynek polski rozwiązanie SIEM (Security Information and Event Management) firmy NitroSecurity (obecnie McAfee ESM). Kierował realizacją projektu dostawy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju największego w Polsce systemu SIEM. Prelegent na wielu konferencjach i kongresach poświęconych tematyce bezpieczeństwa i systemom klasy SIEM/SOC.

Tomasz Habiger – Dyrektor Działu Technicznego, SSK S.A.

Dyrektor Działu Technicznego jednej z najstarszych wrocławskich firm informatycznych SSK S.A. Z branżą IT związany od 2002r. Jest współtwórcą systemu monitorującego Uptime24, który od 2013r. pomaga klientom w pozyskiwaniu informacji o stanie infrastruktury IT, dostępie do Internetu, serwerów, aplikacji i bazach danych. Pracował przy projektach dla takich firm i instytucji jak: Fracht S p. z o.o., Santander Consumer Bank S.A., Dozamel Sp. z o.o., WKS Śląsk Wrocław, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Wrocławia, Grupa Energa S.A., Militaria.pl. 

Anna Jaworska – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Citi Handlowy

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie uczestniczka studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w branży ubezpieczeniowej pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z sektorem bankowym związana od początku 2014r. Działa również w Grupie Roboczej ds. Bezpieczeństwa  Informacji przy Związku Banków Polskich oraz uczestniczy w spotkaniach Konfederacji Lewiatan. 

Kamil Kiliński - Kierownik Bezpieczeństwa Informacji, Liberty Ubezpieczenia

Od ponad 13 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony informacji. Doświadczenie zdobywał w firmach z branży telekomunikacyjnej, medialnej oraz finansowej. Prowadził projekty na poziomie międzynarodowym w branży telekomunikacyjnej oraz finansowej. Odpowiadał za wykonywanie audytów bezpieczeństwa, analiz ryzyka, testów penetracyjnych. Definiował standardów w zakresie technicznych oraz organizacyjnych środków ochrony informacji. Brał czynny udział w analizie trendów oraz zagrożeń informacji. Projektował oraz wdrażał systemy zabezpieczeń w branży telekomunikacyjnej oraz finansowej. Obecnie kieruje obszarem bezpieczeństwa informacji w Liberty Ubezpieczenia.

 

Grzegorz Długajczyk - Koordynator ds. bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem IT, Departament Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w ING Bank Śląski

Grzegorz jest osobą z bogatym, ponad 10-letnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania i zarządzania bezpieczeństwem złożonych systemów teleinformatycznych, komponentów sieci oraz ochrony informacji w dużych organizacjach. Pracę zawodową rozpoczynał w jednostce administracji publicznej jako administrator sieci, a następnie tworzył i kierował działem IT oraz strategią rozwoju informatyzacji. Dalsze doświadczenia i rozwój zawodowy nabywał kontynuując pracę w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w USA, odpowiadając za bezpieczeństwo danych. Prowadził również projekty informatyczne dla dużej instytucji finansowej w Polsce. Od 2010 roku pracuje w ING Bank Śląski, gdzie jest koordynatorem działań związanych z aspektami bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem IT. 

 

Tomasz Nowocień - Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Absolwent Politechniki Poznańskiej, od 13 lat członek Zespołu Bezpieczeństwa PCSS. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako administrator systemów bezpieczeństwa w tym systemów firewall, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w ochronie informacji niejawnych, ABI (zgodnie z Ustawą o ODO), konsultant d/s bezpieczeństwa teleinformatycznego, oraz członek Pionier CERT. Współodpowiedzialny za ochronę infrastruktury PCSS. Aktywnie bierze udział w wielu projektach krajowych i zagranicznych poświęconych bezpieczeństwu informacji.

 

Partnerzy


Axence Sp. z o. o. Sp. K. - firma powstała w 2005 r. Tworzy wysokiej jakości, innowacyjne oprogramowanie do kompleksowego monitorowania i zarządzania sieciami, które znacząco ułatwia i usprawnia pracę działów IT oraz podnosi poziom bezpieczeństwa IT organizacji. Flagowym produktem firmy jest Axence nVision: przeznaczone dla firm i instytucji niezależnie od profilu ich działalności czy wielkości, odpowiada nie tylko na potrzeby administratorów sieci i specjalistów odpowiedzialnych za infrastrukturę i bezpieczeństwo IT, ale również kadry zarządzającej (dostępna również wersja darmowa).

Ascomp

ASCOMP S.A. - jest integratorem systemów IT. Bazując na ponad 25-letnim doświadczeniu w budowaniu infrastruktury IT, z łatwością projektujemy, a następnie wdrażamy sieci teleinformatyczne. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo proponowanych rozwiązań. Inżynierowie ASCOMP posiadają specjalistyczną wiedzę techniczną oraz referencje z setek pomyślnych wdrożeń. Projektujemy sieci naszych klientów tak, aby spełniały nie tylko obecne wymagania, ale także przyszłe potrzeby. Usprawniamy pracę administratorów poprzez rzetelną analizę działania sieci i wykorzystywanych usług, a następnie dobór i konfigurację optymalnego rozwiązania.

Orion Instruments Polska -  jest obecnym od ponad 20 lat na polskim rynku integratorem systemowym w dziedzinie technologii i rozwiązań IT, a specjalnością jest dostawa i zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych, realizujących zadania biznesowe. Kluczowym kierunkiem rozwoju biznesu są rozwiązania SIEM (Security Information and Event Management) większości wiodących producentów. Firma zapewnia analizę przedwdrożeniową, implementację, utrzymanie i rozwój systemu. Wspiera wykorzystanie SIEM'ów w ramach Security Operations Centers poprzez zaplanowanie i wdrożenie systemu reakcji na incydenty, case management system, tworzenie procedur i szkolenie personelu. Ponadto zajmuje się dostawą sprzętu, oprogramowania i usług w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej, a także usługami i doradztwem związanymi z prawidłowym działaniem systemów informatycznych. Na terenie całej Polski realizuje skomplikowane wdrożenia, zaawansowane umowy serwisowe z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy i kontrakty outsourcingowe, przeprowadzamy audyty systemowe środowisk IT pod kątem wydajności, optymalizacji, bezpieczeństwa i zgodności z wymaganymi regulacjami. Współpracujemy z wiodącymi producentami sprzętu i oprogramowania, a naszą wartością dodaną jest umożliwienie naszym Klientom osiągania realnych korzyści biznesowych za pomocą dobrze zaprojektowanego, poprawnie zbudowanego i odpowiednio rozwijanego, bezpiecznego systemu informatycznego.

ssk

SSK SA - oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT i cloud computingu. Firma – w oparciu o trendy w zakresie nowych technologii – oferuje produkty i usługi, które w znaczący sposób przyspieszają procesy biznesowe, pozwalają na ich optymalizację oraz chronią zasoby przedsiębiorstw. Mieliśmy okazję poznać istotę biznesu oraz obszary wrażliwe pod względem informatycznym w firmach z wielu branż m.in.: automotive, bankowej, budowlanej, hotelarskiej, produkcyjnej, transportowej oraz w instytucjach administracji państwowej. 

   
   

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Patroni medialni

   

 

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu


Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl