Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu 

Zasady testowania Planów Ciągłości Działania (BCP) i Planów Awaryjnych (DRP)

 | Warszawa

godziny szkolenia: 9:00 - 17:00

 Zarejestruj się>>>

 

Co zyskuje uczestnik szkolenia:

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM) oraz możliwość weryfikacji poprawności opracowanych procedur w ramach Planu Ciągłości Działania (BCP) i Planu Awaryjnego (DRP) podczas procesu testów. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z formami testów, ich celem oraz zakresem. Pozwoli to na zdobycie wiedzy w obszarze budowy scenariuszy testowych, programu testów oraz przygotowania raportu z testów. Trener poprzez przygotowane dla uczestników case study nie tylko opisze jak powinna wyglądać współpraca osób po stronie biznesu z IT, ale także omówi procedurę aktualizacji i przeglądu Planu Ciągłości Działania (BCP).


Zakres tematyczny:

 • Zasady aktualizacji dokumentacji systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS)

 • Analiza dokumentacji Planów Ciągłości Działania (BCP) pod kątem dokładności i dostosowania zapisanych w nim procedur

 • Działania korygujące

 • Działania zapobiegawcze

 • Opracowanie procedur testowania Planu Ciągłości Działania (tzw. scenariusze testów) – ćwiczenie

 • Przygotowanie uczestników oraz zasobów do przeprowadzenia testów operacyjnych

 • Przygotowanie planu i scenariuszy testów zgodnie z przyjętą strategią - ćwiczenie

 • Jak przygotować testy Planów Ciągłości Działania - koordynacji działań ze służbami pracującymi w trybie ciągłym - straż, policja

 • Opracowanie harmonogramu testów Planu Ciągłości Działania przy uwzględnieniu zakresu działalności oraz architektury systemu IT

 • Opracowanie procedur aktualizacji Planu Ciągłości Działania:


Odbiorcy szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za system zarządzania ciągłością działania (BCMS) w organizacji

 • Osoby odpowiedzialne za procedury zarządzania kryzysowego oraz system zarządzania ciągłością działania,

 • Audytorzy wewnętrzni

 • Właściciele procesów (ryzyka)

 • Przedstawiciele IT


Czas trwania szkolenia: 1 dzień

 

Cena obejmuje koszty materiałów szkoleniowych, wydania  certyfikatu, przerw kawowych oraz lunchu

 

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby przewidziany jest RABAT!

 

Trener

Dariusz Romańczuk - Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®)

Partner Zarządzający BCMG Sp. z o.o. Odpowiada za obszar usług zarządzania ciągłością działania (BCM),zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji.  Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuję się od 8 lat, pracuje dla Klientów z sektora finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego. 

Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution - organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania, skupiającej profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.

Przewodniczył Grupie Roboczej ds. BCM przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Posiada tytuł eksperta Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.

Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management). Autor ponad 20 opracowań, artykułów i analiz sektorowych w obszarze zarządzania ciągłością działania. 

Prelegent na międzynarodowych konferencjach tematycznych dotyczących utrzymania ciągłości działania i ryzyka operacyjnego. 


Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”.

Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.

Dariusz Dylski - Global ID Administration ESO Operations Senior Manager Citibank Hungary

Absolwent Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT na Politechnice w Warszawie. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń uzyskując m.in. tytuł Certified Business Continuity Professional (CBCP) wydany przez Disaster Recovery Institut International oraz Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999 wydany przez British Standards Institution.

Przez wiele lat zdobywał doświadczenie zawodowe w dużych światowych korporacjach takich jak Procter & Gamble czy Daewoo Electronics. Od 2001 roku związany jest z Citigroup, gdzie od początku swojej działalności zaangażowany jest w budowanie procesu ciągłości działania. Największe doświadczenie w tym obszarze zdobywał pełniąc przez pięć lat funkcję Krajowego Koordynatora Ciągłości Biznesu na stanowisku Dyrektora Biura ds. Ciągłości Biznesu. W 2009 roku powierzono mu funkcję Dyrektora Biura Administracji Bezpieczeństwem Informacji. Głównymi jego osiągnięciami w zakresie ciągłości działania było przygotowanie i wdrożenie skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz certyfikacja tego systemu na zgodność z normą BS 25999. Współautor „Księgi dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania”. Obecnie od kilku lat pracuje w Citibanku na Węgrzech w obszarze bezpieczeństwa informacji. Zarządza zespołem zlokalizowanym w Kanadzie i w Budapeszcie, który tworzy i wdraża standardy zarządzania dostępami do informacji dla jednostek Citibanku na całym świecie.

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie szkoleń serdecznie zachęcamy do kontaktu:

biuro@successpoint.pl