Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.Praktyczne aspekty testowania, aktualizacji i podnoszenia
świadomości w organizacji w zakresie planów ciągłości działania

 I   Warszawa

 Intensywne szkolenie ukazujące praktyczne aspekty utrzymywania i aktualizacji planów ciągłości
działania w organizacji, a także ich testowania. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają
również praktyczną wiedzę na temat szkoleń i programów podnoszących świadomość organizacji
w zakresie planowania ciągłości działania. 

Opis szkolenia

Intensywne szkolenie ukazujące uczestnikom praktyczne aspekty i obowiązki wynikające z wdrożenia, utrzymania Planu Ciągłości Działania zgodnie z normą ISO 22301. Dodatkowo uczestnicy zapoznani zostaną ze sposobami realizacji projektu, opracowania i aktualizacji dokumentacji oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych w ramach sześciu głównych obszarów SZCD.

Program szkolenia:

dzień I - 04.04.2019 r.

- Podejście PDCA w systemach zarządzania, a cykl życia zarządzania ciągłością działania
- Zasady zarządzania BCM
- Umiejscowienie zarządzania ciągłością działania w organizacji i podział obowiązków dot.
  Planu Ciągłości Działania
- Metody zaangażowania kadry zarządzającej w utrzymanie i rozwój PCD
- Zrozumienie organizacji
- Weryfikacja zastosowanych metod analizy BIA
- Sposoby wykonania analizy
- Przykłady i wyjaśnienie, jak uzgodnić poziom akceptowalnych strat, niezbędny do określenia
  krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów
- Analiza ryzyka przerwania krytycznych procesów biznesowych Spółki
- Przykłady, na co należy zwracać uwagę podczas audytów ryzyka utraty ciągłości działania
- Ogólna informacja nt. najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem organizacji (na podstawie
   wymagań Normy ISO 31000)
- Analiza skuteczności rozwiązań w zakresie postępowania z ryzykiem
- Sposoby dokumentowania wymagań w zakresie ciągłości działania, w tym:
- Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych z wspomagającymi zadaniami,
  realizowanymi przez inne jednostki organizacji lub usługodawców zewnętrznych
- Budowa i aktualizacja listy zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów
- Zdefiniowanie Strategii BCM
- Metody oceny aktualnego stanu zabezpieczenia krytycznych procesów
- Weryfikacja rozwiązań w zakresie zabezpieczenia zasobów niezbędnych do realizacji
  krytycznych procesów biznesowych (w tym harmonogram wdrożenia i kosztorys zabezpieczeń)
- Ocena założeń dot. pracy po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania
- Ocena założeń dot. komunikacji kryzysowej organizacji (w tym komunikacji z mediami oraz
   pozostałymi interesariuszami)
- Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM
- Ustanowienie Struktury Zarządzania Kryzysowego (SZK)
- Kto powinien odpowiadać za zarządzanie incydentami, a kto za pracę po wdrożeniu Planu
  Ciągłości Działania (na podstawie struktury organizacyjnej)
- Przykładowe zakresy obowiązków poszczególnych jednostek SZK

dzień II - 05.04.2019 r.
- Utrzymywanie i aktualizacja planów
- Osoby odpowiedzialne i podział obowiązków
- Narzędzia wspomagające
- Procedura kontroli zmiany
- Raportowanie działań
- Testowanie Planów Ciągłości Działania
- Opracowanie programu oraz planów testów
- Identyfikacja wymagań organizacji
- Rodzaje i zasady przygotowania poszczególnych typów testu
- Zasady oceny i raportowanie wyników
- Monitorowanie wdrożenia rekomendacji wyników testów
- Szkolenia i programy podnoszenia świadomości w organizacji w zakresie planowania ciągłości działania
- Cel i zakres programu, który będzie wdrożony
- Identyfikacja wymagań odnoście programu
- Metoda realizacji programu
- Typy szkoleń i klasyfikacja grup odbioru
- Narzędzie wspomagające realizację programu
- Alternatywne sposoby edukacji i podnoszenia świadomości

 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

Trener:  Marcin Marczewski >>>
Czas trwania szkolenia:  2 dni
Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9-17


W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.
Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.
 

LOKALIZACJA:
 

 


Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:
Biuro
e-mail: biuro@successpoint.pl

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione

Prowadzący

Marcin Marczewski
Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o. specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi z 15 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem. W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z PZU, RWE Poland, KGHM Polska Miedź, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Finansów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Goldbach Media, Mercedes Benz Denmark-Sweden, LUX MED, First Data Poland, Inteligo, ATENDE, L’Oreal, DB Schenker, Solaris Bus & Coach. Realizuje audyty, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się m.in. w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, produkcyjnym, informatycznym, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję eksperta ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziałach Zarządzania, Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas prowadzący zajęcia „Zarządzanie systemami informacyjnymi i ich bezpieczne stosowanie”. Kierownik studiów w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Członek End-User Advisory Board w projekcie EmerGent kierowanym przez Uniwersytet Paderborn mającym na celu budowę narzędzia wspierającego zarządzanie kryzysowe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Akredytowany trener PECB Kanada współpracujący z firmami szkoleniowymi Traino, Compendium i Customized Training Solutions. Prowadzący moduł IV Akademii POLRISK „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” – pt. „Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe”. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie wykorzystania business intelligence w zarządzaniu bezpieczeństwem i komunikacji mobilnej w zarządzaniu kryzysowym. Posiada następujące certyfikaty:

  • CBCP- Certified Business Continuity Professional (DRII),

  • Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania BS25999-2:2007 (DNV),

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001 (BSI),

  • Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji ze świadectwem autoryzacji ABW (IT Group),

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000-1 (BSI),

  • Certified ISO 31000 Risk Manager (PECB).

Publikacje:

  • „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku", praca zbiorowa, Wyd. SASMA Europe, 2015 r.

  • „Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym”, praca zbiorowa pod red. Anny Kosieradzkiej i Janusza Zawiła- Niedźwieckiego, Wyd. edu-Libri, 2015r.