Dołącz do nas na FBPraktyczne aspekty testowania, aktualizacji i podnoszenia
świadomości w organizacji w zakresie planów ciągłości działania

dn. 17 stycznia 2019 r., Warszawa

 Intensywne szkolenie ukazujące praktyczne aspekty utrzymywania i aktualizacji planów ciągłości
działania w organizacji, a także ich testowania. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają
również praktyczną wiedzę na temat szkoleń i programów podnoszących świadomość organizacji
w zakresie planowania ciągłości działania. 

Opis szkolenia

Intensywne szkolenie ukazujące uczestnikom praktyczne aspekty i obowiązki wynikające z wdrożenia, utrzymania Planu Ciągłości Działania zgodnie z normą ISO 22301. Dodatkowo uczestnicy zapoznani zostaną ze sposobami realizacji projektu, opracowania i aktualizacji dokumentacji oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych w ramach sześciu głównych obszarów SZCD.

Agenda
1. Wprowadzenie
     - Wdrożenie PCD na podstawie wymagań Normy BS25999
     - Podejście PDCA w systemach zarządzania, a cykl życia zarządzania
       ciągłością działania
2. Zasady zarządzania BCM
     - Umiejscowienie zarządzania ciągłością działania w organizacji i podział
       obowiązków dot. Planu Ciągłości Działania
     - Metody zaangażowania kadry zarządzającej w utrzymanie i rozwój PCD
3. Zrozumienie organizacji
4. Weryfikacja zastosowanych metod analizy BIA
     - Sposoby wykonania analizy
     - Przykłady i wyjaśnienie, jak uzgodnić poziom akceptowalnych strat, niezbędny
       do określenia krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów
5. Analiza ryzyka przerwania krytycznych procesów biznesowych Spółki
     - Przykłady, na co należy zwracać uwagę podczas audytów ryzyka utraty ciągłości działania
     - Ogólna informacja nt. najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem organizacji (na podstawie
       wymagań Normy ISO 31000)
     - Analiza skuteczności rozwiązań w zakresie postępowania z ryzykiem
6. Sposoby dokumentowania wymagań w zakresie ciągłości działania, w tym:
     - Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych z wspomagającymi zadaniami -
       realizowanymi przez inne jednostki organizacji lub usługodawców zewnętrznych
     - Budowa i aktualizacja listy zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów
7. Zdefiniowanie Strategii BCM
     - Metody oceny aktualnego stanu zabezpieczenia krytycznych procesów
     - Weryfikacja rozwiązań w zakresie zabezpieczenia zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych
       procesów biznesowych (w tym harmonogram wdrożenia i kosztorys zabezpieczeń)
     - Ocena założeń dot. pracy po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania
     - Ocena założeń dot. komunikacji kryzysowej organizacji (w tym komunikacji z mediami oraz
       pozostałymi interesariuszami)
8. Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM
     - Ustanowienie Struktury Zarządzania Kryzysowego (SZK)
        * Kto powinien odpowiadać za zarządzanie incydentami, a kto za pracę po wdrożeniu
          Planu Ciągłości Działania (na podstawie struktury organizacyjnej
        * Przykładowe zakresy obowiązków poszczególnych jednostek SZK
9. Utrzymywanie  i aktualizacja planów
     - Osoby odpowiedzialne i podział obowiązków
     - Narzędzia wspomagające
     - Procedura kontroli zmiany
     - Raportowanie działań
10. Testowanie Planów Ciągłości Działania
      - Opracowanie programu oraz planów testów
      - Identyfikacja wymagań organizacji
      - Rodzaje i zasady przygotowania poszczególnych typów testu
      - Zasady oceny i raportowanie wyników
      - Monitorowanie wdrożenia rekomendacji wyników testów
11. Szkolenia i programy podnoszenia świadomości w organizacji w zakresie planowania
       ciągłości działania
      - Cel i zakres programu, który będzie wdrożony
      - Identyfikacja wymagań odnoście programu
      - Metoda realizacji programu
      - Typy szkoleń i klasyfikacja grup odbioru
      - Narzędzie wspomagające realizację programu
      - Alternatywne sposoby edukacji i podnoszenia świadomości

 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

Trener:  Marcin Marczewski >>>
Czas trwania szkolenia:  1 dzień
Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9-17

Cena szkolenia:  

    950zł + 23% VAT - cena obowiązuje do 17 grudnia
  1150​zł + 23% VAT - cena obowiazuje od 18 grudnia

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.
Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.
 

 

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:
Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione

Warunki udziału:

Cena udziału w szkoleniu - 1150 PLN + 23% VAT

Uwaga!
Rabat do dn. 17 grudnia - cena 950 PLN + 23% VAT

Przy zgłoszeniu kilku osób możliwość negocjacji ceny.
Szczegóły u Organizatora.

* Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego, powstałe w wyniku niniejszego zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zamówione usługi na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.
Uczestnictwo w konferencji możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

Rezygnacja z płatnych usług

W przypadku rezygnacji z udziału Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty całości kwoty zgodnej z niniejszym zamówieniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dniawykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.
Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Polityka prywatności: http://successpoint.pl/polityka_prywatnosci

* proszę wybrać
* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Prowadzący

Marcin Marczewski
Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o. specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi z 15 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem. W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z PZU, RWE Poland, KGHM Polska Miedź, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Finansów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Goldbach Media, Mercedes Benz Denmark-Sweden, LUX MED, First Data Poland, Inteligo, ATENDE, L’Oreal, DB Schenker, Solaris Bus & Coach. Realizuje audyty, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się m.in. w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, produkcyjnym, informatycznym, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję eksperta ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziałach Zarządzania, Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas prowadzący zajęcia „Zarządzanie systemami informacyjnymi i ich bezpieczne stosowanie”. Kierownik studiów w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Członek End-User Advisory Board w projekcie EmerGent kierowanym przez Uniwersytet Paderborn mającym na celu budowę narzędzia wspierającego zarządzanie kryzysowe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Akredytowany trener PECB Kanada współpracujący z firmami szkoleniowymi Traino, Compendium i Customized Training Solutions. Prowadzący moduł IV Akademii POLRISK „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” – pt. „Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe”. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie wykorzystania business intelligence w zarządzaniu bezpieczeństwem i komunikacji mobilnej w zarządzaniu kryzysowym. Posiada następujące certyfikaty:

  • CBCP- Certified Business Continuity Professional (DRII),

  • Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania BS25999-2:2007 (DNV),

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001 (BSI),

  • Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji ze świadectwem autoryzacji ABW (IT Group),

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000-1 (BSI),

  • Certified ISO 31000 Risk Manager (PECB).

Publikacje:

  • „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku", praca zbiorowa, Wyd. SASMA Europe, 2015 r.

  • „Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym”, praca zbiorowa pod red. Anny Kosieradzkiej i Janusza Zawiła- Niedźwieckiego, Wyd. edu-Libri, 2015r.