Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Niezwykle cieszy nas fakt, że druga edycja konferencja dla kadry zarządzającej banków spółdzielczych spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Bardzo miło było nam gościć wszystkich Państwa.
Bardzo dziękujemy za wszelkie miłe słowa skierowane zarówno pod naszym adresem, jak i naszych prelegentów, których ocenili Państwo naprawdę wysoko. Dyskusja, która wywiązała się podczas spotkania świadczy o tym, że program wydarzenia odpowiedział na Państwa oczekiwania, a nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości. Te pytania, na które nie otrzymali Państwo odpowiedzi, postaramy się zadać podczas kolejnej edycji wydarzenia.

Patronat Honorowy

 

Partnerzy BrązowiPartner Wystawca

W programie konferencji znalazły się takie tematy, jak:

 • Zarządzanie ciągłością działania zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF
  Dariusz Romańczuk - Partner Zarządzający Business Continuity Management Group (BCMG)
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji w instytucjach sektora finansowego - szansa czy zagrożenie?
  Robert Pławiak - Członek Stowarzyszenia ISSA Polska
 • Nowoczesne usługi bankowe dla współczesnego Klienta Banku Spółdzielczego
  Piotr Kolano - menedżer klienta - Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • Kompleksowe bezpieczeństwo informacji według Symantec
  Janusz Mierzejewski - Presales Consultant - Symantec Poland Sp. z o.o.
 • Praktyczne wdrożenie Rekomendacji D KNF w Banku Spółdzielczym (bezpieczeństwo IT i ciągłość działania)
  Dominik Konieczny – naczelnik w Biurze Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi - Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Rekomendacja D pkt 8 jako baza dla Systemu Zarządzania Danymi banku – wdrożenie Rekomendacji D w jednym z największych banków w Polsce
  Tomasz Mierzwa - Wiceprezes Zarządu - ValueTank Sp z o.o.
 • Rekomendacja D – czy jesteśmy przygotowani do inspekcji?
  dr inż. Albert Sadowski – Kierownik Projektu - Kerberos Ochrona Informacji
 • Kompleksowe bezpieczeństwo informacji według Symantec
  Janusz Mierzejewski - Presales Consultant - Symantec Poland Sp. z o.o.
 • Konflikt interesów w działalności bankowej w kontekście zasad ładu korporacyjnego KNF - interpretacja i praktyka
  Sławomir Szepietowski - Partner oraz Arkadiusz Matusiak - Senior Associate w zespole rozwiązywania sporów - Kancelaria Bird&Bird

 

Partnerzy merytoryczni:

Chcemy podziękować wszystkim obecnym na konferencji, ekspertom, Patronom oraz Partnerom. Mamy nadzieję, że niedługo znów będziemy mieli okazję się spotkać przy kolejnej edycji konferencji:

Quo vadis...BS?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem lub współpracą podczas kolejnej edycji konferencji zapraszamy do kontaktu.

***

Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program konferencji

9.00-9.25

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

9.25-9.30

Powitanie i wprowadzenie

Anna Włodarska - SuccessPoint Sp. z o.o.

9.30-10.00

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji w instytucjach sektora finansowego - szansa czy zagrożenie?

Robert Pławiak - Członek Stowarzyszenia ISSA Polska

10.00-10.30 Kompleksowe bezpieczeństwo informacji według Symantec
W trakcie swojej prezentacji prelegent zapozna uczestników z historią i rozwojem firmy Symantec pokazując jej przełożenie na rozwój technologii zabezpieczających dane. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania dedykowane dla firm z sektora finansowego z zakresu: kopii zapasowej danych, antywirusów i systemów antyspamowych, ochrony przed wyciekiem danych, szyfrowania kluczowych zasobów w firmach oraz wiele innych pozwalających współczesnym instytucjom działać sprawnie i pewnie w wirtualnym świecie.

Janusz Mierzejewski - Presales Consultant - Symantec Poland Sp. z o.o.

10.30-10.40

Prezentacja Wystawców: Symantec Poland Sp. z o.o., Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o.

10.40-11.00 Przerwa kawowa | Networking
11.00-11.30 Zarządzanie ciągłością działania zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF
 • Wymagania Rekomendacji M i D w kontekście zarządzania ciągłością działania
 • Zasady wyznaczania procesów kluczowych i krytycznych w Banku
 • Analiza wpływu zdarzenia na Biznes (BIA - Business Impact Analysis) jako podstawowa metodyka wyznaczania docelowego czasu odtworzenia procesów krytycznych (RTO- Recovery Time Objective)
 • Zarządzania ciągłością działania środowiska IT
 • Zasady współpracy biznes IT w obszarze ciągłości działania

Dariusz Romańczuk - Partner Zarządzający - Business Continuity Management Group (BCMG)

11.30-12.00

Rekomendacja D pkt 8 jako baza dla Systemu Zarządzania Danymi banku – wdrożenie Rekomendacji D w jednym z największych banków w Polsce

Prezentacja wniosków i doświadczeń ze zrealizowanego przez ValueTank projekt w zakresie przygotowania banku do spełnienia wymogów Rekomendacji D punkt 8, dotyczącej zarządzania architekturą i jakością danych.

Tomasz Mierzwa - Wiceprezes Zarządu - ValueTank Sp. z o.o.

12.00-12.30

Praktyczne wdrożenie Rekomendacji D KNF w Banku Spółdzielczym (bezpieczeństwo IT i ciągłość działania)

 • Rekomendacje UKNF,
 • instrukcje wewnętrzne IT, procedury IT,
 • formalizacja działań i podział obowiązków w Biurze IT,
 • rola ABI i Koordynatora BCP,
 • zarządzanie siecią LAN i WAN Banku,
 • obsługiwanie powiadomień i reagowanie na incydenty, rejestracja zgłoszeń w systemie HelpDesk,
 • ochrona przed atakami DDOS,
 • system zarządzania ciągłością działania.

Dominik Konieczny – naczelnik w Biurze Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi - Krakowski Bank Spółdzielczy

12.30-12.45

Przerwa kawowa | Networking

12.45-13.15

Bezpieczne, energooszczędne i efektywne rozwiązania z zakresu klimatyzacji precyzyjnej dla obiektów DC sektora bankowego

Adam Ważyński - Kierownik Regionalny Działu Sprzedaży HPAC - Emerson Network Power

13.15-13.35

Rekomendacja D – czy jesteśmy przygotowani do inspekcji?

 • Wykład oparty na obserwacjach z audytów w ok. 100 BS-ach.
 • Omówienie typowych i najczęstszych błędów popełnianych przez BS-y przy wdrażaniu Rekomendacji D.
 • Jakie zagadnienie wymagają jeszcze dopracowania?
 • Porady – co jeszcze zrobić, aby dobrze wdrożyć Rekomendację D?
 • Co zrobić, jeżeli danego wymogu Rekomendacji nie da się spełnić?
 • Podsumowanie – jak dobrze przygotować się do inspekcji; ogólne wytyczne.

dr inż. Albert Sadowski – Kierownik Projektu - Kerberos Ochrona Informacji

13.35-14.05

Nowoczesne usługi bankowe dla współczesnego Klienta Banku Spółdzielczego
Należy pamiętać że dzisiejszy Klient banku spółdzielczego to już nie jest tylko rolnik potrzebujący kredytu, jak to miało miejsce w latach 90. Obecnie klientami banków spółdzielczych są zarówno osoby prywatne, rolnicy indywidualni czy małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także duże przedsiębiorstwa i samorządy terytorialne. Banki spółdzielcze przeznaczają duże środki na rozwój IT i stale wprowadzają kolejne nowoczesne usługi dla swoich Klientów. Nie pozostają w tyle za bankami komercyjnymi. Należy pamiętać, że to właśnie Podkarpacki Bank Spółdzielczy jako pierwszy w Europie, a drugi na świecie wprowadził dla swoich klientów możliwość wypłat Biometrycznych.

Piotr Kolano - Menedżer Klienta - Podkarpacki Bank Spółdzielczy
14.05-14.35 Konflikt interesów w działalności bankowej w kontekście zasad ładu korporacyjnego KNF - interpretacja i praktyka
Sławomir Szepietowski - Partner
Arkadiusz Matusiak - Senior Associate w zespole rozwiązywania sporów
Kancelaria Bird&Bird
14.35-15.00

Sesja pytań i odpowiedzi
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja przebiegła zgodnie z prezentowanym Programem.
Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Lokalizacja

Hotel Lord****
Aleja Krakowska 218
02-219 Warszawa

parking hotelowy
płatny

nocleg
promocja dla uczestników na hasło "SuccessPoint"

 

 

 

Prelegenci

Robert Pławiak - członek Stowarzyszenia ISSA Polska

Od początku 2012 roku Dyrektor Biura Strategii i Zarządzania IT w Grupie PZU. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku systemy komputerowe oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1997- 1999 odpowiedzialny za systemy zobrazowania sytuacji powietrznej kraju. Od 1999 roku doświadczenie zawodowe zbierał piastując stanowiska kierownicze w sektorze finansowym m.in. w Bank Handlowy w Warszawie (1999-2001), Inteligo Financial Services (2001-2005), EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce, (2005-2008), FM Bank (2008-2009), Raiffeisen Bank Polska SA (2009-2012). Zarządzając departamentami IT i prowadząc projekty informatyczne w instytucjach finansowo-bankowych zdobył bogate doświadczenie w zakresie budowania efektywnych zespołów IT, budowania strategii IT, zarządzania procesowego, wdrażania ładu korporacyjnego IT Governance oraz bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu AQAP, ISMS, QMS oraz uprawnienia i certyfikaty audytora wiodącego ISMS/BCP (ISO27001,ISO22301), audytora wiodącego EOQ (ISO9001), IT Security Manager. Członek organizacji ISACA (Silver Member) i ISSA (Senior Member). Autor wielu publikacji na temat bezpieczeństwa informacji a także członek wielu Rad Programowych.

Dariusz Romańczuk, Partner Zarządzający w firmie BCMG Sp. z o.o.

Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®), Trener szkoleń w obszarze BCM. Odpowiedzialny za wdrożenie Rekomendacji M i D w Krakowskim Banku Spółdzielczym. Nadzorował również projekty związane z wdrożeniem Rekomendacji KNF m.in. w Banku Spółdzielczym w Kielcach. Odpowiada za obszar usług w zakresie zarządzania ciągłością działania (BCM), zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Tematyką zarządzania ciągłością działania zajmuje się od 7 lat. Realizował projekty dla Klientów z sektora finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego.
Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution - organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania. Instytut skupia profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.
Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BCM (Business Continuity Management) przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich.
Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych.
Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”. Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze Zarządzania Ciągłością Działania (BCM). Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.

Janusz Mierzejewski - Presales Consultant - Symantec Poland Sp. z o.o.

Janusz Mierzejewski- absolwent Polish Open University na kierunku Zarządzania i Marketingu. Od ponad 6 lat związany z firmą Symantec (jako przedstawiciel handlowy a od 4 lat jako inżynier produktowy w zakresie technologii backupu i archiwizacji danych). Doświadczenie zdobywał pracując w takich firmach jak Cisco Systems czy Samsung. Prywatnie zapalony audiofil, kinoman oraz miłośnik elektroniki.

 
brak zdjęcia

Piotr Krzysztof Kolano, Menedżer Klienta w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Przemyślu

Doktorant kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W Podkarpackim Banku Spółdzielczym pracuje od 2004 roku, obecnie na stanowisku Menedżera Klienta w Oddziale w Przemyślu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku Zarządzanie Firmą, oraz absolwentem studiów podyplomowych z Bankowości na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Obecnie jest doktorantem IV roku w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i pisze prace doktorską z zakresu bankowości spółdzielczej

 

Dominik Konieczny – Naczelnik Biura Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi KBS

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył roczny kurs CCNA Regionalnej Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1999-2003 pracował jako wdrożeniowiec i serwisant systemów bankowych w firmie SoftNet Sp. z o.o. Od 2003 roku kieruje Biurem Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie. Występował jako prelegent na konferencjach związanych z obszarem IT w Bankach m.in.
- Konferencja IT@Bank w dniu 16.11.2011
- Zarządzanie ryzykiem informatycznym w bankowości spółdzielczej - Nowe regulacje w rekomendacjach D i M - w dniu 18.04.2013.
- International Biometric Congress - w dniach 5-6.06.2014

Tomasz Mierzwa - Wiceprezes Zarządu - ValueTank

Jest jednym z pionierów rozwiązań typu Business Intelligence w Polsce oraz ekspertem w zakresie analityki biznesowej. W latach 1995-1998 pracował jako konsultant i kierownik projektów w SAS, uczestnicząc w jednych z pierwszych wdrożeń systemów Hurtowni Danych i systemów raportowo-analitycznych w firmach finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Od 1998 r. do 2004 r. był jednym z liderów centrum kompetencyjnego Business Intelligence w Infovide, gdzie objął stanowisko Dyrektora Konsultacji. Obecnie współwłaściciel i członek zarządu firmy ValueTank, specjalizującej się w zagadnieniach Business Intelligence oraz Data Governance. Prywatnie pilot samolotowy oraz pasjonat biegania.

dr inż. Albert Sadowski – Kierownik Projektu - Kerberos Ochrona Informacji

Jest od 15 lat pracownikiem firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI; pracuje na stanowisku Kierownika Projektu. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem zespołu audytorskiego i realizacją audytów bezpieczeństwa oraz audytów wdrożenia Rekomendacji D KNF. Brał udział w ponad 100 takich projektach w Bankach Spółdzielczych oraz w blisko 200 projekach dla dużych organizacji z bankowości komercyjnej, administracji i korporacji. Jest autorem i prelegantem szkoleń dla Banków Spółdzielczych, poświęconych przygotowaniu Banku Spółdzieczego do Audytu Bezpieczeństwa i Wdrożenia Rekomendacji D KNF (uczestnicy z blisko 250 Banków Spółdzielczych). Wcześniej pracował na wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska dotyczyła kryptologii i ochrony informacji i zatytułowana była "Design and Implementation of the Bit Permutations of the Substituton Permutation Networks". Jest autorem książki "Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji" (Wyd. Helion 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu dla pism branżowych i informatycznych (m.in. Networld, Unixforum, Netforum, IT Security Magazine). Jest prelegentem kilkunastu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów poświęconych ochronie informacji (m.in. Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA, Krajowe Sympozujm Telekomunikacji, Konferencje a cyklu Secure CERT NASK, międzynarodowa konferencja Crypt).

Adam Ważyński - Kierownik Regionalny Działu Sprzedaży HPAC - Emerson Network Power

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierunek Zaopatrzenie w Wodę, specjalizacja zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie odpadów stałych i płynnych. Zdobywał doświadczenie w firmach handlowo - technicznych branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji na stanowiskach: Kierownik Sprzedaży – Ahlsell Sp. z o.o.; Dyrektor Oddziału Warszawa - Tour & Andersson Hydronics Sp. z o.o. współpracował z biurami projektowymi przy projektach z dziedziny ogrzewnictwa, regulacji hydraulicznej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania. Od 2001 roku pracuje w firmie Emerson Network Power odpowiadając za doradztwo techniczne i sprzedaż systemów klimatyzacji precyzyjnej dla Data Center.

Sławomir Szepietowski - Partner - Kancelaria Bird&Bird
Jest ekspertem w zakresie bankowości i finansów cenionym za biznesowe podejście, elastyczność i zorientowanie na potrzeby klienta. Kieruje praktyką bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird.  Od 1998 roku pracuje w instytucjach bankowych oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w tym banków, spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych, w zakresie pełnej oferty biznesowej, corporate governance, jak i wymogów regulacyjnych. Pracuje przy transakcjach na rynku finansowym, w tym dotyczących finansowania kredytem, emisji papierów dłużnych, instrumentów pochodnych oraz rynku private equity.
Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych instytucji finansowych w procesie wchodzenia na polski rynek (działalność transgraniczna, tworzenie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, otwieranie nowych linii biznesowych). Jest doświadczonym koordynatorem prac zespołów prawników obsługujących określone linie biznesowe i projekty. Arbiter rekomendowany na liście Sądu Arbitrażowego przy Związku Banków Polskich. Nagrodzony przez Związek Banków Polskich za wkład w rozwijanie praktyki bankowej w Polsce. Ekspert prawny Krajowej Izby Gospodarczej.
Regularnie występuje jako prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach dotyczących bankowości i sektora finansowego.

Arkadiusz Matusiak - Senior Associate w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Bird & Bird

Jest ekspertem prawa karnego i postępowania karnego, specjalizuje się w sprawach karnych. Jest adwokatem z szesnastoletnim doświadczeniem zawodowym.
Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w strukturach prokuratury państwowej. Był m.in. Prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Wydziale ds. walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Prowadził i nadzorował najpoważniejsze śledztwa w Polsce, prowadzone przez Policję, CBŚ, ABW i CBA. Brał udział w największych sprawach karnych ostatnich lat, w tym w sprawie dotyczącej niegospodarności oraz przywłaszczenia mienia w kwocie nie mniejszej niż 260 milionów złotych, wyłudzenia podatku VAT w kwocie 100 mln zł oraz w sprawach przeciwko najbardziej brutalnym zorganizowanym grupom przestępczym w Polsce.
Jego doświadczenie obejmuje udział w kilku tysiącach procesów sądowych, w których reprezentował klientów zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych, w tym po stronie pokrzywdzonych i oskarżonych. Ma na swoim koncie udział w kilkudziesięciu procesach korupcyjnych w tym przeciwko funkcjonariuszom Policji i wojska, w sprawach dotyczących korupcji urzędników państwowych w tym MON i MOŚ (korupcja przy udzielaniu koncesji na gaz łupkowy w Polsce, korupcja przy budowie dróg i węzłów komunikacyjnych w Warszawie).
Przed podjęciem służby w prokuraturze był funkcjonariuszem inspekcji celnej, gdzie współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a obecnie jest ekspertem OLAF.
Doradza międzynarodowym korporacjom działającym w Polsce w zakresie tworzenia i wdrażania procedur antykorupcyjnych oraz prowadził szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje korporacje w postępowaniach karnych dotyczących nieuczciwych praktyk na szczeblach zarządu i kadry kierowniczej.
Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, organów ochrony prawnej oraz dostępu do informacji publicznej.

 

Partnerzy konferencji

Celem "ISSA Polska - Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych" jest krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych, a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z ochroną systemów informacyjnych.

BCMG jest firmą doradczą specjalizującą się w usługach z zakresu zarządzania ciągłością  działania, zarządzania ryzykiem, zarządzania bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem fizycznym oraz bezpieczeństwem IT. Posiada wieloletnie doświadczenie, profesjonalną wiedzę oraz najwyższe  kompetencje zdobyte w ponad 50 projektach audytów i wdrożeń Rekomendacji M i D Komisji Nadzoru Finansowego. Konsultanci BCMG  pracowali także dla branży finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej,  przemysłowej oraz dla spółek z sektora publicznego.

Krakowski Bank Spółdzielczy - Bank o ponad 115-letniej tradycji, oparty wyłącznie o własny polski kapitał. Założony w roku 1898, należy do najstarszych instytucji finansowych w Polsce. KBS prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, poprzez rozległą sieć 76 placówek. KBS systematycznie unowocześnia swoją ofertę usług, aby spełnić oczekiwania swoich klientów oferując szeroką gamę produktów kredytowych, depozytowych, dewizowych, sprzedaż ubezpieczeń, sprzedaż funduszy inwestycyjnych, realizowanie przekazów Western Union oraz szereg usług elektronicznych.

W 2011 roku minęła 140 rocznica założenia spółki pod nazwą Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe w Sanoku, protoplasty obecnego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest drugim, co do wielkości bankiem spółdzielczym w Polsce pod względem wysokości kapitałów własnych i największym w Polsce, jeśli chodzi o ilość placówek, tych na terenie województwa podkarpackiego jest już 89, z czego 17 to Oddziały Banku. Funkcjonuje także 5 oddziałów Spółki Giełdowej PBS Finanse S.A. w Krakowie, Katowicach, Gdyni i Warszawie i Wrocławiu.

ValueTank jest dostawcą usług doradczych oraz rozwiązań informatycznych wspierających najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem.

Główne obszary działalności:

 • Zarządzanie informacją:
  - Data Governance
  - Business Intelligence
  - Zarządzanie wydajnością
  - Jakość danych
 • Zarządzanie projektami
 • Budowa aplikacji
 • Konsulting
 • Coaching i szkolenia
 • Rekrutacje i outsourcing
Firma Symantec jest światowym liderem w dziedzinie zabezpieczeń, pamięci masowych i zarządzania systemami, pomagając klientom — zarówno indywidualnym, małym firmom, jak i największym globalnym organizacjom — zabezpieczać dane i zarządzać nimi, chroniąc je przed zagrożeniami skuteczniej i bardziej kompleksowo niż jakakolwiek inna firma na świecie. Jako czwartemu pod względem wielkości niezależnemu producentowi oprogramowania na świecie zależy nam przede wszystkim na wyeliminowaniu zagrożeń dla danych, technologii i procesów bez względu na urządzenie, platformę, interakcje i lokalizację. Symantec to pewność w globalnej połączonej sieci.

Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson jest globalnym liderem w dziedzinie Business-Critical Continuity czyli gwarantowania ciągłości funkcjonowania systemów o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstw. Firma jest dostawcą oprogramowania, sprzętu oraz usług, które maksymalnie zwiększają dostępność, wydajność i sprawność centrów przetwarzania danych, a także obiektów służby zdrowia i przemysłu. Emerson Network Power cieszy się zaufaniem jako lider swojej branży, który oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania centrami danych, tworząc pomost pomiędzy infrastrukturą IT a zarządzaniem obiektem i zapewnia sprawność systemu oraz jego dostępność niezależnie od zapotrzebowania na moc. Oferowane rozwiązania wspierane są przez lokalnych inżynierów serwisu Emerson Network Power.

Firma zapewnia innowacyjne rozwiązania i wieloletnie doświadczenie w zakresie zasilania i klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni, centrów danych, central telekomunikacyjnych, laboratoriów oraz obiektów przemysłowych. W ofercie firmy znajdują się też wbudowane systemy komputerowe, zintegrowane szafy i systemy dystrybucji mocy oraz systemy sterowania, monitorowania i komunikacji.

Domeną firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI jest  świadczenie usług konsultingowych i szkoleniowych związanych z ochroną informacji. Oferta spółki składa się z 2 elementów:

 • konsulting związany z ochroną informacji (audyt, testy penetracyjne, polityka bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych, Rekomendacja D KNF)
 • szkolenia z ochrony informacji (Kursy ABI, Kursy IB i inne szkolenia)

Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku od 15 lat. Posiadamy duże doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla średnich i dużych przedsiębiorstw i instytucji. Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje wyspecjalizowana kadra znajdująca się w 4 lokalizacjach w Polsce oraz referencje od kluczowych firm takicj jak: Grupa Lotos, KGHM Miedź, S.A. czy Goodyear. Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania na indywidualne zamówienie, mamy sporo własnych autorskich gotowych rozwiązań oraz świadczymy usługi profesjonalnego serwisu wsparcia technicznego. Obecnie nasz dział techniczny czuwa nad ponad 5000 użytkowników systemów komputerowych ulokowanych w całej Polsce.

 

Patroni Medialni

eBiznesonline aleBank.pl Comperia Gazeta Bankowa
inbank.pl Mentora.pl
FranczyzaBanku.pl bankowy_net
     

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Anna Włodarska
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 725 792 691
anna.wlodarska@successpoint.pl

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl