Dołącz do nas na FB

Forma warsztatu to swobodna dyskusja z flipchartem i karteczkami, na których zapisujemy tematy a potem wspólnie je dyskutujemy. To otwarta dyskusja jego uczestników bardziej moderowana przez nas z założeniem wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami. Uzupełnimy dyskusję swoimi doświadczeniami, znajomością metodyk i narzędzi. 

Po warsztacie zbieramy wyniki dyskusji i opisujemy całość w podsumowaniu warsztatów. Każdy z uczestników dostaje takie podsumowanie z zebraną wiedzą jak dany temat był omówiony podczas warsztatów, czyli jak sobie z nim poradzili uczestnicy w swoich projektach czy organizacjach.

Automatyzacja testów -  strategie, metody, narzędzia. Warsztat praktyków
7 maja 2018 r. | Warszawa

 

PLAN WARSZTATU:

15 minut - zgłaszanie tematów do dyskusji na zasadzie burzy mózgów. 
15 minut - kategoryzacja zgłoszonych tematów 
7 h - dyskusja o zgłoszonych tematach 
30 minut - podsumowanie 

Zagadnienia do dyskusji o jakich możemy rozmawiać: 

Podejścia do testowania automatycznego 
Organizacja testów automatycznych 
Rola i odpowiedzialność zespołu od automatyzacji w projekcie i w organizacji 
Współpraca z innymi interesariuszami projektu i organizacji 
Szacowanie i harmonogramowanie automatyzacji testów 
Raportowanie postępu prac 
Dokumentowanie testów automatycznych 
Narzędzia automatyzacji 
Inne interesujące tematy dotyczące automatyzacji testów. 


ADRESACI WARSZTATU:

Zapraszamy wszystkich doświadczonych kierowników testów, koordynatorów i ekspertów od automatyzacji do udziału i dyskusji na temat wyzwań z jakimi się mierzą i nie mają z kim się skonsultować na interesujące was tematy.  

Zapraszamy początkujących ludzi od automatyzacji do zapoznania się z tematem z czym możecie się spotkać w swojej pracy i jak sobie z tym poradzić.  

Zapraszamy osoby zastanawiające się nad dalszym swoim rozwojem w testach aby zobaczyły co to jest automatyzacja testów i jak się to robi w różnych organizacjach.


 

PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania: 1 DZIEŃ

Warsztat jest prowadzony w języku polskim.


CENA SZKOLENIA:

      1 190 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do 23 kwietnia
      1 390 zł + 23% VAT - cena obowiązuje po 23 kwietnia
 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Formularz fax do pobrania

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Trener

Piotr Ślęzak


Jestem ekspertem działającym na styku biznesu i IT. Na co dzień działam jako manager i trener, prowadzący i realizujący złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień współpracy biznesu i IT. W swojej karierze założyłem takie organizacje jak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych CORRSE, CORRSE Education, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.

Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla biznesu. Koncentruję się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę. Od zawsze kieruję się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji a nie odwrotnie.
W swoich działaniach przedkładam ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.

Doradzałem firmom z całego świata takim jak PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile, Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB, Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rządowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego.
Regularnie występuję na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności i jakości w IT.

Kontakt z Organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:
 

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl