Dołącz do nas na FB


Komitet Honorowy:


Już w starożytności uczeni wiedzieli jak ważne dla społeczeństwa jest poczucie bezpieczeństwa. Było to nie tylko wyznacznikiem siły państwa, ale i świadczyło o zaangażowaniu obywateli. Niegdyś ludzie nie potrafili radzić sobie z żywiołami czego skutkiem było wiele tragedii. Dziś świat techniki nieustannie brnie do przodu podnosząc poziom bezpieczeństwa obywateli. Nowe technologie, innowacyjny sprzęt usprawniają pracę służb mundurowych.

Aktualna sytuacja w Europie i na świecie pokazuje nam jak ważne jest odpowiednie reagowanie na sytuacje kryzysowe. To co dzieje się za naszą wschodnią granicą podnosi w stan gotowości nie tylko polskie słuzby ale i europejskie. Odpowiadnia i efektywna komunikacja pomiędzy administracją, a służbami w terenie jest niezbędna. 

Do tej pory zorganizowaliśmy VIII edycji konferencji. Każda z nich wypełniona była konkretną dawką wiedzy merytorycznej znanych Ekspertów, ale również prezentowała potencjał firm, które wiodą prym w  Polsce i w Europie. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników i firm postanowiliśmy zorganizować konferencję o rozszerzonej tematyce, która na Pomorzu odbije się szerokim echem. Będzie to czas na zdobycie wiedzy, porównanie metod zarządzania i współpracy służb mundurowych i administracji publicznej.


Pokaz sprzętu i nowych technologii to tylko część niespodzianek, które czekają na Państwa w Gdańsku.

Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb

(28 października, Gdańsk)

 

Wystawca:

Partner:

Podczas konferencji zostaną wygłoszone prelekcje:

 • Koncentracja dyspozytorni medycznych w Polsce a wystąpienie zdarzeń o charakterze masowym
  dr Edyta Wcisło -  Przewodnicząca -  Polska Rada Ratowników Medycznych
  mgr Klaudiusz Nadolny - Zastępca Przewodniczącej - Polska Rada Ratowników Medycznych
 • Zarządzanie ryzykiem - nowy aspekt planowania cywilnego
  dr Grzegorz Abgarowicz – Wykładowca - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Problematyka dekontaminacji podowanych w zdarzeniach o charakterze masowym
  mgr Kamil Krzyżanowski - Asystent - Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof GUMed
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne - czy to służba ratownicza?
  mgr Roman Badach - Rogowski - Specjalista ratownictwa medycznego - Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Karetki wodne - idea i zasady funkcjonowania
  mgr Mirosława  Borowa - Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo danych czyli małymi krokami do celu?
  płk mgr inż. Piotr Murawski - szef Oddziału Teleinformatyki – Wojskowy Instytut Medyczny
 • Formy edukacji służb w zakresie postępowania ratowniczego na wypadek zdarzeń masowych
  mgr Mirosława Borowa – Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  mgr Kamil Krzyżanowski - Asystent - Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof GUMed
 • Organizacja działań policji podczas zabezpieczeń imprez masowych – doświadczenia pomorskiej policji
  mł. insp. Piotr  Sączawa - Dowódca Oddziału Prewencji - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Temat wykładu w trakcie potwierdzenia
  podk. Zbigniew Ajdukiewicz - Instruktor Zakładu Zarządzania Kryzysowego - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONFERENCJI >>>

 

Do bezpłatnego udziału zapraszamy:

Kadrę zarządzającą:

 • wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjaliści do zarządzania kryzysowego.
 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR,
 • służby ratownicze chemiczne, radiacyjne

Udział jest bezpłatny dla ww. osób

Udział jest płatny:dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.


Uwaga! Każdy z uczestników konferencji otrzyma dostęp do wszystkich materiałów konferencyjnych.

Nadchodzące wydarzenia

Niestety nie znaleźliśmy żadnych konferencji o podanych kryteriach.