Dołącz do nas na FB


 

8 lipca 2014 r. w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie odbyła się po raz piąty konferencja „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie".
Jako organizator jesteśmy zadowoleni z frekwencji i pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom za tak liczne przybycie, mimo okresu wakacyjnego.

Konferencję rozpoczął Pan dr inż. Dobrosław Mąka - członek Krajowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych, który dokonał analizy ryzyka na podstawie szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze strony nowych technologii, urządzeń i aplikacji. Kolejny wykład zaprezentował Pan Marcin Fronczak prezes Cloud Security Alliance Polska, który opowiedział o zmianach w podejściu do zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w organizacji.
Następna prelekcja Pana Konrada Grzybowskiego - przedstawiciela Partnera Konferencji - firmy Versim - nosiła tytuł Zarządzanie tożsamością, kontrola dostępu oraz kontrola aplikacji użytkowników w sieciach LAN i WLAN. Można było również porozmawiać z przedstawicielami firm: Versim i Extreme Network. Stoisko Partnera cieszyło się dużym zainteresowaniem, a nasi goście chętnie odpowiadali na pytania uczestników.

Kolejna prelekcja po przerwie kawowej, którą poprowadził Pan Piotr Welenc z Wolters Kluwer Polska, poświęcona była kwestii zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w oparciu o funkcje kontroli ryzyka compliance. Pan Piotr przedstawił nowości i trendy w tym zakresie, a przy tym został przedstawiony ogół systemowo zintegrowanych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego na założonym poziomie jakości. Następnie płk mgr Tadeusz Koczkowski - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych przedstawił zagadnienia z tytułu innowacyjności w ochronie informacji z wykorzystaniem projekcji filmu pt. „Tajemniczy świat informacji". Kancelarię Olesiński i Wspólnicy reprezentował Pan Michał Kluska, który swojej prelekcji nadał tytuł: Miejsce przechowywania danych a bezpieczeństwo - argumenty prawne.

Kolejną sesję rozpoczął przedstawiciel BNP Paribas Bank Polska S.A. gdzie został przedstawiony temat zarządzania ciągłością działania i incydentami kryzysowymi poprzez podejście skoncentrowane na biznesie. Następnie przedstawiciel Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ" Pan Andrzej Bogusz omówił kilka praktycznych aspektów tworzenia planów ciągłości działania w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji w świetle Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego.
Ostatni wykład wygłoszony został przez Pana Michała Boruckiego - Partnera Fundacji Veracity, który opowiedział dlaczego nie warto zarządzać bezpieczeństwem informacji.
 
W trakcie całego spotkania nasi goście mieli okazję nie tylko do wysłuchania niezwykle ciekawych prelekcji, ale także przeprowadzenia ciekawych rozmów w przerwach pomiędzy wykładami. Pomimo lejącego się żaru z nieba wszystkie miejsca na sali zostały wypełnione.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Prelegentom, Partnerom za pomoc we współorganizacji tegorocznej konferencji. Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się po raz kolejny.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

 
 

Patronat Honorowy:
 
 

Partnerzy Złoci:

 
 
Partner:
 
 
 
 

Nadchodzące wydarzenia