Dołącz do nas na FB

"Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią"

16 kwietnia 2013r., Warszawa      

   16 kwietnia 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja "Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Tematyka skupiała się min. wokół elektornicznej dokumentacji medycznej, technologii telemedycznych, systemów elektroncznego pacjenta, a także zagadnień związanych z architekturą obiektów medycznych oraz zarządzaniem urządzaniami mobilnymi w medycynie.

  Wykład inauguracyjny poprowadziła Agnieszka Kujawska- Misiąg, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, która na podstawie swojego doświadczenia, poruszyła kwestie systemu elektronicznego pacjenta. Pan Ryszard Olszanowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia KIG oraz Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska omówił szanse i zagrożenia jakie wynikają z technologii telemedycznych. Radca Prawny, dr Joanna Tomaszewska z kolei przybliżyła tematykę ochrony danych osobowych w dokumentacji medycznej. Dużym powodzeniem ciszył się również wykład Pana Jarosława Dobrzyńskiego, który przedstawił najlepsze praktyki doboru oraz wyszukiwania sprazetu medycznego. O nowoczesnych systemach umawiania wizyt w dobie internetu opowiedział Pan Piotr Ziewiec z portalu znanylekarz.pl. Nieco odmienny tematycznie wykład poprowadził Architekt- Prezes Archimed, Pan Michał Grzymała- Kazłowski, który jak projekt architektoniczny wspomaga zarządzanie obiektów medycznych.

   Archiwizacja dokumentacji medycznej była tematem przewodnim Pana Wiesława Stępińskiego z firmy Telsar. Przedstawiciel firmy Enterasys Networks, Pan Dawid Królica opowiedział o zarządzaniu urządzeniami mobilnymi w medycynie (BYOD Done Right). Swoje rozwiązania przy stoisku wystawowym przedstawiła również firma Eip Medical.

Wszystkim firmom, niezależnym ekspertom oraz uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane prze z firmę Multitrain.
Patroni honorowi:

 

Srebrni Sponsorzy:

  


Firma Uczestnicząca:

Współpraca merytoryczna:

Patroni medialni:
 

Nadchodzące wydarzenia