Dołącz do nas na FB

 
10 września w Krakowie, już po raz 6, odbyła się konferencja pod nazwą „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna-aktualny stan prawny, nowe technologie i możliwości finansowania inwestycji."
Mieliśmy przyjemność gościć ekspertów, którzy podzielili się bogatym doświadczeniem i wiedzą merytoryczną, wzbogacając tematykę wydarzenia.
Frekwencja uczestników w pozytywny sposób zaskoczyła organizatorów, wypełniając po brzegi salę konferencyjną w hotelu Efekt Express. Gościliśmy blisko 90 osób.
Słoneczne krakowskie niebo przywitało przybywających gości , nie tylko z województwa małopolskiego, ale także z innych rejonów Polski.
Wykład inauguracyjny poprowadził Pan Dr hab. med. Andrzej Gackowski z Kliniki Choroby Wieńcowej, Instytutu Kardiologii UJ CM-Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Pan doktor przedstawił temat: „Jak wykorzystać Systemy PACS i telekonsultacje w codziennej pracy szpitala".
Drugim wykład poprowadził członek zarządu Grupy 3S - Pan Piotr Pawłowski przedstawiając „Data Center jako bezpieczne miejsce dla danych medycznych".
Zaraz po przerwie kawowej swoją prelekcję wygłosił Pan Michał Pacholak - Dyrektor IT firmy KIE, który przedstawił temat: „System centralnego archiwum PACS", w bardzo wnikliwy sposób omówił problem. Niewątpliwie wzbudziło to zainteresowanie uczestników reprezentujących sektor IT.
Swoją wiedzą podzieliła się Pani Monika Markowska reprezentująca firmę Transition Technologies. Ekspertka wygłosiła prelekcję: „Jak system do wspomagania decyzji może usprawnić poradnictwo genetyczne w Polsce. Medical Intelligence w praktyce klinicznej''.
Kolejna prelegentka Pani Elke Schoenemann z firmy Elo Digital Office zaprezentowała system elektronicznego obigu dokumentów „ELO 2011 – sprawdzone, bezpieczne i łatwe w obsłudze".
Następnie wystąpił Pan Martin Benecky z firmy Stapro głosząc prelekcję: „Nowe podejście do zarządzania elektronicznej dokumentacji medycznej".
Po przerwie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu Pan mgr inż. Paweł Popek z Centermed, który omówił w jaki sposób placówka zarządza dokumentacją pacjentów i wewnętrzną. Prelekcja nosiła tytuł: „Lekarz i informatyk w jednym stali domu..." – czyli podejście praktyczne do EDM – niezbędne narzędzia, podstawowe problemy, przykłady rozwiązań, dobre praktyki".
Przedostatnim prelegentem był Pan mgr Krzysztof Gajda z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiając temat: "Elektroniczne Systemy dostarczające dane i informacje wspierające decyzje kliniczne (Decision Support Systems)".

Na zakończenie części wykładowej poruszyliśmy wiele aspektów prawnych. Prelekcja Pani Agnieszki Sieńko wzbudziła duże zainteresowanie i wiele pytań ze strony uczestników.

Ważnym elementem konferencji był panel dyskusyjny prowadzony przez Pana Michała Pacholaka z firmy KIE. Zaproszeni goście mieli okazje zadać pytania ekspertom, którzy wyczerpująco odpowiadali na każde z nich. Świadczy to o aktualności tematu, placówki w precyzyjny sposób chcą przygotować się do wdrożenia systemów, poznać najlepsze przykłady, zabezpieczyć się prawnie i dyskutować na palące ich problemy.
Konferencję można uznać za sukces merytoryczny i organizacyjny. Była to doskonała lekcja, która w praktyczny sposób przedstawiała proces wdrożenia elektronicznego systemu obiego dokumnentów w placówkach medycznej.
Mamy ogromną nadzieję że kolejna edycja przyniesie podobny, jak nie większy sukces.
Serdecznie podziękowania należą się naszym prelegentom, Partnerom i patronom medialnym i honorowym.

Partner Brązowy:Partnerzy:Wystawca:
 Współpraca merytoryczna:

Patron Honorowy:

 

Nadchodzące wydarzenia