Dołącz do nas na FB

 

 

Dnia 20 listopada, w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie odbyła się IV Edycja Konferencji „Rozwiązania dla diagnostyki obrazowej”. Do zorganizowania konferencji motywuje nas od lat ogromny postęp technologiczny widoczny w diagnostyce obrazowej, dlatego zdecydowaliśmy się na organizację kolejnego, już czwartego spotkania, którego celem było przedstawienie najnowszych rozwiązań stosowanych w diagnostyce obrazowej oraz dyskusja nt. trendów. Konferencja dała uczestnikom, przedstawicielom firm oraz ekspertom możliwość wymiany doświadczeń. Swoim doświadczeniem podzieliły się największe autorytety w tej dziedzinie.

Konferencję rozpoczął wykład Pani Ewy Piątkowkiej-Janko z Instytutu Elektroradiologii pt. ”Wybrane nowości technologiczne w diagnostyce obrazowej wykorzystującej tomografię rezonansu magnetycznego”. Wykład bardzo zaciekawił uczestników. Chwilę później swoją prezentacją pt. ”Diagnostyka Obrazowa w Human Project” Pan Piotr Bogorodzki z Politechniki Warszawskiej wywołał burzliwą dyskusję o tym, w którą stronę zmierza diagnostyka obrazowa mózgu. Po dyskusji swoje produkty zaprezentowali przedstawiciele naszych Wystawców: firmy Abook oraz firmy Grupa Medyczna. Podczas prezentacji uczestnicy mieli okazję posłuchać o rozwiązaniach, które mają w ofercie Wystawcy, po czym przedstawiciele firm zaprosili uczestników do odwiedzenia stoisk podczas przerwy kawowej, która odbyła się po prezentacji. Po przerwie kawowej rozpoczął się wyczekiwany przez uczestników wykład Pana Ryszarda Kowskiego pt. „Problemy z teleradiologią', który otrzymał najwyższą ocenę wśród uczestników. Konferencję zakończył wykład Pani Jolanty Karpowicz z Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na temat „Niepożądanych konsekwencji oddziaływania pól elektromagnetycznych i sposobów ich zapobiegania”. Konferencja, cieszyła się jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem przedstawicieli placówek medycznych i Zakładów Diagnostyki Obrazowej z całej Polski, co pokazało Nam jako organizatorom, jak ważnym tematem jest Diagnostyka Obrazowa w aspekcie rozwoju medycyny XXI wieku.

Dziękujemy za współpracę:


Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konferencji dotyczących rozwiązań dla diagnostyki obrazowej.
Szukasz więcej informacji?

Zapraszamy>>

Nadchodzące wydarzenia