Dołącz do nas na FB

27 marca 2013, Wrocław

Hotel Radisson Blu>>>

Patronat Honorowy:

 

Definicja bezpiecznego biznesu zawiera w sobie niemal wszystkie aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Świadomość czynników, które stanowią zagrożenie dla firmy i umiejętność przełożenie ich na środowisko IT, pomaga dokonać właściwej analizy i wyboru skutecznej polityki bezpieczeństwa w organizacji oraz wdrożyć odpowiednie narzędzia technologiczne gwarantujące ochronę firmowych zasobów.


Proponowane zagadnienia tematyczne:

 • analiza i zarządzanie ryzykiem
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISMS
 • zarządzanie incydentami i ciągłością działania
 • audyty bezpieczeństwa
 • projektowanie i ocena zabezpieczeń
 • polityka bezpieczeństwa, information security policy
 • IT Governance
 • systemy antywirusowe i firewall
 • sprzętowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo
 • zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
 • mechanizmy identyfikacji i zapewnienie autentyczności
 • zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy
 • bezpieczeństwo osobowe, fizyczne i środowiskowe

Do udziału zapraszamy:
 • prezesów i członków zarządu
 • pełnomocników i doradców zarządu
 • dyrektorów i kierowników technicznych
 • dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa
 • kierowników i szefów ochrony obiektów, ochrony mienia
 • dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego
 • dyrektorów i kierowników ds. zarządzania nieruchomościami
 • dyrektorów i kierowników IT
 • dyrektorów i kierowników finansowych
 • facility managerów
 • dyrektorów i kierowników ds. inwestycji
 • Business Continuity Managerów
 • audytorów

Przedstawicieli instytucji:

 • publicznych, wojskowych oraz rządowych,
 • bankowych i ubezpieczeniowych
 • telekomunikacji i mediów
 • usług
 • produkcji
 • przemysłu


Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli powyższej grupy.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł +23% VAT.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

 

Patroni medialni:

Nadchodzące wydarzenia