Dołącz do nas na FB

15 listopada 2012 r.
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., Warszawa -> mapkaPatroni Honorowi:
 

Sponsorzy Brązowi:

Firmy Uczestniczące:

Współpraca merytoryczna:


W programie m.in. tematy i Eksperci:

* Zarządzanie wiedzą - uwarunkowania, koncepcje, konsekwencje praktyczne, Mariusz Sumiński, Ekspert Niezależny, Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego

* Jeżeli gadżety IT nie są kluczem do sukcesu w ZW, to co nim jest?, Dr Ryszard Michalczyk, Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Talentami w Zespołach" na Collegium Civitas, Dyrektor Grupy CIECH ds. ZZL

* Systemy wspierające zarządzanie wiedzą i społecznością w organizacji - case study z wdrożenia narzędzia w obszarze Business Intelligence w dużej korporacji, BSSG

* Zarządzanie wiedzą w organizacji, Marek Nowowiejski, Image

* Utwory pracownicze i ich ochrona oraz zasady rozporządzania prawami do utworów pracowniczych w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Filomena Racz, Kancelaria Radcy Prawnego

* Zarządzanie wiedzą jako narzędzie wspomagające rozwój kapitału intelektualnego w organizacji typu think-thank, Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

* Narzędzia mamy. Zawartość (content) też. Zaplanujmy ich połączenie, Marian J. Kostecki, MasterPlan

 

W obecnych czasach, gdzie "kryzys" czai się za rogiem i chcemy ograniczać maksymalnie koszty, istotnym elementem jest umiejętnosć wykorzystania wiedzy, którą posiadamy w Firmie.

Działania mające na celu w jak najlepszy sposób wykorzystać, tworzyć nową i upowszechniać wiedzę dostępną w organizacji, wiedzę pracowników, zarówno formalną jak i cichą, wspierane różnymi systemami, pozwalają w coraz lepszy sposób dostosowywać ofertę do potrzeb Klientów, wspomagają zarządzanie Firmą, tym samym podnosząc jej pozycję na rynku.

Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management, KM) to połączenie dwóch dziedzin: technik informacyjnych oraz zarządzania kapitałem intelektualnym. Podejście do tego tematu właśnie w ten dwutorowy sposób, od strony procedur i zagadnień technicznych, jak i tego ludzkiego aspektu, może dać nam dużą przewagę nad konkurencją.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w III edycji konferencji poświęconej dostępnym na rynku narzędziom informatycznym do zarządzania wiedzą (Knowledge Management, KM).

Proponowane zagadnienia tematyczne:
- Narzędzia wspomagające pracę grupową, narzędzia komunikacyjne
- Systemy obiegu i zarządzania dokumentami
- Systemy wspomagania decyzji, systemy ekspertowe
- Bazy wiedzy, hurtownie danych
- Narzędzia nauczania zdalnego (e-learning)
- Portale korporacyjne, intranet, ekstranet
- Systemy do zarządzania bezpieczeństwem
- Integracja systemowa i bezpieczeństwo w zarządzaniu wiedzą

Konferencję kierujemy do:
- Kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, Członków zarządu;
- Osób decydujących o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa;
- Kadręodpowiedzialną za optymalizowanie procesów biznesowych
- Kadrę zarządzającą działów: HR, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, logistyki, informatyki;
- Osób odpowiedzialnych za zarządzanie przepływem informacji, zarządzanie wiedzą;
- Osób decydujących o doborze rozwiązań i technologii;
- Osób odpowiedzialnych za optymalne wykorzystanie zasobów wiedzy w celu uzyskania przewagi rynkowej.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych odbiorców.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych (do Zarządzania Wiedzą) - opłata za osobę wynosi 1000 zł +23%VAT.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

 

Patroni medialni:


Nadchodzące wydarzenia