Dołącz do nas na FB

21 listopada 2012 r., Gdańsk

21 listopada 2012r. odbyła się w Gdańsku IV edycja konferencji Patronat honorowy objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Samorządowych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Tematyka skupiała się m.in. wokół aspektów prawnych Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, spełnienia wymogów formalnych jej prowadzenia, przygotowań do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji medycznej.

Wykład inauguracyjny poprowadził Marek Nowak dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, który poruszył kwestię bezpieczeństwa pacjenta w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Prelegentka Magdalena Godlewska, doktorantka z Politechniki Gdańskiej, przybliżyła zagadnienie dokumentacji procesu decyzyjnego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prelekcja radcy prawnego, Marka Koennera, który poruszył zagadnienie ryzyka prawnego w udostępnianiu dokumentacji medycznej.

Spełnienie wymogów formalnych w dokumentacji medycznej prowadzonej pod ELO przedstawiła Elke Schoenemann z firmy ELO Digital Office. Przedstawiciele firmy Oracle Polska: Adam Pośpiech, Marek Sokołowski oraz Krzysztof Kulesza poprowadzili prelekcję pt. „Elektroniczna dokumentacja medyczna- doświadczenia światowe a polska rzeczywistość”, natomiast reprezentant firmy CompuGroup Medical Polska, Mieczysław Bromberek, przybliżył uczestnikom tematykę aspektów prawnych oraz koncepcji rozwiązań Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Hotel Novotel w Gdańsku gościł blisko 100 uczestników, będących przedstawicielami prywatnych oraz publicznych placówek ochrony zdrowia.

Wszystkim firmom, niezależnym ekspertom oraz uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez firmę Multitrain.

Patroni honorowi:

Firmy Uczestniczące:


Współpraca merytoryczna:


Patroni medialni:

mec Iwona Kaczorowska- Kossowska (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku), dr Marek Nowak (Regionalny Szpital Specjalistyczny w Gdańsku), mgr. Magdalena Godlewska (Politechnika Gdańska)

Nadchodzące wydarzenia