Dołącz do nas na FB

SZKOLENIE

Ochrona osobowych danych medycznych - aspekty prawne i organizacyjne

24 listopada 2010 r., Warszawa

 

Wśród wielu pracowników społecznej i prywatnej służby zdrowia bardzo często panuje przekonanie, że ustawa o ochronie danych osobowych i wynikające z niej reguły przetwarzania danych osobowych, ochrony zdrowia nie obowiązują. Przekonanie to jest błędne i nie znajduje prawnego uzasadnienia. Co więcej ustawa o ochronie danych osobowych bardzo szczegółowo normuje sposób postępowania z danymi związanymi ze stanem zdrowia, a za niewłaściwe obchodzenie się z nimi przewidują odpowiedzialność karną i to bardzo surową, bo sięgającą 3 lat pozbawienia wolności.

Szkolenie skierowane jest głównie do:
osób kierujących publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz do osób odpowiedzialnych za techniczne aspekty przetwarzania danych osobowych – pracowników komórek archiwizacji i statystyki, informatyków, oraz do lekarzy i pielęgniarek.

Celem szkolenia jest:
przybliżenie jego uczestnikom wynikających z przepisów prawa obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w zakładzie opieki zdrowotnej i wskazanie prostych i skutecznych sposobów realizacji tych obowiązków.

Podczas szkolenia zostaną udzielone miedzy innymi odpowiedzi na pytania: o rolę administratora bezpieczeństwa informacji w zakładzie opieki zdrowotnej, o to jak uniknąć najczęstszych naruszeń prawa ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym, jak zgodnie z prawem powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmie zewnętrznej oraz komu zgodnie z prawem można przekazać informacje o stanie zdrowia pacjenta.

Szkolenie uwzględnia skutki wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Koszt udziału w szkoleniu: 500 zł + 22% VAT za osobę

Rejestracja »

Uprzejmie informujemy o możliwości zorganizowania szkolenia wewnętrznego. Instytucje zainteresowane prosimy o kontakt:

Ewa Cichocka
Koordynator Projektu
tel. 0-22 224 06 43
ewa.cichocka@multitrain.pl

 

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat udziału w szkoleniu
    • przerwa kawowa i lunch

Szkolenie poprowadzi:

Jakub Rzymowski - wykładowca i autor publikacji na temat ochrony danych osobowych, informatyzacji administracji publicznej i ochrony zdrowia.

 

Patron medialny:

 

Nadchodzące wydarzenia