Dołącz do nas na FB

 

14 września 2010 r.

Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A., Warszawa

 

 

Srebrni Sponsorzy Konferencji:

Firmy uczestniczące:

Teltronic

 

14 września 2010 r. w Warszawie odbywała się konferencja „Systemy do zarządzania kryzysowego”. Było to drugie spotkanie poświęcone bezpieczeństwu publicznemu i zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych organizowane w tym roku przez firmę MultiTrain.

Centrum Bankowo-Finansowe gościło prawie 80 uczestników reprezentujących przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego a także funkcjonariuszy służb mundurowych (Wojska Polskiego, Policji, Staży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej) i ratownictwa medycznego.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów, poprowadzonych przez wybitnych specjalistów i prezentacji firm Siemens, Teltronic, Platan i Imagis, które przedstawiły systemy i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe.

Konferencję rozpoczął wykład przedstawiciela Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pana Grzegorza Abgarowicza, który przedstawił temat „Zarządzanie informacją jako funkcja systemu zarządzania kryzysowego”. Tematykę tę kontynuował później Pan Grzegorz Kamienowski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wykładzie pt."Przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego".

Paweł Dybała, konsultant rozwiązań systemowych w Siemens Enterprise Communications (Srebrny Sponsor Konferencji), wiodącego dostawcy rozwiązań komunikacyjnych dla przedsiębiorstw i sektora publicznego omówił nowoczesny system teleinformatyczny zintegrowany z centrum zarządzania kryzysowego.

System TETRA na potrzeby zarządzania kryzysowego zaprezentowała Pani Anna Korzec, przedstawiciel firmy Teltronic, hiszpańskiego producenta urządzeń i systemów profesjonalnej komunikacji ruchomej.

Cyfrowy system alarmowania ludności omówił Pan Wojciech Pancer, reprezentujący podczas konferencji firmę Platan, polskiego producenta abonenckich central telefonicznych oraz zintegrowanych systemów powiadamiania digitex. Wykład zakończył pokaz najnowocześniejszego systemu ostrzegania ludności digitexCZK/IP oraz Mobilnej Syreny Alarmowej, zainstalowanej na pojeździe terenowym, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno uczestników spotkania jak i pracowników Centrum Bankowo-Finansowego.

Podczas konferencji nie zabrakło również prezentacji systemów informacji przestrzennej. Pani Marta Piechal z firmy IMAGIS, wyłącznego dystrybutora oprogramowania MapInfo Professional na terenie Polski, przedstawiła wykład na temat „Narzędzia GIS jako wsparcia dla systemów zarządzania kryzysowego”.

Wykład „Detekcja i monitoring skażeń w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym” omówił mł. kpt. dr inż. Janusz Wrzesiński.

Konferencję zakończyło wystąpienie Pana Pawła Witkowskiego, Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który omówił temat „Zarządzanie kryzysowe – zapomniany obszar inwestycji technologicznych”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia, organizowane przez firmę MultiTrain.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem materiałów z konferencji
proszone są o kontakt z Organizatorem.

 

Patroni medialni:

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Niestety nie znaleźliśmy żadnych konferencji o podanych kryteriach.