Dołącz do nas na FB

16 marca 2010r
Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A., Warszawa

 

Patronat Honorowy:

Prezes Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Srebrni Sponsorzy:

DGT

Hertz Systems

Firmy uczestniczące:


Bezpieczeństwo publiczne to sprawa priorytetowa.

W dniu 16 marca 2010 r. odbyła się pierwsza edycja konferencji "Systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych". Patronat honorowy objęło Polskie Towarzystwo Lekarski, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Prezes Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Stowarzyszenie Zawodowego Ratowników Medycznych, Wodne Ochnicze Pogotowie Ratunkowe, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych.

W Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" S.A. blisko stu uczestników, z zainteresowaniem wysłuchało przygotowanych prezentacji. Podczas konferencji poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem publicznym oraz systemami i technologiami wspierającymi organizację akcji ratunkowych.

Pierwszy wykład poprowadził Pan Michał Zagalski z Uniwersytetu Warszawskiego na temat zarządzania kryzyowego w dobie zagrożeń radiacyjnych, biologicznych i chemicznych.

Tematykę zarządzania kryzysowego kontynuowali Panowie Paweł Dybała i Andrzej Jagielski z Siemens Enterprise Communications, którzy omówili nowoczesny system teleinformatyczny zintegrowany z centrum zarządzania kryzysowego. Portfolio produktów, dostarczanych przez firmę Siemens Enterprise Communications, obejmuje komunikację głosową, infrastrukturę sieciową oraz bezpieczeństwo sieci.

Potrzebę sprawnej komunikacji podkreślił również w swoim wystąpieniu Pan Grzegorz Kamienowski - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zintegrowany system zarządzania jednostkami ratownictwa medycznego oraz informacją o pacjentach na przykładzie systemu "Q-health", wykorzystywany w codziennej pracy w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu, przedstawił Pan Marcin Wyczyński, reprezentujący firmę Iqmed.

O informacji przestrzennej, jako podstawie do sprawnego przeprowadzania akcji ratunkowych oraz wykorzystaniu systemu ArcGIS opowiedzieli Panowie Jarosław Stanios i Bogdan Zawiślański, reprezentujący firmę ESRI Polska, wyłącznego dystrybutora Enviromental Systems Research Institue Inc., tworzącej oprogramowanie Systemów Informacji Geograficznej.

Wykład na temat systemu Intergraph I/CAD - kompleksowego rozwiązania informatycznego wspierającego służby ratownicze poprowadził Pan Robert Zbyśliński z firmy Intergraph, oferującej systemy geoprzestrzenne dla instytucji rządowych oraz instytucji bezpieczeństwa publicznego.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Pana Sławomira Kwiatkowskiego - przedstawiciela firmy DGT, dostawcy nowoczesnych systemów łączności, oraz kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych a także systemów łączności integrujących przewodowe i radiowe środki łączności. Przedstawił on uczestnikom temat "Zintegrowana Łączność na Stanowisku Dyspozytora".

Wykład dotyczący nowoczesnego systemu monitorowania zasobów, skierowanego dla służb ratownictwa, zaprezentował Pan Damian Tarka z firmy Hertz Systems, która od 1989 r. oferuje rozwiązania w obszarach bezpieczeństwa (projektowanie, instalaca, serwis tzw. "inteligentych bydynków"), stacji monitorowania alarmów, cywilnych systemów GPS, cywilnych systemów bezpieczeństwa, systemów reagowania na sytuacje kryzysowe, sieci teleinformatycznych. Firam Hertz Systems współpracuje również z LUM w zakresie telemedycyny.

Przedostatni wykład, dotyczący Projektu Proteus, którego zadaniem jest stworzenie demonstratora systemu oferującego nową jakość działań w sytuacjach kryzysowych, zaprezentował koordynator projektu Pan Paweł Wojtkiewicz.

Na zakończenie konferencji krótki wykład pod tytułem "CPR – abonent poza zasięgiem" przedstawił Pan Leszek Marzec - sekretarz Polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego.

Konferencji towarzyszyła wystawa produktowa, na której zaprezentowały się firmy IQmed, DGT i Hertz Systems oraz Wydawnictwo Elamed. Słychacze mogli przyjrzeć się z bliska działalności systemów i uzyskać odpowiedź na pytania, którepojawiły się podczas prezentacji.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia, organizowane przez firmę MultiTrain.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem materiałów z konferencji
proszone są o kontakt z Organizatorem.

 

O naszej konferencji napisali:

Projekt Proteus: http://www.projektproteus.pl/index.php?id_m=9&id_sub=23&nr=3

W akcji: http://www.wakcji.elamed.pl/

Przegląd Pożarniczy: http://www.ppoz.pl/index.php

Patroni medialni:

W akcji

Opolskie Ratownictwo

Na Ratunek

ratownik-med

OPM

Puls Medycyny

iLekarze

pububliczni.pl

Regioportal

Przegląd Pożarniczy

24polska.pl

MPE

Inżynieria Biomedyczna

Nadchodzące wydarzenia