Dołącz do nas na FB

dn. 26-27 marca 2020 r. I Warszawa

Akademia Jakości
- testowanie i jakość projektów IT

X edycja
 

Uwaga rabat
20 % do dn. 17 lutego
* napisz i zarezerwuj miejsce
biuro@successpoint.pl

 

Wspólnie z Państwem tworzymy przestrzeń dla inspiracji, wymiany doświadczeń,
rozwiązywania problemów oraz ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

Spotkanie odbywa się w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych,
dzięki którym najłatwiej sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę.

 

Patron Honorowy:

Partner:

 

dn. 26 marca -  I dzień wydarzenia
Konferencja, podczas której wystąpią:


"Syndrom Oszusta - Czyli co sprawia, że jesteś mniej efektywn".
      Norbert Jankowski
     
Syndrom oszusta jest psychologicznym zjawiskiem powodującym brak wiary
      we własne osiągnięcia. Pomimo zewnętrznych dowodów własnej kompetencji,
      osoby cierpiące z powodu tego syndromu pozostają przekonane, że są oszustami.
      Syndrom Oszusta jest znany od lat 70, jednak mało kto wie o nim.
      Według badań, syndrom ten dotyka 70% ludzkości z czego większość nie jest jego
      świadoma. Podczas prelekcji opowiem o samym syndromie oraz jak z nim "walczyć".

→ "2 DO || ~ 2 DO Perf". 
      Emilia Lendzion-Barszcz
     
Wiesz, że testy są ważne. A czy wykonujesz również testy wydajnościowe?
      Podczas tego  wykładu skupimy się na tym, jaką  wiedzę należy posiąść, aby być
      dobrym testerem od wydajnościówki. Dodatkowo przedstawię przykłady z życia do
      czego może doprowadzić ich brak lub złe przygotowanie. 

"Czym jest OSINT i jak się w tym odnaleźć?"
      Dariusz Kozon
     
Wyjaśnienie czym jest biały wywiad i kilka przykładów jak można pozyskać
      więcej informacji na temat celu, o którym mamy tylko szczątkowe informacje.

→  temat w opracowaniu
     Aleksandra Kornecka, Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych


"QA Mommy - QA Daddy? Czy i jak wspierać naukę testerów wokół siebie?"
      Jakub Rosiński
     
Jesteś testerem zaczynającym przygodę z automatyzacją? Liderem zespołu testowego?
      A może kierownikiem działu QA?  Jakie podejście uważasz za najlepsze dla osób, które
      zaczynają zgłębiać jakiś temat?  Posyłanie na kursy, warsztaty, prowadzenie za rękę, czy
      raczej wypuszczanie na głęboką wodę? Czy lepiej jest mieć w takiej sytuacji troskliwą mamę,
      czy raczej stereotypowego, zimnego ojca? Albo pytając inaczej - czy lepiej wyposażać ludzi
      w wędkę, czy doraźnie dawać im rybę?  Na ile samodzielności pozwalać, a ile kierować ich
      rozwojem? W swojej prezentacji postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania i podzielić
      się też historią własnego wspierania i bycia wspieranym.
      

Program konferencji - dn. 26 marca  >>>


Spotkanie kierujemy do:
osób związanych z obszarem testowania i zapewnienia jakości oprogramowania:
testerów, test leaderów, test managerów, inżynierów testów i jakości  oprogramowania,
specjalistów i menedżerów  QA,  Quality Managerów,  Scrum Masterów, programistów,
inżynierów  automatyzacji  testów,  analityków i architektów  testów,  szefów zespołów
testerskich i liderów testów oraz analityków systemowych i biznesowych, kierowników
projektów, projektantów i właścicieli produktów.


dn. 27 marca - II dzień wydarzenia
Warsztaty:

 
Warsztat 1
  Grzegorz Holak, Konrad Gomulski
  "Jak dobrze zacząć testować (REST) API"
 
 opis warsztatu >>>
Warsztat 2  
  Martyna Buczek
  "Wprowadzenie do zwinnych metodyk wytwarzania
   oprogramowania"

 
 opis warsztatu >>>
Warsztat 3  
  Piotr Baran
  "Testowanie API z pomocą SOAP UI"
 
 opis warsztatu >>>
Warsztat 4
  Dariusz Kozon
  "Wywiad źródeł jawnych (OSINT) od teorii do praktyki"
 
 opis warsztatu >>>
Warsztat 5  
  Marcin Sikorski
  "Zrozumieć Chiny"
 
 opis warsztatu >>>
     
 
___________________________________________________________________________________

Patronat medialny:
 
_____________________________________________________________

Fundaror książek
 
_____________________________________________________________

         Uwaga rabat
         20 % do dn. 17 lutego

          * napisz i zarezerwuj miejsce
               biuro@successpoint.pl
Lokalizacja:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
 

 

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają  ochronione
zgodnie z przepisami  prawa  autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Warunki udziału:

w konferencji - 800 PLN + VAT
w warsztacie (jeden do wyboru) - 900 PLN + VAT
w konferencji i warsztacie - 1500 PLN + VAT

Uwaga rabat
20 % do dn. 17 lutego
* napisz i zarezerwuj miejsce
biuro@successpoint.pl

Uwaga!

Przy zgłoszeniu kilku osób możliwość negocjacji ceny.
Szczegóły u Organizatora.

* Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego, powstałe w wyniku niniejszego zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zamówione usługi na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.
Uczestnictwo w konferencji możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

Rezygnacja z płatnych usług

W przypadku rezygnacji z udziału Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty całości kwoty
zgodnej z niniejszym zamówieniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do
7 dni od dniawykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.
Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Polityka prywatności: http://successpoint.pl/polityka_prywatnosci

* proszę wybrać jeden warsztat
* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

I dzień - Program Konferencji

Uwaga rabat
20 % do dn. 17 lutego

 * napisz i zarezerwuj miejsce
               biuro@successpoint.pl

Lokalizacja:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
 

Program konferencji - dzień I, 26.03.2020 r. 

 

09:00-09:30
_____________
Rejestracja uczestników
___________________________________________________________________________
09:30-09:40
_____________
Powitanie i rozpoczęcie konferencji
___________________________________________________________________________
09:40-10:25
_____________

___________________________________________________________________________
10:25-11:25
_____________

___________________________________________________________________________
11:25-11:55
_____________

___________________________________________________________________________
11:55-12:20
_____________

___________________________________________________________________________
12:20-13:25
_____________

___________________________________________________________________________
13:25-14:25
_____________
Obiad
___________________________________________________________________________
14:25-15:15
_____________

___________________________________________________________________________
15:15-16:00
_____________

___________________________________________________________________________
16:00-16:45
_____________

___________________________________________________________________________

_____________
Podsumowanie i zakończenie konferencji
___________________________________________________________________________

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień / 1 Warsztat - Jak dobrze zacząć testować REST API

Lokalizacja:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Warszawa

Czas trwania: godzina  9:00-17:00
Data: 27.03.2020 r.
_________________________________________

Warsztat 1

Temat:  "Jak dobrze (zacząć) testować REST API"
        

Prowadzący:  Grzegorz Holak, Konrad Gomulski   >>>


Część pierwsza:  
POSTMAN - jak użyć go do testów REST API

Szkolenie ma na celu zapoznanie z narzędziem do testowania REST API jakim jest Postman.
Krótko zostanie omówione czym jest REST(ful) API, a następnie przejdziemy do pracy z narzędziem.

W ramach przedstawienia Postmana omówione zostaną nastepujące zagadnienia:
  - GUI narzędzia
  - budowanie zapytań/analiza odpowiedzi
  - metody HTTP
  - kolekcje zapytań
  - zmienne i środowiska testowe
  - tworzenie testów (asercji) dla wysyłanych zapytań
  - uruchamianie kolekcji zapytań

Część druga:
Wstęp do REST-assured - jak zacząć automatyzację REST API z Javą


Szkolenie ma na celu rozpoczęcie budowania własnego frameworku ze skryptami testów
automatycznych dla REST API przy użyciu biblioteki REST-assured.
Zaprezentujemy sposoby tworzenia testów, logowanie, wyciąganie danych z odpowiedzi,
tworzenie nagłówków oraz asercje. 

Grupa docelowa:
szkolenia to testerzy manualni lub początkujący testerzy automatyzujący,
którzy spotykają się (lub chcą rozwinąć się w tym kierunku) z REST API.

Wymagania dla uczestników:
*  laptop z odblokowanym WiFi i dostępem do internetu.
*  Zainstalowana najnowsza wersja POSTMAN, Java Development Kit 8
   (lub  wyższy  OpenJDK),  ulubione  IDE  współpracujące  z  Java 8.
*  Przyda się  podstawowa  znajomość  testowania oraz zrozumienie
   podstawowych zasad programowania (zmienne, pętle, typy danych).
*  Prezentujący będą pokazywać na najnowszej wersji POSTMAN z Ubuntu
   oraz IntelliJ IDEA 2019 z Windows 10 Pro oraz aplikacją AmberTeam Testing
   wystawiającą REST API. 
 

Uwaga!
20 % rabat do dn.17 lutego
 
* napisz i zarezerwuj miejsce
  biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień / 2 Warsztat - Wprowadzenie do zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania

Lokalizacja:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Warszawa

Czas trwania: godzina  9:00-17:00
Data: 27.03.2020 r.
_________________________________________

Warsztat 2

Temat:  "Wprowadzenie do zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania"
        

Prowadzący:  Martyna Buczek   >>>


Szkolenie ma na celu przybliżyć założenia pracy w zwinnych metodykach wytwarzania
oprogramowania oraz opisać wybrane frameworki.
Forma warsztatowa pozwoli w lekki sposób przyswoić sobie teorię, a ćwiczenia w grupach
dadzą możliwość wypróbowania zdobytej wiedzy na swoim zespole.

Podczas warsztatów:
 - poznasz zalety pracy w metodykach zwinnych,
 - dowiesz się czym tak naprawdę jest Agile, Scrum, czy Kanban,
 - zdobędziesz pomysły na usprawnienia pracy swojego zespołu,
 - zrozumiesz pojęcia takie jak Product Owner, WIP Limit, Sprint, Retrospektywa czy Backlog.


Warsztaty skierowane są do osób:
  - bez doświadczenia w pracy z wykorzystaniem metodyk zwinnych,
  - pracujących zwinnie, chcących odświeżyć i usystematyzować wiedzę,
  - zagubionych w wielu definicjach i nazwach,
  - chcących przećwiczyć praktycznie kilka założeń związanych z Agile, Scrum lub Kanban,
  - chcących drobnymi trikami usprawnić pracę w swoim zespole.


Uwaga!
20 % rabat do dn.17 lutego
 
* napisz i zarezerwuj miejsce
   biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień / 3 Warsztat - Testowanie API z pomocą SOAP UI

Lokalizacja:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Warszawa

Czas trwania: godzina  9:00-17:00
Data: 27.03.2020 r.
_________________________________________

Warsztat 3

Temat:  "Testowanie API z pomocą SOAP UI"
        

Prowadzący:  Piotr Baran   >>>


Umiejętność przygotowania testów API jest jedną z podstawowych testerskich umiejętności.
Współczesne  oprogramowanie coraz częściej oparte jest o architekturę  wykorzystującą REST API,
czy to do integracji z zewnętrznymi serwisami, czy to po prostu do komunikacji back-end - front-end.
Z drugiej strony ciągle jeszcze wspierane są systemy oparte na protokole SOAP.  Bez względu na to
czy  testujemy  nowoczesny  system, czy  wspieramy  aplikacje  legacy,  warto  znać  narzędzie  do
testowania API SOAP i REST.

SOAP UI   jest  narzędziem  open  source, stworzonym  pierwotnie  do  testowania  API  opartych  na
protokole SOAP, obecnie rozwijanym w kierunku testów API RESTowych. Może być używane zarówno
przez początkujących testerów do tworzenia podstawowych testów manualnych, jak i wykorzystywane
do  automatyzowania  bardziej  złożonych  scenariuszy testowych  z wykorzystaniem  zapytań do API.
Dzięki wizualnemu interfejsowi tworzenia zapytań i testów pozwala łagodnie wejść w świat testowania
API osobom  przyzwyczajonym  do interakcji  z graficznymi  interfejsami  użytkownika. Jedną z zalet
narzędzia jest to, że pozwala  wykorzystać raz przygotowane zapytania do tworzenia zarówno testów
funkcjonalnych jak i obciążeniowych czy testów bezpieczeństwa.

Warsztat wprowadzający do testowania API z wykorzystaniem SOAP UI ma na celu nie tylko poznanie
samego narzędzia, ale także zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami testowania API,
które mogą być wykorzystane w innych narzędziach, czy bibliotekach do tworzenia zapytań.

Warsztaty mają charakter praktyczny.
Uczestnicy wykonują ćwiczenia i samodzielnie tworzą testy.


W takcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak:
  - tworzyć projekty,
  - czytać dokumentację API (WSDL, Swagger),
  - mapować zapytania do API,
  - tworzyć testy do zapytań,
  - przygotowywać asercje,
  - tworzyć zmienne oraz zapisywać i odczytywać ich wartości,
  - korzystać z danych testowych,
  - tworzyć testy funkcjonalne,
  - tworzyć testy obciążeniowe,
  - tworzyć testy bezpieczeństwa,
  - kontrolować egzekucję testów.
Uczestnicy poznają również podstawowe rodzaje API, przypadki użycia
i dobre praktyki związane z testowaniem API.

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które chcą zacząć pracę z SoapUI (testerów, programistów,
analityków, Project Managerów).  Wiedza na temat API REST/SOAP jest mile widziana, ale nie jest
wymagana.

 

Uwaga!
20 % rabat do dn.17 lutego
 
* napisz i zarezerwuj miejsce
  biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień / 4 Warsztat - Wywiad źródeł jawnych OSINT - od teorii do praktyki

Lokalizacja:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Warszawa

Czas trwania: godzina  9:00-17:00
Data: 27.03.2020 r.
_________________________________________

Warsztat 4

Temat:  "Wywiad źródeł jawnych (OSINT) od teorii do praktyki"
        

Prowadzący:  Dariusz Kozon   >>>


W trakcie  warsztatu poznasz sposoby  na wyszukiwanie  danych  o osobach i firmach z otwartych
i niepublicznych  źródeł.   Wbrew  pozorom,  dzięki  korelowaniu  danych  z wielu  miejsc  możesz
pozyskać  wartościowe i pomocne dane w zakresie poszukiwania  informacji o osobach lub firmach
- potrzebne zarówno na co dzień jak i w pracy np. takich osób jak służby publiczne, prawnicy, firmy
windykacyjne,  pracownicy  służb  specjalnych oraz  osoby  zajmujące  się  zawodowo  wywiadem
gospodarczym.

W czasie szkolenia poznasz  kilkadziesiąt różnych narzędzi wspomagających zbieranie i analizę
danych o celach  oraz na przykładach  praktycznych  dowiesz się  i sam  wyszukasz  informacje
o osobach i firmach mając niepełne dane.

Szkolenie jest dedykowane dla każdego, kto potrzebuje
efektywnie zbierać informacje i je wykorzystywać:

- prawnicy,
- policja,
- detektywi,
- wywiadownie gospodarcze,
- firmy windykacyjne,
- i ogółem każdy w XXI wieku:)

 

Uwaga!
20 % rabat do dn.17 lutego

 * napisz i zarezerwuj miejsce
    biuro@successpoint.pl

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień / 5 Warsztat - Zrozumieć Chiny

Lokalizacja:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Warszawa

Czas trwania: godzina  9:00-17:00
Data: 27.03.2020 r.
_________________________________________

Warsztat 5

Temat:  "Zrozumieć Chiny"
        

Prowadzący:  Marcin Sikorski  >>>


Wprowadzenie
   - Kim jestem?
   - Program szkolenia
   - Struktura szkolenia
Historia
   - Rozmiar Chin
   - Mega miasta
   - Historia Chin z perspektywy 5 władców
   - Szlak jedwabny 2.0
   - Współczesne Chiny
   - Zachód vs Wschód
   - Drony i robotyzacja
   - WeChat - jedna aplikacja do życia
   - Idea kredytu społecznego
Kultura
   - Czym jest kultura Chin? - interpretacja ze względu na symbole,
     bohaterów, rytuały wartości i praktyki
   - Różnica między Wschodem, a Zachodem
Konfucjusz
   - Nauki Konfucjusza
   - Relacje i posłuszeństwo
   - Konfucjusz w XXI wieku
Decyzje
   - Typy osobowości
   - Na czym polega balans zaufania
   - Jak zbudować zaufanie?
Znaczenie nauki
   - Stosunek do nauki
Czas
   - Linearny, a cykliczny
Bylejakoś(ć)
   - Czym się objawia
   - Jak sobie z nią radzić?
Relacja
   - Typy relacji
   - Zachód vs Wschód
   - Relacja to coś więcej
   - Chiński model relacji
   - Zachodni model relacji
   - Jak się wkupić?
Twarz
   - Czym jest twarz?
   - Wiele znaczeń twarzy
   - Stracenie twarzy
   - Zyskiwanie twarzy
   - Dzielenie się twarzą
   - Twarz, a nacjonalizm
Sugestie
   - Czemu to mnie powinno zależeć?
   - Przyszłość Chin
   - Jak nie zbudować wokół siebie muru? - twoja strategia działania

Na szkoleniu nauczysz się:
    - Jak prowadzić wartościowe i merytoryczne dyskusje z Chińczykami;
    - Jak efektywnie współpracować z najdynamiczniej rozwijającym się narodem na świecie;
    - W jaki sposób kontrolować zadania zlecone Chińczykom
 
Na szkoleniu zdobędziesz:
   - Nowe umiejętności, by wejść na wyższy poziom kompetencji zawodowych;
   - Międzynarodowe know-how niedostępne nigdzie indziej;
   - Unikalną wiedzę, która wzmocni twoje umiejętności miękkie.

Cel szkolenia:
   - Przezwyciężenie stresu i lęku przed współpracą z Chińczykami;
   - Zniwelowanie kłopotliwych sytuacji, które mogłyby mieć miejsce przy braku
     znajomości chińskiej kultury;
   - Nauczenie Cię jak prowadzić skuteczne dyskusje z Chińczykami;
   - Przedstawić ci jak efektywnie współpracować z Chinami na stopie biznesowej;
   - Przekazanie Ci umiejętności kontrolowania zadań zleconych Chińczykom

Korzyści dla uczestników:
   - Zdobędziesz nowe i unikalne na polskim rynku umiejętności miękkie;
   - Uzyskasz wiedzę, która sprawi, że znacząco poprawisz relacje z chińskimi kontrahentami;
   - Poznasz dziesiątki praktycznych przykładów zachowań, które pomogą Ci odnaleźć
     się podczas rozmów z Chińczykami.
 
Grupa docelowa:
   - dla osób aktywnie pracujących z Chińczykami - to szkolenie pomoże Ci rozwinąć nowe
     umiejętności współpracy;
   - dla testerów, developerów, konsultantów - by dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu jeszcze
     łatwiej realizować projekty w międzynarodowym gronie;
   - dla przedsiębiorców - bez względu na branżę, jaką reprezentujesz, udana komunikacja
     z Azją jest kluczem do zdobycia klientów i rozwoju Twojej firmy;
   - dla managerów - musisz nauczyć się współpracować z międzynarodowym zespołem
     i kontrahentami, żeby efektywnie zarządzać oraz delegować zadania

 

Uwaga!
20 % rabat do dn.17 lutego
 
* napisz i zarezerwuj miejsce
  biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

 

Prelegenci

 

  Podczas tegorocznego wydarzenia swoją wiedzą
  i doświadczeniem podzielą się z Państwem nasi eksperci:
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________
  Piotr Baran

od pięciu lat tester oprogramowania.
Specjalizuję się w testach automatycznych API i UI, ale nie straszne mi też inne typy testów. Chętnie uczę się nowych rzeczy i pomagam innym  w  zdobywaniu  wiedzy.  Prowadzę  szkolenia  z  zakresu testowania oprogramowania i narzędzi.
Osobiście mąż  i ojciec. W  trakcie  przymusowej  przerwy od  tańca towarzyskiego gram na cajon i buduję makietę modułową w wielkości H0.
  Martyna Buczek

Scrum Master z zamiłowaniem do dzielenia się wiedzą i ciągłego
rozwoju. Pracuje w NewVoiceMedia z dwoma znakomitymi zespołami. 
W  roli  Scrum  Mastera  ceni  połączenie  świata  technologii z pracą
z ludźmi.  Metody  warsztatowe uważa za świetny sposób na poprawę
współpracy z zespole.
Ma  doświadczenie  w  pracy  w  międzynarodowym  środowisku, jak
również  z  zespołami  zdalnymi.  Po  pracy  chętnie spędza czas na
spotkaniach społeczności Agile oraz wolontariacie. Lubi majsterkować
oraz spędzać aktywnie czas.
  Konrad Gomulski

Tester oprogramowania, a także prelegent i trener z różnych mniej lub bardziej  oficjalnych okazji.  Aktualnie  zajmujący się  Automatyzacją Testów oraz Robotyzacją Procesów Biznesowych, jednak testował na praktycznie każdym poziomie w różnych zakątkach Europy. 
Fan  dbania  o własne  bezpieczeństwo  w sieci  oraz  zwinnego wytwarzania  oprogramowania,  aktywnie  poszukujący  nowych, ciekawych obszarów, w których można się sprawdzić.
Zaangażowany  w  organizację  ConSelenium  oraz  TestWarez2019.
Nie lubi nudy, w wolnym czasie uczy każdego kto chce słuchać, jak bezpiecznie  zacząć  przygodę  z łyżwami  oraz  rolkami,  fan  dobrej fanststyki w książce i filmie oraz polskich gór.
  Grzegorz Holak

Tester na codzień zajmujący się automatyzacją i wydajnością, ale liznął testów praktycznie na każdym poziomie.Trener oraz prelegent lubiący dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, z dużym zaangazowaniem poszukujący nowych obszarów, na których można się sprawdzić. Posiadacz  większości certyfikatów  ISTQB  Certified Tester  Advanced  Level:  TAE, TTA, TA, TM,  ponadto  w kolekcji ma również ISTQB CTFL, CATE oraz  A4Q Certified Selenium Tester Foundation Level.
Wolontariusz na obydwu edycjach ConSelenium ostatnio z zapałem zaangażowany w organizację #testwarez2019.
W  wolnym  czasie  zapalony  kibic  Widzewa  Łódź  oraz  dłubania
w sprzęcie komputerowym, poczynając od domowych blaszaków, na serwerach kończąc.
  Norbert Jankowski

Pracę w  IT zaczął  10  lat  temu,  zaraz po skończeniu Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie.  Ze studiów została mu pasja do jakości
ale  postanowił  całkowicie  zmienić  swoją  ścieżkę  zawodową.
Karierę przeszedł od Testera Manualnego poprzez Test Managera,
aż do Quality Managera.
Obecnie  zajmuje  się  testami  w  międzynarodowych  projektach
z  sektora  bankowego. Prowadzi  również  podcast  poświęcony
testowaniu  oprogramowania  “Ping  -  Testowanie  Oprogramowania”,
w  którym  pokazuje  zawód  testera od kuchni.
   
  Aleksandra Kornecka
 
    Dariusz Kozon

obecnie  programista  i szkoleniowiec,  Tester  i  QA. 
Obszary zainteresowań zawodowych to automatyzacja testów,  wydajność  aplikacji  i systemów IT oraz  rozwój  frameworków testujących i bibliotek  programistycznych, głównie  z wykorzystaniem stacku technologicznego Javy. W ciągu 11 lat pracy realizował projekty z sektorów: nowe  technologie,  automotive, HORECA, sektor bankowy
i rządowy, bezpieczeństwo, szkolenia.
Obecnie współpracuje z Astek sp. z o.o., Niebezpiecznik.pl, Software Development Academy, również jako niezależny konsultant.
  Emilia Lendzion-Barszcz

Specjalista ds. automatyzacji, gdzie głównie zajmuje się planowaniem architektury, kodowaniem i wydajnościówką.
Szkoleniowiec oraz trener. Offowa motocyklistka. Prelegentka polskich i zagranicznych konferencji.
  Jakub Rosiński

Przede wszystkim sercem i duchem tester z ponad 10-o letnim doświadczeniem praktycznym. Aktualnie Test Manager ciągle mający styczność z "prawdziwym testowaniem".
Testował  aplikacje i urządzenia  mobilne,  systemy CRM,  aplikacje wspierające badania medyczne, systemy loteryjne, CPQ i bankowe. Przeprowadza  testy integracyjne,  systemowe oraz akceptacyjne – odbiorczo i wspierając klientów. Pracuje i wierzy w podejście zwinne, zaufanie w zespołach i samoorganizację – sprawdziło się, gdyż miał zaszczyt  być  cześcią  zwycięskiego na TestingCup 2019. Testuje automagicznie i manualnie – głównie  eksploracyjnie.  W podanej kolejności jest krytykiem, trenerem (alredytowanym) i posiadaczem ISTQB,  przeglądał polską wersję sylabusa FL 2018.  Na swojej pierwszej  konferencji  testerskiej był w 2008 roku,  ale aktywnie zaangażował się w działania  społeczności  testerskiej kilka lat temu. Uwielbia testerskie community!  Chętnie  uczestniczy w spotkaniach
i konferencjach jako uczestnik, ale lubi też gadać i dzielić się wiedzą
z innymi.  Zespołowy mistrz TestingCup 2019.
  Marcin Sikorski

Najpopularniejszy  w Polsce ekspert i popularyzator  Internetu Rzeczy, który  niestrudzenie  promuje  ideę  smart  rozwiązań.  Członek  Grupy Roboczej  ds.  Internetu  Rzeczy  Ministerstwa  Cyfryzacji,  który współtworzył raport  “IoT w Polskiej Gospodarce” określający kierunek rozwoju Polski w najbliższych latach, a obecnie pracuje nad procesem certyfikacji Internetu Rzeczy.
Od 2013 roku pracuje wraz z najnowszymi technologiami i znanymi markami  (IoT  konsumenckie,  automotive,  reaktory  atomowe) doradzając  w kwestiach  wprowadzania dobrych praktyk dotyczących jakości oraz testowania.
Specjalista  kultury  chińskiej,  który  od  lat  doradza  w  kwestiach współpracy z Chinami i chińskimi pracownikami.
Autor  książki  “Real  IT  World  -  Internet  Rzeczy”,  wydanej  przez wydawnictwo PWN, która analizuje współczesny rynek nowoczesnych technologii w perspektywie Polski, świata i Chin.
Prelegent,  felietonista,  współtwórca  raportów  dotyczących  IoT
i  regularny  gość  stacji  radiowych  znany  z  niesztampowych
i  dynamicznych wystąpień w Polsce i za granicą  oraz  licznych publikacji  tworzonych  we  współpracy  z  branżowymi  pismami poświęconymi testowaniu oprogramowania.
Człowiek 1001 pasji, który w wolnych chwilach doradza start-up’om, szkoli jako wykładowca oraz opowiada o Chinach.
Twórca podcastu smartrzeczy.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Poprzednie edycje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o minionych edycjach:

IX edycja wydarzenia - 21-22 marca 2019 r.
  * Automatyzacja testowania - prawdy i mity - 29 listopada 2018 r.
VIII edycja wydarzenia - 13-14 września 2018 r.
VII edycja wydarzenia - 15-16 marca 2017 r.
VI edycja wydarzenia - 22-23 marca 2016 r.
V edycja wydarzenia - 24-25 marca 2015 r.
IV edycja wydarzenia - 27-28 marca 2014 r.
III edycja wydarzenia - 21-22 marca 2013 r.
II edycja wydarzenia - 29-30 marca 2012 r.
I edycja wydarzenia - 17-18 listopada 2011 r.


***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Call For Papers

 

Call For Papers


X edycja wydarzenia
"Akademia Jakości - testowanie i jakość projektów IT"
dn. 26-27 marca 2020 r.
Warszawa

       Prosze przesłać:
         - tytuł wystąpienia / warsztatu,
         - wykład - czego dotyczy / warsztat - cele, korzyści z udziału
         - informacje o prelegencie
 
      Na propozycje wykładu / warsztatu czekamy do dn. 31 stycznia.
      Zgłoszenie należy wysłać na adres: biuro@successpoint.pl

        archiwum wydarzenia >>>
      

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy dwa,
które zostaną dołączone do programu konferencji.

Zapraszamy!

 

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.