Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.
   
 

dn. 13-14 września 2018r I Warszawa

Tematem przewodnim tegorocznej VIII edycji
Akademii Jakości - testowanie i jakość projektów IT 
Testerskie błędy - jak ich uniknąć?

  Uwaga!
Ostatnie dni rabatu!
15 % do 10 sierpnia

* zadzwoń i zarezerwuj miejsce


Na co dzień pracujemy z błędami analityków, developerów
czy naszych klientów ale zdarza się i nam testerom popełnić błędy.
Jak tego uniknąć?
Jak ustrzec się najpopularniejszych błędów testerskich?
Jak wprowadzić testerskie improvementy?
Jak wypracować dobrą kulturę błędu w organizacji?

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji Akademii Jakości
i na wspólne dyskusje o testerskich wpadkach!

 

Patron Honorowy Partner wydarzenia
 W I dniu wydarzenia, tj. 13 września odbędzie się konferencja, podczas której wystąpią:
-  "Bug Case Study​"
     Monika Braun 
-  "Automatyzacja testów a życie testerów", 
     
Piotr Ślęzak
-  "Współpraca w parze z programistą, jako metoda unikania problemów"
     Michał Buczko
-  "Jak stracić na jakości i zrazić do siebie klienta (w siedmiu prostych krokach)", 
     
Weronika Werłos 
-  ">> to nie jest błąd, tak ma działać (programista), 
    >> to jest błąd, to nie tak miało działać (użytkownik) - czyli komu ufa Tester"
, 
     
Monika Lichota-Cywińska
-  "Kiedy tester zostaje managerem, czyli najczęstsze błędy kierowników testów", 
     
Katarzyna Morawska 
-  "Tester automatyczny nie istnieje", 
     
Adrian Gonciarz 
-  "Co sprawia, że testy kończą się niepowodzeniem", 
     
Filip Donigiewicz 
-  "Choroby pracy w oparciu o BDD - objawy, diagnozowanie, remedia",
     Łukasz Pietrucha

Program konferencji >>> 

Spotkanie kierujemy do:
osób związanych z obszarem testowania i zapewnienia jakości oprogramowania:
testerów, test leaderów, test managerów, inżynierów testów i jakości oprogramowania,
specjalistów i menedżerów QA, Quality Managerów, Scrum Masterów, programistów,
inżynierów automatyzacji testów, analityków i architektów testów, szefów zespołów
testerskich i liderów testów oraz analityków systemowych i biznesowych, kierowników
projektów, projektantów i właścicieli produktów.


W II dniu wydarzenia, tj. 14 września odbędą się warsztaty:

Warsztat 1
    Monika Braun  opis warsztatu >>> 
                     "Mindset testerski"
                    
Warsztat 2    Piotr  Ślęzak, Łukasz Burczak   opis warsztatu >>>
                     "Automatyzacja testów - strategie, metody, narzędzia. Warsztat praktyków"
                    
Warsztat 3    Adrian Gonciarz  opis warsztatu >>> 
                     ''Tester w Kontenerze - zdockeryzowane środowiska testowe''

Warsztat 4    Rafał Dobrosielski  opis warsztatu >>> 
                     "Obniżanie poziomu ryzyka projektowego przy wykorzystaniu procesu
                       DFMEA w zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania"

Warsztat 5
    Aleksandra Kornecka  opis warsztatu >>>  
                       "Awans w jakości: bądź Test Coachem​"   

Warsztat 6     Remigiusz Dudek  opis warsztatu >>>
                      "Consumer driven contracts - how to approach test automation
                       in distributed environment"

 
              

Fundator książek:


Wspólnie z Państwem tworzymy przestrzeń dla inspiracji, wymiany doświadczeń,
rozwiązywania problemów oraz ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

Spotkanie odbywa się w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych,
dzięki którym najłatwiej sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę.

Uwaga!
Ostatnie dni rabatu!
15 % do 10 sierpnia

* zadzwoń i zarezerwuj miejsce

Lokalizacja:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe Golden Floor Plaza >>>
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
Piętro XV

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

 

I dzień - Program Konferencji

     
Uwaga!
Ostatnie dni rabatu!
15 % do 10 sierpnia

* zadzwoń i zarezerwuj miejsce
   

Miejsce:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

PIĘTRO XV, SALA NR. 3

Program konferencji - dzień I, 13.09.2018 r. 

08:30-09:00
___________
Rejestracja uczestników
___________________________________________________________________________

09:00-09:10
___________
Powitanie i rozpoczęcie konferencji
Monika Braun

___________________________________________________________________________

09:10-09:55
___________
"Bug Case Study"
Monika Braun


Każdy tester ma w swojej  karierze jakąś  wpadkę a dobry  tester ma ich wiele.
Podyskutujmy o tym, co może się przydarzyć parze testerskiej Zuzie i Kacprowi, którzy pracują w projektach pełnych wyzwań ze wspaniałym zespołem i ciekawymi klientami. 
Czy da się uniknąć testerskich wpadek?  A może wcale nie należy ich
unikać, bo z każdej  testerskiej  potyczki  można  coś  wynieść i zwiększyć bagaż
testerskich doświadczeń? Zobaczmy zatem co można zapożyczyć z doświadczenia
tej pary testerskiej ...
___________________________________________________________________________

09:55-10:35

___________
"Kiedy tester zostaje managerem, czyli najczęstsze błędy kierowników testów"
Katarzyna Morawska


Zamiast uczyć się na własnych błędach, nauczmy się na cudzych. Opowiem o tym
jakie błędy najczęściej popełniają początkujący (i nie tylko) kierownicy testów.
Co można zrobić, żeby ich uniknąć i usprawnić swoją pracę, oraz jak kierować
zespołem, żeby nie stać się dodatkową przeszkodą w pracy innych.
___________________________________________________________________________
10:35-10:55
___________
Przerwa kawowa
___________________________________________________________________________

10:55-11:40


___________
"Współpraca w parze z programistą, jako metoda unikania problemów"
Michał Buczko


Chciałbym  pokazać  wam  jak  efektywna  może  być  współpraca  w parze  testera
i developera. Jak z projektu niskiej jakości wypracowaliśmy praktyki pozwalające firmie mieć  zaufanie do produktu.  Niezależnie, czy  pracujecie w jednym pokoju, wirtualnym zespole,
w modelu kaskadowym, iteracyjnym czy zwinnym, możecie zastosować każdą
z nich i cieszyć się korzyściami.
___________________________________________________________________________

11:40-12:20

___________
">> to nie jest błąd, tak ma działać (programista),
>> to jest błąd, to nie tak miało działać (użytkownik) czyli komu ufa Tester"
Monika Lichota - Cywińska


Tester ufa bardziej  programistom  niż Użytkownikom / Odbiorcy  testowanego oprogramowania. Testując  oprogramowanie,  aprobujemy je, zatwierdzamy  zgodność
z wymaganiami, przybijamy niejako pieczątkę jakości na  produkcie  który przechodzi
przez nasze  testerskie ręce.  Tym samym  podświadomie  kreujemy się jako autorów wykonanego dzieła, dostarczonego oprogramowania, czy to do testów akceptacyjnych,
czy też na produkcję. Dlatego też, każde zgłoszenie niezgodności, uwaga, komentarz
godzi w nasz  profesjonalizm, w  efekty  naszej  pracy  jako  testera  oprogramowania.
Za  wszelką  cenę  dążymy  do  tego  aby u dowodnić  Klientowi / Użytkownikowi, że oprogramowanie  jest  odpowiednie  dla  niego,  jest  zgodne  z  zapisami  dokumentów
(które  nie  rzadko  również  zawierają  błędy  logiki i opisów,  czy  też  są  niekompletne).
Zaciekle  bronimy  "swojego"  produktu.  Jest  to  ogromny  błąd popełniany  przez  wielu testerów  w codziennej pracy.  Zbytnia  ufność do pracy  programistów  i  rekomendowanie ślepo ich rozwiązań, porad, tym samym odsuwanie na dalszy plan wymagań biznesowych użytkownika. Tester powinien stać na straży przepływu tych informacji pomiędzy twórcą
kodu a użytkownikiem klawiatury.
___________________________________________________________________________

12:20-13:00

___________
"Jak stracić na jakości i zrazić do siebie klienta (w siedmiu prostych krokach)"
Weronika Werłos


Fuckup  na  produkcji  zdarza  się  każdemu,  każdej  firmie,  programiście i testerowi.
Niektóre z nich  zapisały się złotymi  zgłoskami w historii, a inne  zostały zapomniane.
Co je łączy? Każdy z nich spowodował straty, każdy nauczył czegoś kolejne pokolenia specjalistów  i  każdy  z nich  miał  swoją  przyczynę.  Czy  możemy  ich  uniknąć?
Czego się  wystrzegać, a  na  co zwrócić  większą  uwagę? Na  przykładzie  wszystkim doskonale  znanych 7 zasad  testowania, przyjrzymy się  tym  małym grzeszkom, które
my - testerzy  popełniamy na co dzień, a które mogą (i często prowadzą) do poważnych uszczerbków na jakości.
___________________________________________________________________________
13:00-13:40
___________
Obiad
___________________________________________________________________________

13:40-14:20___________

14:20-15:05
"Automatyzacja testów a życie testerów"
Piotr Ślęzak


Powodów automatyzacji testów w firmach jest wiele jednakże nie każdy podchodzi
do  tego  zagadnienia z rozsądnym  przemyśleniem co i jak należy zrobić  a przede wszystkim  gdzie należy  wdrożyć  automatyzację. Od 15 lat zajmuję się  doradztwem
w zakresie jakości w IT i miałem okazję zobaczyć wiele projektów automatyzacji, które kończyły w koszu. Przedstawię  kilka moich wniosków dlaczego tak było. Przedstawię również  studium  przypadku  z  projektu  automatyzacji  jaki  robiliśmy  dla  jednego
z naszych  klientów  gdzie  założeniem  było  zautomatyzowanie  regresji  15  dużych
procesów  biznesowych  działających  w różnych  technologiach od SAP  po aplikacje mobilne. Jest to przykład  jednego z poważniejszych  błędów  automatyzacji a można
go było tak prosto uniknąć.
_______________________________________________________________
Panel dyskusyjny
Moderator: Piotr Ślęzak
15:05-15:25
___________
Przerwa kawowa
___________________________________________________________________________

15:25-16:10___________
"Co sprawia, że testy kończą się niepowodzeniem"
Filip Donigiewicz

   
wymienię i pokrótce opiszę jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzeń w testach. Prezentację podzielę na segmenty, które dokładnie opisze i podam przykłady:
- rola  zespołu  testów  w organizacji  i  najczęstsze  błędy  związane  z  organizacją
  działu  testów,  przypisanie  zadań  i  ról  testerom,  brak  procedur  organizujących
  pracę  generuje  błędy
- niepowodzenia w testach wynikające z nieprawidłowego sposobu planowania testów
- najczęstsze pomyłki i nieprawidłowości przy wykonywaniu testów
- nieprawidłowe wykorzystanie automatyzacji testów i błędne podejście do automatyzacji
___________________________________________________________________________

16:10-16:40


___________
"Choroby pracy w oparciu o BDD - objawy, diagnozowanie, remedia" 
Łukasz Pietrucha


BDD stało się zwrotem niemal tak ubóstwianym przez biznes jak automatyzacja.
W swoich założeniach ułatwia współpracę na linii biznes <-> dostarczanie.
Niejednokrotnie bywa jednak, że implementowane jest tylko w części, tylko po jednej
stronie całego ekosystemu, a jego założenia są błędnie rozumiane. Prowadzi do pewnych "chorób" w tym wielkim organizmie, jakim jest projekt informatyczny.
Szczęśliwie choroby te dają dość wyraźnie objawy - potrafiąc je zdiagnozować możemy zastosować odpowiednio dobrane "leczenie" ;-).
W swojej prezentacji przedstawię 4 popularne choroby, ich wyraźnie objawy
oraz zaproponuję metody leczenia a nawet zapobiegania.
___________________________________________________________________________

___________
Podsumowanie i zakończenie konferencji
___________________________________________________________________________


***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień - 1 Warsztat / Mindset testerski

Miejsce:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Golden Floor Plaza >>>
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
PIĘTRO XV, SALA NR. 10

Czas trwania: godzina  9:00-15:00
Data: 14.09.2018 r.
___________________________________


Warsztat 1
 

Temat:  Mindset testerski

Prowadząca:  Monika Braun
 

Jedne z wielu cech testera to gotowość na zmiany i otwartość na nowe propozycje i podejścia.
Wiedza techniczna i doświadczenia testowe są ważne ale to umiejętności miękkie pozwalają wpływać realnie na naszą codzienną pracę i przyczyniają się do sukcesu naszych testów i projektów.
 
Pewno spotkaliście się nie raz z podobnymi sytuacjami:
Case 1:
  Zespół super specjalistów z doświadczeniem technicznym, który testuje już od dawna,
  tylko, że każdy jest indywidualistą i próbuje nadać swój rytm zespołowi.
Case 2:
  Aplikacja zabagowana strasznie ale developer strzela focha, gdy zgłosi się kolejny błąd.
Case 3:
  Kolejny raz testy zostały skrócone ale i tak od testerów wymagane jest przeprowadzenie
  wszystkich wcześniej zaplanowanych testów.
 
Co zrobić aby sprawnie przechodzić przez takie sytuacje i wiele innych z naszej pracy, jak uczyć
siebie i innych co jest najlepsze i wpływać na jakość naszych testów i całego produktu a także na
nasz zespół projektowy?
 
Odpowiedzią na te pytania są właśnie umiejętności miękkie.
Zapraszam na warsztat, na którym poznasz techniki miękkie pozwalające zdobyć wpływ na jakość
produktu oraz sukces projektów.
Na casach testowych przećwiczysz jak wykorzystywać te techniki, aby tworzyć dobre relacje w zespole,
wymieniać się wzajmenie dobrymi praktykami i mieć wpływ podejmowane decyzje testowe.
 
Tematyka:
- Coaching: Trener testów czy Test Coach - dobre praktyki coachingowe w testach
- Efektywna komunikacja: co i kiedy przekazać a jak i kogo zapytać - siatka komunikacji
- Dobre relacje: kto z kim i jak budować relacje - macierz odpowiedzialności
- Skuteczne negocjacje: jaka rola i jakie dezycje, aby osiągnąć swój cel - OKR
- Pudełko z narzędziami: co i jak stosować, by wpływać na jakość i odnieść sukces - miękkie
  techniki i dobre praktyki
 
Wszystkie tematy przepracujemy na casach testowych łącząc ogrom wiedzy z własnymi
doświadczeniami z wykorzystaniem technik trenerskich i coachingowych.
Wejdź na warsztat z własnym casem testowym i wyjdź z rozwiązaniem ale też z głową pełną
pomysłów i dobrych praktyk na wiele innych wyzwań testowych!
 


Uwaga!
Ostatnie dni rabatu!
15 % do 10 sierpnia

* zadzwoń i zarezerwuj miejsce

 

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień - 2 Warsztat / Automatyzacja testów

Miejsce:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Golden Floor Plaza >>>
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
PIĘTRO XV, SALA NR. 11

Czas trwania: godzina  9:00-15:00
Data: 14.09.2018 r.
___________________________________


Warsztat 2
 

Temat: Automatyzacja testów - strategie, metody, narzędzia. Warsztat praktyków

Prowadzący:  Piotr Ślęzak i Łukasz Burczak


Forma warsztatu to swobodna dyskusja z flipchartem i karteczkami, na których zapisujemy tematy
a potem wspólnie je dyskutujemy. To otwarta dyskusja jego uczestników bardziej moderowana przez
nas z założeniem wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.
Uzupełnimy dyskusję swoimi doświadczeniami, znajomością metodyk i narzędzi.

Po warsztacie zbieramy wyniki dyskusji i opisujemy całość w podsumowaniu warsztatów.
Każdy z uczestników dostaje takie podsumowanie z zebraną wiedzą jak dany temat był omówiony
podczas warsztatów, czyli jak sobie z nim poradzili uczestnicy w swoich projektach czy organizacjach

Plan warsztatu:

15 minut - zgłaszanie tematów do dyskusji na zasadzie burzy mózgów.
15 minut - kategoryzacja zgłoszonych tematów
7 h - dyskusja o zgłoszonych tematach
30 minut - podsumowanie

Zagadnienia - o czym możemy rozmawiać:

Podejścia do testowania automatycznego
Organizacja testów automatycznych
Rola i odpowiedzialność zespołu od automatyzacji w projekcie i w organizacji
Współpraca z innymi interesariuszami projektu i organizacji
Szacowanie i harmonogramowanie automatyzacji testów
Raportowanie postępu prac
Dokumentowanie testów automatycznych
Narzędzia automatyzacji
Inne interesujące tematy dotyczące automatyzacji testów.


Adresaci warsztatu:

Zapraszamy wszystkich doświadczonych kierowników testów, koordynatorów i ekspertów od automatyzacji
do udziału w dyskusji na temat wyzwań z jakimi się mierzą i nie mają z kim się skonsultować na interesujące
tematy.  

Zapraszamy początkujących ludzi od automatyzacji do zapoznania się z tematem z czym
możecie się spotkać w swojej pracy i jak sobie z tym poradzić.  

Zapraszamy osoby zastanawiające się nad dalszym swoim rozwojem w testach aby zobaczyły
co to jest automatyzacja testów i jak się to robi w różnych organizacjach.
 

Uwaga!
Ostatnie dni rabatu!
15 % do 10 sierpnia

* zadzwoń i zarezerwuj miejsce

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień - 3 Warsztat / Tester w Kontenerze

Miejsce:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Golden Floor Plaza >>>
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
PIĘTRO XV, SALA NR. 14

Czas trwania: godzina  9:00-15:00
Data: 14.09.2018 r.
___________________________________


Warsztat 3
 

Temat: ''Tester w Kontenerze - zdockeryzowane środowiska testowe''

Prowadzący: Adrian Gonciarz

 

Warsztaty podzielę na 3 części:
1. Zbudowanie przykładowego obrazu zawierającego proste API REST
2. Zbudowanie i uruchomienie prostego testu korzystającego z Rest-Assured, Java, Maven
3. Skonteneryzowanie testów i uruchomienie ich z użyciem docker-compose

Zagadnienia:
- tworzenie i uruchamianie obrazów dockerowych
- podmontowanie zasobów dyskowych, wystawianie portów
- zestawianie środowisk z użyciem Docker Compose
- dockeryzacja testów
- automatyczne zestawianie środowiska i wykonanie testów

Adresaci warsztatu:
Skierowane będą do grupy bardziej doświadczonych słuchaczy znających podstawy Linux, Java + Maven oraz API REST. Do udziału w warsztatach będzie wymagane łącze internetowe, laptop z zainstalowanymi: Java 1.8, Maven (najnowsza wersja), Docker oraz IntelliJ (lub wybrane inne IDE).
Preferowane systemy operacyjne to Linux/MacOS, osoby posiadające Windowsa najlepiej by postawiły sobie wirtualne środowisko Linux.
Dokładną instrukcję instalacji podeślę do uczestników na tydzień przed warsztatami.

Uwaga!
Ostatnie dni rabatu!
15 % do 10 sierpnia

* zadzwoń i zarezerwuj miejsce

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień - 4 Warsztat / Proces DFMEA

Miejsce:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Golden Floor Plaza >>>
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
PIĘTRO XV, SALA NR. 16

Czas trwania: godzina  9:00-13:00
Data: 14.09.2018 r.
___________________________________


Warsztat 4
 

Temat: "Obniżanie poziomu ryzyka projektowego przy wykorzystaniu procesu
               DFMEA w zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania"

Prowadzący:  Rafał Dobrosielski

 

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie koncepcja wykorzystania procesu DFMEA (Design
Failure Mode and Efect Analysis) w procesach wytwórczych oprogramowania i iteracyjnych
metodykach inżynierii oprogramowania j(np. agile) jako proces i sposób myślenia o potencjalnych
problemach i wiedza o tym, jak wykrywać, zapobiegać lub łagodzić problemy, zanim doprowadzą
do katastrofy!!!
Odpowiednio zastosowany proces DFMEA pozwala inżynierom na wbudowanie, odpowiednio
wcześnie, jakości i niezawodności w system informatyczny czy poszczególne moduły oprogramowania.
DFEAM pozwala na wykrywanie i priorytetyzowanie potencjalnych typów awarii na podstawie częstości /
prawdopodobieństwa ich wystąpienia i skutków jakie mogą wywrzeć na klienta dostawcę oprogramowania.
Proces DFMEA zostanie przedstawiony z punktu widzenia zapewniania jakości oprogramowania. 

Zakres szkolenia:
1. Jakość oprogramowania - pojęcie wielowymiarowości jakości oprogramowania, model FURPS.
2. Specyfika projektów informatycznych, dlaczego się nie udają?
3. Istota iteracyjnego wytwarzania oprogramowania.
4. Cele i zadania procesów zapewniania jakości i testowania.
5. DFMEA jako skuteczne narzędzie obniżania ryzyka projektowego w projektach informatycznych
    i metodykach iteracyjnych wytwarzania oprogramowania
6. Zarządzanie ryzykiem technicznym w projektach informatycznych
7. Analiza przypadku - ćwiczenie praktyczno-implementacyjne procesu DFMEA na podstawie dostarczonego
    opisu projektu informatycznego (case study).

Adresaci warsztatu:
Szkolenie kierowane jest do analityków testów, projektantów testów, kierowników działów zapewniania jakości oprogramowania, scrum muster'ów, agile coachów...


Uwaga!
Ostatnie dni rabatu!
15 % do 10 sierpnia

* zadzwoń i zarezerwuj miejsce

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień - 5 Warsztat / Test Coach

Miejsce:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Golden Floor Plaza >>>
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
Czas trwania: godzina  9:00-15:00
Data: 14.09.2018 r.
___________________________________


Warsztat 5
 

Temat: "Awans w jakości: bądź Test Coachem"

Prowadzący: Aleksandra Kornecka
 

Chcesz lepiej dbać o jakość? Chcesz wyróżnić się w pozytywny sposób?

Twój sposób działania, myślenia i współpracy jest tym, co w wielkim stopniu, o ile nie w największym
decyduje o wartości Twojej pracy. Niektórzy określają to w języku angielskim jako "mindset". 
Narzędzia, wiedzę, znajomość technologii, choć również ważne, można jednak przyswoić w krótszym
lub dłuższym czasie.  Natomiast  trudniej  jest  odkryć i realizować  "mindset" - dlatego  jest to coś tak
bardzo cennego. 

Niezależnie od tego gdzie pracujesz (mała czy duża firma, produkt czy projekt), w jakiej metodyce
(waterfall, agile, inne) i co współtworzysz (web, mobile, embedded itd.), właściwy "mindset jakości"
pomoże  Ci być  coraz  bardziej  wartościowym  pracownikiem,  orędownikiem  jakości i spełnioną
w pracy osobą.

Daj się zauważyć jako profesjonalista, który nie tylko potrafi zadbać o jakość swojej pracy, ale który
potrafi uczyć tego innych, dzięki czemu przyczynia się do sukcesu całego zespołu. 

Zagadnienia:
- Przegląd ról i ich wyzwań związanych z jakością w IT.
- Składniki "mindsetu jakości". Ile z "mindsetu jakości" już mam w sobie?
- Praktyki Test Coacha - m.in. listy kontrolne, trening mentalny, 5 WHY, persony, macierz ryzyka,
   wizualizacja ścieżki jakości.
- Sztuka zadawania właściwych pytań we właściwych sytuacjach :)
- Narzędzia wspierające codzienne dbanie o jakość w IT.
- Czynniki jakości w codziennej pracy w projektach informatycznych.
- Case studies przyniesione przez trenerkę.
- Case studies w formie BYOP (Bring Your Own Problem) - wspólne poszukiwanie odpowiedzi na
   Twój problem/wyzwanie/zagwozdkę/niepewność. 
- "Arsenał Test Coacha" - zestaw pomocnych zasad do codziennego użytku.

Adresaci warsztatu: 
Osoby, które skorzystają najwięcej na moim warsztacie to takie, które pracowały w przynajmniej
jednym projekcie informatycznym przez co najmniej kilka miesięcy.  
- testerów realizujących testy manualne i/lub automatyczne
- osoby w roli Quality Assurance
- analityków testów
- test manager-ów, test leadów
- validation engineer-ów
- programistów chcących pogłębić swoje kompetencje
- inżynierów wymagań
Użytek z warsztatu zrobią wszelkie osoby związane z branżą IT pracujące w obszarze jakości
pośrednio lub bezpośrednio. 

Co zabrać ze sobą: 
Koniecznie notatnik i coś do pisania (na papierze lub na komputerze, wedle uznania), ponieważ
planujemy wiele użytecznej i dość unikalnej wiedzy :)
Przygotuj problem, jaki chciałabyś/chciałbyś skonsultować/rozwiązać podczas naszego warsztatu.


Uwaga!
Ostatnie dni rabatu!
15 % do 10 sierpnia

* zadzwoń i zarezerwuj miejsce

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

II dzień - 6 Warsztat / Consumer driven contracts

Miejsce:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Golden Floor Plaza >>>
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
Czas trwania: godzina  9:00-15:00
Data: 14.09.2018 r.
___________________________________


Warsztat 6
 

Temat: "Consumer driven contracts - how to approach test automation in distributed environment"

Prowadzący: Remigiusz Dudek

Our software becomes more complex with every iteration we spent on it. There are new systems we need to integrate with or if you're working in microservice eco-system there are dozens of new services in your environment every week (especially at the beginning the growth is rapid). When it comes to testing entire system on end-2-end basis, so far it seemed we had only 2 choices:

1. Deploy the system with a prod-like configuration (with all the collaborators) and perform heavy manual tests followed by heavy manual regression tests... but as Maynard James Keenanaas sings "Boredom's not a burden anyone should bare" - anyone who's been doing manual regression tests knows exactly what I (and Maynard ;-) am talking about

2. Deploy the system with a prod-like configuration (similarly as above) and automate all the end-2-end tests that will eventually end-up as a regression test suite

Consumer driven contract gives us a third option:
3. Establish contracts with all the collaborators and test your service in isolation using contracts whenever it comes to contacting an external system, regardless of whether it is developed within the company or outside (I must admit that the former case requires some more orchestration on managerial level but it is doable)

This workshop will give you a hands-on experience. You will create two REST services integrated with each other, and implement an API change using consumer contracts. This approach will allow us to do the change in both services in separation, in a BDD style.

Plan warsztatu:
1. Zarys problemu
2. Implementacja dwóch serwisów i zdefiniowanie kontraktu między nimi
3. Wprowadzenie do wzorca "Expand  and Contract"
3. Implementacja zmiany interfejsu jednego z serwisów zgodnie z wzorcem oraz z użyciem consumer
    driven contracts
4. Jak z łamiącej zmiany zrobić niełamiącą
    a) w przypadku zmian API
    b) w przypadku zmian w DB

Cel:
1. Poznanie alternatywy do standardowych testów regresyjnych, które są wyjątkowo trudne
    do przeprowadzenia w rozproszonym środowisku
2. Przygotowanie do pracy w środowisku Continuous Deployment (zero downtime deployment)

Adresaci szkolenia:
1. Senior automation tester
2. Technical test manager
3. Senior Developer in Test

Wymagane umiejętności:
- Java SE w stopniu średnio-zaawansowanym
- Maven v3+ w stopniu podstawowym
- REST w stopniu podstawowym

Wymagania dot. przygotowaniu komputerów uczestników:
- Java 1.8
- Maven v3+ (w pełni skonfigurowane)
- IDE (np. JetBrains Intellij IDEA)
- Przeglądarka internetowa z następującymi rozszerzeniami:
    - JSON viewer (lub inny formatujący odpowiedzi w formacie JSON w czytelny sposób)
    - Postman/RESTClient (coś co może wysyłać requesty HTTP typu POST)
 


Uwaga!
Ostatnie dni rabatu!
15 % do 10 sierpnia

* zadzwoń i zarezerwuj miejsce

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Prelegenci

  Podczas tegorocznego
  wydarzenia swoją wiedzą
  i doświadczeniem podzielą
  się z Państwem nasi eksperci:

 
 

  Monika Braun

Zajmuje się zapewnieniem i kontrolą  jakości w projektach  komercyjnych dla liderów branży
telekomunikacyjnej,  bankowej i logistycznej,  zarówno  w Polsce, Europie jak i  w Ameryce
Południowej. Koordynatorka  prężnie  działającego  krakowskiego oddziału SPINu ( Software
Process Improvement Network ) oraz  prelegentka na największych  polskich  konferencjach
poświęconych jakości, zarówno kontroli, jak i jej zapewnianiu.Autorka publikacji dla Software
Developer's Journal oraz gościnny wykładowca AGH oraz Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Krakowie. Prywatnie miłośnik Tygryska, czarnych dziur oraz podróży.

 
  Piotr Ślęzak

Prezes spółki ForProgress, ekspert, manager i trener, prowadzący i realizujący złożone
projekty doradcze i wdrożeniowe,  szkolenia i warsztaty z zakresu IT,  w szczególności
z obszaru jakości. Członek i założyciel Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych,
przez wiele lat członek zarządu, skoncentrowany  na propagowaniu  podejść  metodycznych
i procesowych oraz  przekładania teorii na praktykę. Od kilkunastu  lat zajmuje się tematyką
inżynierii  oprogramowania, wspierając swoich klientów  w rozwiązywaniu problemów poprzez
edukację  biznesową  i  informatyczną  przedsiębiorstw  oraz  poprzez  wsparcie w  realizacji
projektów informatycznych. Kieruje się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań
oraz  ich  funkcjonalnością  i użytecznością. Jest  zwolennikiem  dopasowywania  narzędzi do
organizacji  a  nie  odwrotnie. Doradza  firmom  ubezpieczeniowym,  telekomunikacyjnym,
bankom i instytucjom  finansowym, administracji rządowej i firmom z branży przemysłowej.
Regularnie występuje na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności
i jakości w IT.
 


  Łukasz Burczak

Absolwent  Wydziału  Informatyki  Politechniki  Białostockiej.  Obecnie  pracuje  jako 
konsultant w firmieForProgress, w której zajmuje się automatyzacją testów.
W codziennej  pracy  wykorzystuje  narzędzia  do  automatyzacji testów  wydajnościowych
oraz funkcjonalnych wiodących dostawców, jak i opensource. Bardzo chętnie poznaje nowe
narzędzia oraz podejścia do testowania.

 
  Adrian Gonciarz

Absolwent  Wydziału  Fizyki  Uniwersytetu  Jagiellońskiego. Współorganizator  krakowskich
spotkań testerów  KraQA.  Pracował w Oracle i Appdate  Development,  DREDAR a obecnie
senior  test engineer  w Collective  Sense. Pasjonat  testowania i  samorozwoju,  entuzjasta
umiejętności  miękkich  oraz  testów  API.
Drużynowy  mistrz  Polski  w  testowaniu  oprogramowania  w  zawodach  TestingCup  2016.
Prowadzi także  zajęcia ze studentami warszawskiej  uczelni Vistula  University na kierunku
Testowanie Oprogramowania.
 
  Michał Buczko

Michał to tester z 8-letnim doświadczeniem, który przez 4  lata  odpowiadał  za  testy
bezpieczeństwa  oraz  testy  funkcjonalne w  NewVoiceMedia. Przeprowadzane  były 
one  w  aplikacjach  związanych z telefonicznymi i online'owymi  płatnościami kartami
kredytowymi. Przez całą swoją karierę pracował w zespole  developerskim w roli testera,
scrum mastera oraz product ownera.
Uwielbia  wspierać ludzi w dostarczaniu oprogramowania najwyższej jakości. Interesuje
się  podnoszeniem  efektywności  testowania  oraz  zarządzaniem  ryzykiem w testach
oprogramowania.
Obecnie pracuje w Objectivity jako konsultant do spraw testowania oraz adwokat zwinnego
wdrażania testów  bezpieczeństwa. Stara się  wspierać  firmę oraz jej  klientów przez coraz
lepsze  dostarczanie aktywności  testerskich  w  projektach. W  wolnym  czasie  dzieli  się 
swoimi  doświadczeniami  na konferencjach w Polsce i za granicą.
 

 
  Katarzyna Morawska


Pracę w IT zaczęła 10 lat temu, decydując się całkowicie zmienić swoją ścieżkę zawodową.
Startując  jako tester  oprogramowania, po krótkim czasie otrzymała  pierwsze  zadania jako
kierownik testów. I tak już jej zostało do dziś. Obecnie zarządza testami w międzynarodowych
projektach (kierując również  testami  prowadzonymi  przez użytkowników  aplikacji). Podczas
pracy z użytkownikami systemów, jej pasją stało się wspieranie osób, które nigdy wcześniej
nie pracowały w projektach informatycznych.                                   
Zainicjowała  wrocławską  Akademię  Początkującego Testera, w której  aktywnie  pomaga
rozpoczynającym swoją przygodę w świecie informatyki, organizując spotkania i warsztaty,
przybliżające świat testów.  Kasia lubi  wszelkiego rodzaju  złożone zadania, trzymając się
z daleka od rzeczy poukładanych i toczących się spokojnym rytmem.
Prywatny czas urozmaica więc sobie podróżami, sportem i wszystkim innym co wyda się jej
w danym momencie wystarczająco ciekawe aby temu poświęcić parę chwil.

   
  Monika Lichota-Cywińska


Test Manager z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie od kilku lat, QA Manager
w firmie EO Networks SA, konsultant, trener z zakresu testowania i zapewnienia
jakości oprogramowania, z ogromnym zamiłowaniem do testowania użyteczności
i funkcjonalności, wielka fanka metodyk zwinnych. Doktorantka Wydziału Zarządzania
Politechniki  Warszawskiej.  Współorganizator spotkań  WarszawQA (Warsaw Quality
Assurance Group), propagujących wiedze i dobre praktyki z obszaru zapewnienia jakości
i testów oprogramowania. Poza pracą zawodową czynnie wspiera organizacje studenckie.
Prywatnie zapalona biegaczka i przede wszystkim Mama.
 
  Weronika Werłos  (Bright IT Sp. z o.o.)

uczona na chemika, wykształcona na fryzjera, ma papiery na testera!
Jej droga do świata testów nie była krótka, lecz dzięki niej zyskała ciekawe spojrzenie na
kwestię jakości, tak produktu, jak i komunikacji z klientem.
Certyfikowany  tester  z  doświadczeniem  w  wielu projektach  desktopowych i webowych,
aktualnie  zatrudniona w Bright IT.  Prelegentka i mentorka, która zawsze  chętnie pomoże
początkującym adeptom sztuki testowania.  Lubi nowe wyzwania i ciągle się uczy, uważa,
że zawsze można być lepszym a posiadaną wiedzą należy się dzielić.
    
  Aleksandra Kornecka
 

Software Quality Assurance Engineer oraz testerka certyfikowana ISTQB.
Pasjonatka dbania o jakość w IT, nurtu TestOps, analizy wymagań, user experience,
ochrony danych osobowych oraz architektury informacji.  Pomysłodawczyni i liderka
Girls Who Test   oraz  mentorka  wielu  adeptek i adeptów  testowania.  Prelegentka
meetupów i konferencji w Polsce, a czasem i na świecie. Autorka tekstów o testowaniu,
branży IT oraz jakości.  Absolwentka kognitywistyki na UAM, która  wykorzystuje swoje
kognitywistyczne podejście w testowaniu.  Na macierzystym kierunku studiów na UAM
miała zaszczyt prowadzić semestralne laboratoria z testowania oprogramowania.
Entuzjastka nieustannego podnoszenia kompetencji, promowania testowania w mediach
społecznościowych, a także fanka sprintów –  zarówno tych w metodyce zwinnej, jak i na
bieżni.  We współpracy ceni sobie szczególnie  przedsiębiorczych  ludzi  cechujących się
pogodą ducha i życzliwością.

 

  Remigiusz Dudek

an Agile testing trainer and a member of a mature Agile team, for years working on assuring
quality not only of a software but also  quality of a software  development  process. Together
with his team, he's made a journey from SCRUM to Kanban. This experience taught him that
every stiff rule has its price and needs to be not only thoroughly understood by those upon
whom it is imposed, but also should be constantly revisited by those who impose it.
In his career he worked on various positions: a developer, tester, test leader, project manager,
QA Engineer.  Such variety of experience gives him an opportunity to look at a given problem
from many perspectives and choose the optimal solution.
Working for over a decade in an IT industry has led him to a conclusion that the most effective
blocker preventing from  implementing  new ideas is people's  resistance to do things in a way,
that is different to what they've been doing for years. That is exactly the purpose why he's been
attending  various conferences  and meet-ups either as a  speaker  but also as an attendee, to
familiarize other people with new approaches and test his own resistance to change.

Currently, he's been working on a position of a Principal QA Engineer, assuring quality of
banking systems for over 7 years.

    
  Łukasz Pietrucha

doświadczony tester, konsultant, analityk i kierownik projektów.
Certyfikowany ScrumMaster oraz trener ISTQB. Popularyzator oraz pasjonat zapewnienia
jakości oprogramowania  oraz zwinnego  podejścia  do wytwarzania. Współzałożyciel oraz
organizator  WrotQA, etatowy  prelegent  polskich i zagranicznych konferencji i meetupów.
Obecnie Head of QA w TestArmy Group S.A.
 
 
  Filip Donigiewicz

Inżynier jakość z ponad 5-cio letnim doświadczeniem w branży IT. Zdobywał umiejętności
w wielu projektach z branży finansowej oraz w firmach tworzących oprogramowanie klasy
enterprise,  obecnie pełni rolę lidera zespołu testów w globalnym projekcie.
W codziennej pracy zawsze zorientowany na jakość produktu i wydajność zespołu.
 
   
  Rafał Dobrosielski

absolwent Politechniki Gdańskiej, pasjonat iteracyjnych i zwinnych metodyk wytwarzania 
oprogramowania, posiadający wieloletnie doświadczenie w zapewnianiu jakości projektów
nformatycznych. Na co dzień prowadzi projekty informatyczne dostarczające rozwiązania
o wysokiej niezawodności na rynek "enterprise" w branży "security - life critical".
Konsultant w zakresie zapewniania jakości oprogramowania i metodyk zwinnych oraz ich
implementacji oraz adaptacji do potrzeb konkretnych projektów, zespołów, organizacji
i okoliczności.

 

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Patronat medialny