Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

V edycja Akademii Jakości za nami :) Zapraszam na mini relację foto dostępną w naszej Galerii

Akademia Jakości - testowanie i jakość projektów IT
Quality Control vs Quality Assurance - testy kontrolują czy zapewniają jakość?

24-25 marca 2015r. | Warszawa

Bardzo cieszy nas fakt, że piąta edycja konferencji spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Bardzo miło było nam gościć wszystkich Państwa.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych.
Jestem przekonana, że książki, które otrzymali Państwo w materiałach konferecyjnych pomogą poszerzyć posiadaną wiedzę. Możliwość rozdysponowania książek zapewniło nam Wydawnictwo Naukowe PWN jak również Helion S.A.


Patronat Honorowy:

Patron Merytoryczny:


Pierwszego dnia odbyły się następujące wykłady:

* Ścieżka kariery testera - od kontrolera do innowatora
   Monika Braun - opiekun merytoryczny konferencji
* Jak zrekrutować zespół skutecznych testerów?
  Andrzej Szandała - INTERSIEĆ Wdrażamy e-learning
* Jakość w projektach IT – jak ją rozumieć i jak mierzyć
   Radosław Hofman - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania
* Jeden produkt, zróżnicowane podejście do testowania
   Grzegorz Ruciński - Gemius
* Kim jest Agile Tester? Jak się zmienia rola testera, jego zachowanie,
  umiejętności, wartości, tryb pracy

   Krystian Kaczor - Coach i Trener - Code Sprinters
* Jak zautomatyzować testy i nie paść próbując?
   Wiktor Żółnowski - Pragmatic Coders
* Testy od zera w organizacji
   Jan Sabak - AmberTeam
* Jestę Test Developerę - co powinien wiedzieć programista testów
   Tomasz Bonior - współorganizator KraQA, wykładowca na kierunku Testerzy oprogramowania
* Migracja z waterfall'a do continuous delivery: historia własna
  Sebastian Małyska - Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, Genesys Telecommunications Laboratories Sp. z o.o.

Drugiego dnia odbyła się część szkoleniowa podczas której odbyły się następujace warsztaty:

1. Przypadki testowe - techniki tworzenia i narzędzia wspomagające
    więcej >>>
2. Osiąganie większej konkurencyjności poprzez optymalizację
    procesu testowego/Testing in Competitive Engineering

    więcej >>>
4. Tester w roli analityka - Jakość wymagań podstawą jakości
    oprogramowania

    więcej >>>
5. Testalia - narzędzia testera, automaty
    więcej >>>
 

Chcemy podziękować wszystkim obecnym na konferencji, ekspertom, Patronom. Mamy nadzieję, że przy kolejnej edycji znów będziemy mieli okazję się spotkać na konferencji:

Akademia Jakości - testowanie i jakość projektów IT

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem lub współpracą podczas kolejnej edycji konferencji zapraszamy do kontaktu.

***

Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Galeria

            
   

 

Program wykładów

8.40-9.00

Rejestracja

9.00-9.30

Ścieżka kariery testera - od kontrolera do innowatora

Monika Braun - opiekun merytoryczny konferencji

9.30-10.00

Jak zrekrutować zespół skutecznych testerów?

Andrzej Szandała - INTERSIEĆ Wdrażamy e-learning

10.00-10.30 Kim jest Agile Tester?

Krystian Kaczor - Coach i Trener - Code Sprinters

10.30-10.50 Przerwa kawowa | Networking
10.50-11.20

Jakość w projektach IT – jak ją rozumieć i jak mierzyć

Radosław Hofman - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania

11.20-11.50 Testy od zera w organizacji

Jan Sabak - AmberTeam

11.50-12.20

Jak zautomatyzować testy i nie paść próbując?

Wiktor Żółnowski - Pragmatic Coders / Code Sprinters

12.20-13.10

Lunch

13.10-13.40

Jestę Test Developerę - co powinien wiedzieć programista testów

Tomasz Bonior - Lider Testów

13.40-14.10

Jeden produkt, zróżnicowane podejście do testowania

Grzegorz Ruciński - Gemius

14.10-14.40 Migracja z waterfall'a do continuous delivery: historia własna
Sebastian Małyska - Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
Genesys Telecommunications Laboratories Sp. z o.o.
14.40-15.20 Panel dyskusyjny
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Warsztat 1

Miejsce: ul. Wilcza 9, Warszawa
Czas trwania: 9 - 15
Data: 25 marca 2015r.

 

Temat - Przypadki testowe - techniki tworzenia i narzędzia wspomagające

Prowadząca - Monika Braun

 

Zapraszam serdecznie na warsztaty testowe prezentujące najlepsze techniki tworzenia przypadków testowych oraz narzędzia wspomagające zarówno tworzenie jak i zarządzanie nimi.

Przypadek testowy to jeden z najważniejszych dokumentów powstających w fazie testów, a dobrze zaprojektowany ma ogromny wpływ na efektywność testów.  Projektowanie i tworzenie przypadków testowych wymaga twórczego podejścia i stanowi niezwykłe wyzwanie intelektualne. Warto wiedzieć w jaki sposób dobrze zaprojektować testy, stworzyć efektywne przypadki testowe, które mają jak największy indeks wykrywalności błędu oraz długo falowo nimi zarządzać.

W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane najbardziej znane standardy tworzenia przypadków testowych wraz z bazową dokumentacją projektową, na której oparte są przypadki testowe.
Uczestnicy poznają całość procesu projektowania oraz tworzenia przypadków testowych, począwszy od analizy wymagań biznesowych poprzez identyfikację nagłówków testowych, danych testowych aż do stworzenia kompletnych scenariuszy testów.

Warsztat przedstawi także fazę zarządzania przypadkami testowymi ich dalsze utrzymanie w następstwie rozwoju testowanych systemów.Uczestnicy w praktyce poznają narzędzia wspierające procesy zarządzania dokumentacja testową, które następnie będą mogli wykorzystać w codziennej pracy.
 
Warsztat łączy w sobie testowe 'case study' oraz praktyczne tworzenia przypadków testowych dla realnych wymagań biznesowych konkretnego projektu. W trakcie budowy macierzy pokrycia wymagań biznesowych przez przypadki testowe oraz identyfikacji indeksu wykrywalności błędu uczestnicy będą w stanie samodzielnie określić kompletny zestaw przypadków testowych.

Jeśli więc chcesz się dowiedzieć jak:
- zaprojektować kompletne nagłówki przypadków testowych
- planować dobrą architekturę testów
- projektować efektywne przypadki testowe
- zarządzać i rozwijać scenariusze testowe
to koniecznie weź udział w tych warsztatach!

Warsztat 2

Miejsce: ul. Wilcza 9, Warszawa
Czas trwania: 9 -15
Data: 25 marca 2015r.

 

Nowość!

Temat - Osiąganie większej konkurencyjności poprzez optymalizację procesu testowego/Testing in Competitive Engineering

Prowadzący - Rafał Dobrosielski
 

Konkurencja jest największą, naturalną siłą kształtującą jakość produktów, również informatycznych. Często na początku projektu informatycznego, dostawca, wspólnie z klientem, planują "niemal doskonały" produkt, który pozwoli osiągnąć założone cele i korzyści biznesowe, wprowadzić nowe usługi, zdobyć nowe segmenty rynku, dotrzeć do nowych klientów, pokonać konkurencję. 

Niestety, kiedy klient i dostawca rozwiązania informatycznego zaczynają rozumieć pozycję projektu, jego ograniczenia i uwarunkowania początkowy entuzjazm ogromnie szybko maleje. 

Wizjonerzy biznesowi po stronie klienta (zamawiającego oprogramowanie) zderzają się z rzeczywistością, realiami i ograniczeniami dostarczenia koniecznych do uruchomienia biznesu produktów informatycznych. 

Zespoły wytwarzające oprogramowanie szukają często kompromisu negocjując z zamawiającym jeden z czynników tradycyjnego trójkąta ograniczeń: czas, koszt, zakres a w najgorszym przypadku jakość. 

Dobrze, świadomie dobrany proces wytwarzania oprogramowania (a w szczególności takie jego podprocesy jak zarządzanie ryzykiem, testowanie, planowanie i zarządzanie jakością) i zakres projektu zorientowany precyzyjnie na cel (by wygrać!) są czwartym wymiarem trójkąta ograniczeń, który pozwala osiągać zamawiającemu i wytwórcy zaplanowane korzyści biznesowe na czas, kontrolując koszty i nie obniżać jakości zaplanowanych produktów. 

Rola testera, jego doświadczenie, optymalizacja jego wysiłków i informacja płynąca z jego pracy są kluczem do osiągania sukcesów!


W czasie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Optymalne planowanie jakości produktów informatycznych

a) wielowymiarowość pojęcia jakości produktów informatycznych

b) klasy jakości

c) planowanie jakości dla indywidualnych projektów - „personalizacja pojęcia jakości"

(zorientowane na zwiększenie konkurencyjności i osiąganie oczekiwanych korzyści biznesowych klienta poprzez definiowanie i zrozumienie krytycznych czynników sukcesu oraz mechanizmy ich śledzenia podczas całego cyklu życia projektu)

d) nie tylko funkcjonalność!
 

2. Optymalizacja procesu wytwórczego

a) identyfikowanie czynników determinujących optymalny proces wytwórczy dla projektu

b) usprawniać czy nie usprawniać - kiedy metodyki usprawnione (agile) są bardziej efektywne w stosunku do procesów klasycznych - aby nigdy "para nie szła w gwizdek"!

c) istota wytwarzania w metodykach usprawnionych - które ryzyka projektowe będą (mogą być) niższe/wyższe przy poprawnym zastosowaniu metodyk usprawnionych, zyski i straty, kiedy rzeczywiście wygramy?
 

3. Testowanie w procesach/metodykach wytwarzania oprogramowania

a) czynniki optymalizacji procesu testowego w metodykach klasycznych i usprawnionych (agile)

b) rola i zadania procesu testowego w projektach
 

4. Planowanie i optymalizacja procesu testowego w metodykach usprawnionych

a) testowanie w modelach iteracyjnych

b) specyfika testowania w metodykach usprawnionych; jak wykorzystać elastyczność? jak wyprzedzić konkurencję?

c) proces planowania optymalnego zakresu testów dla poszczególnych iteracji w metodykach zwinnych - szczegółowy proces planowania zakresu testów oparty na ciągłej analizie ryzyka projektowego

- identyfikacja tzw. „motywatorów testów"

- szacowanie ryzyka projektowego

- zrozumienie ograniczeń i stanu bieżącego

- rola testów w utrzymaniu ryzyka na "zarządzalnym poziomie"

- określenie krótko i długoterminowych celów dla procesu testowego

- planowanie zakresu testów w oparciu o ryzyko – optymalizacja zakresu testów - ćwiczenie.

- planowanie zakresu testów regresji

d) śledzenie jakości w projektach "agile"; gdzie jesteśmy? co już osiągnęliśmy?
 

5. Tester w metodykach usprawnionych "agile"

a) rola i rodzaje testów w metodykach usprawnionych/zwinnych - co?, kiedy? jak testować?

b) zadania i odpowiedzialności testera w metodykach usprawnionych;

c) tester - kluczowa rola do osiągnięcia sukcesu; jaki mam wpływ na osiągnięcie sukcesu?
 

6. Elementy śledzenia i poprawy jakości i efektywności procesów

a) identyfikacja braku efektywności procesu testowego

b) jak eliminować przeszkody w procesie wytwarzania

c) implementacja mechanizmów ciągłej poprawy efektywności procesu testowania w metodykach agile

Warsztat 4

Miejsce: ul. Wilcza 9, Warszawa
Czas trwania: 9 - 15
Data: 25 marca 2015r.

 

Temat - Tester w roli analityka - Jakość wymagań podstawą jakości oprogramowania

Prowadzący - Michał Kruszewski

 

Wymagania i ich specyfikacje stanowią podstawę dla większości prac projektowych. W opaciu o wymagania przygotowywany jest plan projektu, projekt rozwiazania, proces developerski i testowy. Znaczenia wymagań nie da się więc przecenić. Jakość wymagań przekłada się jakość procesów i produktów związanych z wytwarzaniem rozwiązania, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach większości badań i analiz czynników sukcesu (lub porażki) projektu. Uogólniając rezultaty badań rynkowych, problemy z wymaganiami to jedna z najbardziej typowych przyczyn ryzyka projektowego, nierzadko prowadzącego do porażki projektu.
Jak temu zaradzić?
Odpowiedź jest prosta – redukując te ryzyka poprzez świadomość znaczenia jakości wymagań i kontrolę tej jakości.

Warsztaty mają na celu przedstawić typowe problemy z wymaganiami na różnych poziomach analizy oraz pokazać sposoby i narzędzia kontroli jakości wymagań. Warsztaty polegają na nauce konstruowania wymagań wysokiej jakości oraz ocenie przedstawionych wymagań i dostarczeniu informacji zwrotnej na temat ich jakości oraz sugerowanych ulepszeń.

Warsztat 5

Miejsce: ul. Wilcza 9, Warszawa
Czas trwania: 9 - 15
Data: 25 marca 2015r.

 

Temat - Testalia - narzędzia testera, automaty

Prowadzący - Łukasz Złocki


Tematem przewodnim warsztatu jest przedstawienie uczestnikom kilku powszechnie dostępnych narzędzi testowych, z których będą mogli korzystać w swoich procesach testowych oraz wykorzystywać w różnych typach testów.

W obecnych czasach złotej ery internetu ogromna część społeczeństwa korzysta z coraz bardziej złożonych i zaawansowanych aplikacji internetowych. W związku z tym zajęcia skupią się przede wszystkim na narzędziach wykorzystywanych podczas testowania tego typu aplikacji. Mowa będzie o bardzo popularnych narzędziach Selenium oraz JMeter a także o prostych narzędziach do testów eksploracyjnych.

Pokazane zostaną również ciekawe dodatki do przeglądarek internetowych ułatwiających analizę i testowanie.
Rosnąca liczba użytkowników urządzeń mobilnych powoduje coraz większą popularność aplikacji na te urządzenia. Dlatego też nie sposób nie omówić narzędzi służących do ich testowania.

Przedstawiony zostanie sposób budowy środowiska do testów aplikacji mobilnych wraz z narzędziami ADT oraz proste i użyteczne narzędzia automatyzujące proces budowy testów funkcjonalnych takich aplikacji (Testdroid Recorder, MonkeyTalk, Appium).
Poza narzędziami automatyzującymi implementacje i wykonanie przypadków testowych (skryptów testowych) omówione zostaną również narzędzia do budowania przypadków testowych i zarządzania testami (Testlink) oraz do zarządzania defektami (Mantis)

Prelegenci

 

Monika Braun

Zajmuje się zapewnieniem i kontrolą jakości w projektach komercyjnych dla liderów branży telekomunikacyjnej, bankowej i logistycznej, zarówno w Polsce, Europie jak i w Ameryce Południowej.Koordynatorka prężnie działającego krakowskiego oddziału SPINu ( Software Process Improvement Network ) oraz prelegentka na największych polskich konferencjach poświęconych jakości, zarówno kontroli, jak i jej zapewnianiu.Autorka publikacji dla Software Developer's Journal oraz gościnny wykładowca AGH oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Prywatnie miłośnik Tygryska, czarnych dziur oraz podróży.

 

Rafał Dobrosielski

Absolwent Politechniki Gdańskiej, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w planowaniu jakości produktów i procesów w projekcie informatycznym oraz zarządzaniu jakością.

Obecnie czynnie zarządza projektami dla biznesu klasy „enterprise - life critical". Pomysłodawca i założyciel Pomorskiej Akademii Optymalizacji Procesów, autor szkoleń, publikacji i warsztatów na temat doboru i optymalizacji procesów wytwórczych, planowania procesu testowania, analizy testowej, doboru strategii i planowania optymalnej liczby przypadków testowych w oparciu o modele błęów.

 

Michał Kruszewski

Od 2010 roku współpracuje z największymi jednostkami Administracji Publicznej na szczeblu Rządowym i Samorządowym w Polsce, jako niezależny expert w zakresie inżynierii oprogramowania, audytu i zarządzania projektami (wiedzę i doświadczenie potwierdzają takie certyfikaty jak m. in.: PRINCE2, TOGAF, ISTQB, CISA).

Jest współautorem strategii i koncepcji w zakresie budowy ładu korporacyjnego i architektury systemów w dużych jednostkach Administracji Publicznej.

W zakresie testów brał udział, jako Kierownik Testów w wielomilionowych wdrożeniach systemów m.in. w takich instytucjach jak UZP, KRUS, CPI.

 

Grzegorz Ruciński

Z wykształcenia fizyk z kilkuletnim doświadczeniem w branży IT. W swojej karierze zawodowej poznał smak pracy na stanowisku programisty, testera, kierownika zespołu i Scrum Mastera. Specjalizuje się w aspektach jakościowych wytwarzanego oprogramowania oraz szerzy dobre praktyki z tego obszaru w organizacji. Posiada certyfikaty: ISTQB CTAL TM, ISTQB CTAL TA.

 

Wiktor Żołnowski 

Jeden z założycieli Pragmatic Coders (http://pragmaticcoders.com), trener, agile coach i współwłaściciel w Code Sprinters (http://agileszkolenia.pl), autor bloga o innym spojrzeniu na jakość oprogramowania - http://blog.testowka.pl, autor książek "Mity i problemy w Agile" (https://leanpub.com/problemywagile) oraz "Agile Transformacje"(https://leanpub.com/agile-transformacje) a oprócz tego amatorski biegacz, żeglarz i pasjonata.

 

Jan Sabak

Ekspert w dziedzinie zapewnienia jakości systemów informatycznych, wykonywania oraz organizacji testów. Od kilkunastu lat zajmuje się testowaniem oraz niezawodnością oprogramowania i sprzętu komputerowego. Jest absolwentem Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracując dla firm Matrix.pl, IMPAQ oraz Infovide zorganizował i kierował działami Zapewnienia Jakości. Obecnie pracuje dla AmberTeam, gdzie dba o to, żeby kierownicy działów IT oraz kierownicy projektów spali spokojnie mając pod kontrolą ryzyko projektowe. Posiada certyfikaty ISTQB CTFL oraz wszystkie CTAL. Prowadzi szkolenia z zakresu testowania. Pracował również jako nauczyciel przedmiotów związanych z elektroniką i informatyką. Działa czynnie na rzecz propagowania wiedzy i kultury jakości produkcji oprogramowania. Członek Zarządu Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.

 

Tomasz Bonior

Od ponad 9 lat związany z testowaniem oprogramowania. Zaczynał karierę w centralnym zespole testerskim, później pracował jako QA w zespole SCRUM'owym. Obecnie lider zespołu Testerów w brytyjskiej firmie Grand Parade. Od początku pasjonat automatyzacji testów, aktualnie prowadzi zespół opiekujący się strukturą testów automatycznych. Uważa, że jednym z najważniejszych elementów rozwoju jest wymiana doświadczenia co stara się promować jako organizator Bright Talks i współorganizator KraQA. Bierze czynny udział w polskim życiu testerskim występując w roli wykładowcy na kierunku Testerzy oprogramowania, zawodnika w mistrzostwach testowania (TestingCup) i uczestnika konferencji i seminariów (Quality Excites, Test Well, Testwarez).

 

Sebastian Małyska

Absolwent Telekomunikacji i Elektroniki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Od 2005 roku związany z firmą Alcatel-Lucent, gdzie pracował na stanowisku inżynier oprogramowania. W tym czasie stał się ekspertem w dziedzinie testowania, w tym również jego automatyzacji i zarządzania jakością w projekcie. Obecnie pracuje na stanowisku Quality Manager w firmie Genesys Telecommunications Laboratories. Wciąż żywa pasja do testowania spowodowała, że nie zrezygnował z tego w swojej codziennej pracy. ISTQB certyfikowany tester. Współorganizator i mówca konferencji. Współorganizator meetup’u w Bydgoszczy. Wykładowca w Wyższych Szkołach Bankowych. Członek zarządu SJSI.
Zainteresowania poza zawodowe to przede wszystkim rodzina, ale również AI i chaos.

 

Krystian Kaczor

Doświadczony coach, trener i konsultant, który na co dzień́ łączy ze sobą̨ dwa światy, twardych umiejętności i technologii oraz miękkich umiejętności i psychologii. Jego wieloletnie doświadczenie na międzynarodowych projektach (m. in. Szwecja, Holandia i Iran) pozwoliło na zdobycie wyjątkowych i wszechstronnych umiejętności z obu tych obszarów. W swojej pracy kieruje się maksymą, że jedyną miarą postępu są mierzalne rezultaty.
W trakcie 11 lat pracy w branży IT, Krystian zdobył wszechstronne doświadczenie w całym cyklu wytwarzania oprogramowania.

Autor książki “Scrum i nie tylko. Teoria i praktyka w metodach Agile” wydanej przez PWN, publikacji po polsku i po angielsku w czasopismach oraz na stronach internetowych. Współzałożyciel czasopisma c0re. Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile i Testowania. Certified Scrum Professional, CSM, PSM I, PMI-ACP, ISTQB Advanced Level - Test Manager, Master Practitioner NLP, ICF Associate Certified Coach i Erickson Certified Professional Coach.

 

dr Radosław Hofman

Jest doktorem ekonomii specjalizującym się w behawioralnych aspektach związanych z oceną (w tym jakości oprogramowania) i podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Posiada także tytuł EUR ING nadawany przez FEANI, oraz jest współzałożycielem i Sekretarzem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania oraz Członkiem Komitetu Technicznego nr 171 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmującym się normami odnoszącymi się do inżynierii oprogramowania, testowania, jakości oprogramowania itd. (współpracuje również bezpośrednio z ISO/IEC JTC1/SC7), jest także członkiem MENSA Polska, oraz International Association of Engineers.

W latach 2002-2010 zajmował się m.in. zaprojektowaniem procesów i zbudowaniem zespołów wsparcia oraz organizacji testowej w grupie kapitałowej Sygnity jako Dyrektor Działu Testowania i Serwisu, a także Pełnomocnik Zarządu ds. Testów. W kolejnych latach był odpowiedzialny za zbudowanie Międzynarodowego Działu Compliance w PayU (grupa kapitałowa Naspers) będąc odpowiedzialnym za obszary jakości i zgodności IT, ryzyka oraz zgodności z przepisami (w tym za uzyskanie licencji instytucji finansowych w 6 krajach w regionie CEE). Obecnie pracuje m.in. jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Lokalizacja

 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
WILCZA


ul. Wilcza 9
00-538 Warszawa

 

Patroni medialni

     

 

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl