Dołącz do nas na FB

Forma warsztatu to swobodna dyskusja z flipchartem i karteczkami, na których zapisujemy tematy a potem wspólnie je dyskutujemy. To otwarta dyskusja jego uczestników bardziej moderowana przez nas z założeniem wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami. Uzupełnimy dyskusję swoimi doświadczeniami, znajomością metodyk i narzędzi. 

Po warsztacie zbieramy wyniki dyskusji i opisujemy całość w podsumowaniu warsztatów. Każdy z uczestników dostaje takie podsumowanie z zebraną wiedzą jak dany temat był omówiony podczas warsztatów, czyli jak sobie z nim poradzili uczestnicy w swoich projektach czy organizacjach.

Zarządzanie testowaniem - strategie, metody, narzędzia
Warsztat praktyków
9 stycznia 2018 r. | Warszawa

 

PLAN WARSZTATU:

15 minut - zgłaszanie tematów do dyskusji na zasadzie burzy mózgów. 
15 minut - kategoryzacja zgłoszonych tematów 
7 h - dyskusja o zgłoszonych tematach 
30 minut - podsumowanie 

Zagadnienia do dyskusji o jakich możemy rozmawiać: 

Zagadnienia do dyskusji o jakich możemy rozmawiać: 
Metodyki testowania 
Organizacja testów 
Rola i odpowiedzialność zespołu testowego w projekcie i w organizacji 
Zarządzanie ryzykiem w testach 
Współpraca z innymi interesariuszami projektu i organizacji 
Szacowanie i harmonogramowanie testów 
Raportowanie postępu prac 
Dokumentowanie testów 
Narzędzia wspierające zespoły testowe 
Inne interesujące tematy dotyczące zarządzania testowaniem. 


ADRESACI WARSZTATU:

Zapraszamy wszystkich doświadczonych kierowników testów, koordynatorów i ekspertów do udziału i dyskusji na temat wyzwań z jakimi się mierzą i nie mają z kim się skonsultować na interesujące was tematy. 

Zapraszamy początkujących liderów testów do zapoznania się z tematem z czym  możecie się spotkać w swojej pracy i jak sobie z tym poradzić. 

Zapraszamy osoby zastanawiające się nad dalszym swoim rozwojem w testach aby zobaczyły co to jest zarządzanie testami i jak się to robi w różnych organizacjach. 
 

PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania: 1 DZIEŃ

Warsztat jest prowadzony w języku polskim.


CENA SZKOLENIA:

      1 190 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do 18 grudnia
      1 390 zł + 23% VAT - cena obowiązuje po 18 grudnia
 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Formularz fax do pobrania

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Kontakt z Organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

tel. +48 725 792 690
e-mail: agnieszka.zajac@successpoint.pl