Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

RELACJA Z

I Ogólnopolskiego Kongresu Zarządzania Ciągłością Działania

26-27 marca 2015
Hotel Warszawianka w Jachrance

Organizatorzy:

Każdy powinien być gotowy na kryzys

Zarządzanie ciągłością działania ma coraz większe znaczenie dla funkcjonowania zarówno prywatnych firm, jak i sektora publicznego

- Istnieje około stu definicji kryzysu. Wynika z tego, że jest bardzo dużo podejść do zarządzania kryzysowego - powiedział w jednym z pierwszych wystąpień na I Ogólnopolskim Kongresie Zarządzania Ciągłością Działania Jakub Arcisz z wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Stu kilkudziesięciu specjalistów od ciągłości działania, zarządzania kryzysowego, ryzyka operacyjnego oraz bezpieczeństwa informacji przez dwa dni omawiało w podwarszawskiej Jachrance różne aspekty związane z ryzykiem dla niezagrożonego funkcjonowania firm, instytucji finansowych, a także administracji publicznej.

Dariusz Romańczuk, partner zarządzający w firmie Business Continuity Management Group, która wspólnie z DGP była organizatorem kongresu, podkreślał znaczenie odpowiedniego ujęcia problematyki ciągłości działania w ładzie korporacyjnym każdej firmy. - Kluczowa jest tu rola zarządów i rad nadzorczych. Jeśli na tym poziomie nie ma świadomości zarządzania ciągłością działania, to trudno tu mówić o jakimkolwiek systemie zarządzania - podkreślał Romańczuk.

Wskazał, że problematyka została dostrzeżona przez Komisję Nadzoru Finansowego w odniesieniu do firm finansowych, a także przez Giełdę Papierów Wartościowych w zakresie spółek publicznych. KNF latem ubiegłego roku wydała "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" regulujące zasady corporate governance podmiotów rynku finansowego. Szef BCMG podkreślał niektóre zapisy zasad przyjętych przez KNF. Zgodnie z nimi nadzorowane instytucje powinny "sporządzić i stosować plany ciągłości działania mające na celu zapewnianie ciągłości działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności". Powinny też "skutecznie zarządzać ryzykiem występującym w działalności, w szczególności poprzez opracowanie i wdrożenie adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem".

- Giełda w 2002 r. po raz pierwszy przyjęła kodeks dobrych praktyk spółek publicznych. Podejście GPW jest podobne jak innych europejskich giełd: notowane spółki nie muszą stosować wszystkich zasad, ale muszą oświadczyć, z których rezygnują i dlaczego - dodał Dariusz Romańczuk. Tu kluczowa jest zasada, że "spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji".

Z perspektywy problematyki ciągłości działania kluczowe jest funkcjonowanie w firmie systemów informatycznych. Szef BCMG wskazał w tym zakresie obowiązującą normę ISO/IEC 38500, dotyczącą zasad nadzoru nad IT w firmie.

Z funkcjonowaniem IT związane jest bezpieczeństwo informacji. Mówił o tym Andrzej Lewiński, zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Przedstawił on zmiany, jakie od początku tego roku wprowadzono w ustawie o ochronie danych osobowych. - Kluczowe znaczenie będzie miał teraz administrator bezpieczeństwa informacji - zaznaczył Lewiński. Administrator, czyli ABI, ma się zajmować sprawdzaniem zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, zapoznawaniem z tymi przepisami osób upoważnionych do przetwarzania danych. ABI jest też odpowiedzialny za dokumentację dotyczącą sposobu przetwarzania danych i wykorzystywanych do tego środków. Dotychczas w rejestrze ABI jest ok. 800 podmiotów, które zgłosiły swoich administratorów. Jest na to czas do 30 czerwca br.

Andrzej Lewiński podkreślał też, że kwestia ochrony danych osobowych będzie wymagała od przedsiębiorstw coraz większej uwagi: - Wypływy danych są niebezpieczne m.in. dlatego, że powodują ryzyko pojawienia się roszczeń. Dziś zgłaszać przypadki wypływu danych muszą tylko operatorzy telefoniczni. To się jednak zmieni. A w bankach o wypływie danych trzeba będzie powiadamiać klientów.

Skąd biorą się wycieki danych? Według Joanny Brylikowskiej, dyrektora biura bezpieczeństwa informacji w Provident Polska, najczęściej ich źródłem są byli lub obecni pracownicy firm. Według przywołanych przez nią badań dotyczy to ponad trzech czwartych przypadków wyciekania informacji. - To oznacza, że zagrożenie ma zwykle charakter wewnętrzny. Ja dzielę osoby, które doprowadzają do wycieku danych na trzy grupy: nieświadomych, mściwych oraz zapobiegliwych, którzy "pożyczają" informacje z nadzieją, że przydadzą im się one w przyszłości - mówiła Brylikowska. Jej zdaniem najskuteczniejszym sposobem obrony przed takimi sytuacjami jest edukacja pracowników. - To niezbędny element skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ale trzeba też powiedzieć, że jeśli to ma być skuteczne, to powinien być proces, a nie doraźne działanie - oceniła przedstawicielka Providenta.

Uczestnicy kongresu podkreślali znaczenie współpracy biznesu z administracją. - Żadnego z istotnych problemów dzisiejszego świata nie da się rozwiązać bez biznesu - argumentował Andrzej Sadłowski, dyrektor departamentu bezpieczeństwa w Banku Ochrony Środowiska. Według niego firmy są na pierwszej linii frontu. One też dysponują pieniędzmi na opracowywanie nowych rozwiązań, a ponadto mają doświadczenie w wykorzystywaniu zaawansowanych metod zarządzania i nowoczesnych technologii. Sadłowski zaznaczył jednak, że w Polsce biznes i administracja to wciąż dwa różne światy, a rola organów państwa cały czas jest postrzegana jako "represyjna, a nie organizatorska". Inne jest też podejście: w biznesie mówi się o zarządzaniu ciągłością działania, natomiast państwo nadal posługuje się koncepcją zarządzania kryzysowego, czyli reakcji na pojawiające się zagrożenia, a nie przeciwdziałanie im zawczasu.

Paweł Gromek z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zwracał z kolei uwagę na korzyści, jakie biznes może odnosić ze współpracy ze strukturami państwowymi - na przykładzie straży pożarnej. - Warunek jest taki, by szukać możliwości w ograniczeniach, a nie ograniczeń w możliwościach - zaznaczył. Wskazywał, że firmy i tak są zobowiązane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów przeciwpożarowych. Podał też kilka przykładów udanej kooperacji firm i straży pożarnej, np. w organizacji ćwiczeń, audytach bezpieczeństwa pożarowego czy wspólnych inicjatywach naukowo-badawczych.

W trakcie kongresu zaprezentowano kilka studiów przypadku dotyczących zarządzania ciągłością działania i ochroną informacji w konkretnych firmach. Monika Sobczyk, kierownik ds. bezpieczeństwa informacji w firmie Medicover, przybliżyła proces certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych w ramach normy ISO 27001. Ona również zwracała uwagę na znaczenie kierownictwa. - Bez wsparcia zarządu, osób decyzyjnych nic by się nie udało. W takim procesie ważne jest to, by nie zabić biznesu, by nie tworzyć procedur, które uniemożliwiałyby bieżącą pracę - tłumaczyła. Ale też zwracała uwagę na korzyści z wykonanej pracy: opracowane dokumenty były wykorzystane do budowania strategii i procedur na niższym szczeblu. Podkreślała też ograniczenia, jakie w dziedzinie bezpieczeństwa informacji ciążą na podmiotach działających w branży ochrony zdrowia - np. to, że dane medyczne mają status szczególnie chronionych, a dokumentacja medyczna nie może istnieć wyłącznie w postaci zdigitalizowanej.

Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja w dziedzinie dostępu do informacji jest w międzynarodowych grupach finansowych, jak np. Citigroup. Dariusz Dylski, menedżer odpowiedzialny za ID Administration w Citibanku na Węgrzech, mówił o tym, że w tej grupie, działającej praktycznie na całym świecie, funkcjonuje równocześnie ok. 10 tys. różnych systemów mających przeszło milion użytkowników. Tu problemem jest zapewnienie bezpiecznego dostępu. - Największym zagrożeniem, a jednocześnie najsłabszym punktem systemu ochrony jest proces wnioskowania i weryfikacji - stwierdził Dylski.

Sprawne procedury dotyczące zapewnienia ciągłości działania są istotne w branży finansowej, ale także dla firm zajmujących się dostarczaniem mediów, np. dostawców energii elektrycznej. Według Aleksandra Rzepy, koordynatora BCP w biurze ryzyka i systemów bezpieczeństwa firmy Energa-Operator, wdrożenie i certyfikacja rozwiązań z dziedziny business continuity przyczyniło się nie tylko do wzmocnienia bezpieczeństwa pracy i funkcjonowania firmy, lecz także do oczekiwanej przez klientów i akcjonariuszy niezawodności w działaniu. Rzepa podawał dane dotyczące tempa przywracania zasilania po przejściu w 2014 r. orkanu "Ksawery" i tegorocznego orkanu "Felix". Rok temu jeszcze po trzech dniach nie udało się załatwić wszystkich awarii. W tym roku na pełne przywrócenie zasilania trzeba było niecałych 48 godzin.

Istotna jest jednak nie tylko sprawność operacyjna. Jak argumentowała Alina Geniusz-Siuchnińska, rzeczniczka prasowa Energi-Operatora, dla ochrony reputacji spółki kluczowa jest komunikacja kryzysowa. Można ją zapewnić na różne sposoby - najlepiej jeśli odpowiednie narzędzia powstaną, zanim nastąpi sytuacja kryzysowa. W przypadku Energi-Operatora są to np. bieżące informacje na stronie internetowej dotyczące wyłączeń prądu czy umożliwienie klientom zgłaszania awarii SMS-em.

Autor: Jan Dajek, Dziennik Gazeta Prawna, wydanie z dnia 09-04-2015 r.

Patroni Honorowi:

   

 

gpw.pl   

konfederacjalewiatan.pl


   

 

Partnerzy Kongresu
sgs it-manager hadrone instytut kosciuszki
Partner wizerunkowy
    baramundi.pl    

 

Program Kongresu

I dzień

8.00-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-9.40

Powitanie uczestników 

Przedstawiciel Dziennika Gazety Prawnej
Pan Dariusz Romańczuk - Partner Zarządzający - BCMG Sp. z o.o 

9.40-10.00

Referat otwierający
Zarządzanie ciągłością działania jako element ładu korporacyjnego
Pan Dariusz Romańczuk - Partner Zarządzający - BCMG Sp. z o.o.

BLOK  I
WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

10.00-10.20

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej
Pan dr inż. Witold Skomra - Doradca - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

10.20-10.40 Ulokowanie prawne WCZK w strukturach zarządzania kryzysowego
Pan Jakub Arcisz - pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Urząd Wojewódzki w Białymstoku
10.40-11.00

Zasady współpracy w sytuacjach kryzysowych z jednostkami Straży Pożarnej
Pan kpt. dr inż. Paweł Gromek - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.35

Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Doświadczenia ENERGA-OPERATOR SA
Pan Aleksander Rzepa - Koordynator BCP Biuro Ryzyka i Systemów Bezpieczeństwa - ENERGA-OPERATOR SA

11.35-11.55

Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania. Dlaczego warto korzystać z doświadczeń biznesu - spojrzenie z drugiej strony
Pan Andrzej Sadłowski - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa - Bank Ochrony Środowiska S.A.

11.55-12.25

Ile kosztuje ciągłość działania i czy może być tańsza?
Pan dr Remigiusz Orzechowski - Prezes Zarządu - Hadrone Sp. z o.o. (Partner Kongresu)

12.25-13.15

PANEL DYSKUSYJNY:
„Zarządzanie ciągłością działania jako element ładu korporacyjnego”
Prowadzący:
Pan Dariusz Romańczuk - Partner Zarządzający - BCMG Sp. z o.o.

Uczestnicy:

 • Pan Aleksander Rzepa - Koordynator BCP Biuro Ryzyka i Systemów Bezpieczeństwa ENERGA OPERATOR S.A.
 • Pan kpt. dr inż. Paweł Gromek - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Pan dr inż. Witold Skomra - Doradca - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Pan Jakub Arcisz - pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Urząd Wojewódzki w Białymstoku
13.15-14.15 Przerwa obiadowa

BLOK  II
ZARZĄDZANIE CIĄGŁOSCIĄ DZIAŁANIA W SEKTORZE FINANSOWYM

14.15-14.30

Referat otwierający 
Pan Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

14.30-14.50

Analiza BIA (Business Impact Analysis) badanie poziomu naruszenia prawa – przypadek UKNF  
Pan Szymon Sobczak - Naczelnik Wydziału Ochrony Departament Administracji, Budżetu i Informatyki (DAI) - 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

14.50-15.10

Czas na BIA
Pan Robert Kazanecki - Ekspert ds. BCP - mBank S.A.

15.10-15.30

Od incydentu do kryzysu: jak ograniczyć wpływ awarii na ciągłość działania organizacji?
Pan Leszek Nitychoruk​ - Menedżer ds. CoB i kontroli bezpieczeństwa informacji - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

15.30-15.50

Praktyczna realizacji wymogów związanych z ciągłością działania na przykładzie Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Pan Dominik Konieczny - Naczelnik Biura Informatyki - Krakowski Bank Spółdzielczy

15.50-17.00

PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzący: Pan Dariusz Romańczuk - Partner Zarządzający - BCMG Sp. z o.o.

Uczestnicy:

 • Pan Dariusz Kułakowski - Wiceprezes - Giełda Papierów Wartościowych
 • Pan Szymon Sobczak - Naczelnik w Departamencie Administracji, Budżetu i Informatyki - Komisja Nadzoru Finansowego
 • Pani  Anna Garcarz - Wiceprezes Zarządu - IT BPS Sp. z o.o.
 • Pan Grzegorz Kuliszewski - Business Development Executive Financial Services Sector -
  IBM Polska Sp. z o.o.
17.00

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu

19.00-23.00

Kolacja oraz wieczorny bankiet w Yacht Club


II dzień

10.00

Rozpoczęcie drugiego dnia Kongresu

BLOK III
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

10.00-10.20

Zarządzanie ryzykiem w doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem
Pani Ewa Szpakowska - Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem - POLRISK

10.20-10.50

Zarządzanie ryzykiem ukierunkowane na ciągłość działania i bezpieczeństwo informacji
Pan Wojciech Kamiński - Kierownik Projektu - SKANSKA S.A.

10.50-11.10

ISO 31000 – metoda realizacji wymagań nowych norm ISO
Pan Krzysztof Bączkiewicz- Partner oraz Pan Michał Cichocki - Sales Manager - SGS Polska Sp. z o.o.

11.10-11.40

Przerwa kawowa

BLOK IV
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

11.40.12.00

Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji od strony prawnej i dobrych praktyk
Pan Minister Andrzej Lewiński  - Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

12.00-12.20

Model ochrony danych osobowych po nowelizacji ustawy
Pani Jolanta Gasiewicz - Konsultant Wiodący - BCMG Sp. z o.o.

12.20-12.40

Obcy w domu
Pan Dariusz Dylski - Global ID Administration ESO Operations Senior Manager - Citibank Hungary

12.40-13.00

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiocie medycznym – teoria, a praktyka
Pani Monika Sobczyk - Kierownik ds. Bezpieczeństwa Informacji - Medicover Sp. z o.o.

13.00-13.20

Budowanie świadomości w obszarze bezpieczeństwa informacji
Pani Joanna Brylikowska - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji - Provident Polska S.A.

13.20-14.00 Przerwa obiadowa

BLOK V
 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

14.00-14.20

Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
Pan Jakub Arcisz - Pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Urząd Wojewódzki w Białymstoku

14.20-14.50

Komunikacja kryzysowa jako element ochrony reputacji spółki. Doświadczenia ENERGA-OPERATOR SA
Pani Alina Geniusz-Siuchnińska - Rzecznik Prasowy - ENERGA-OPERATOR SA

 

BLOK VI
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

14.50-15.20

Modelowanie katalogu i kosztów usług IT w kontekście ciągłości działania
Pan dr Remigiusz Orzechowski - Prezes Zarządu - Hadrone Sp. z o.o. (Partner Kongresu)
15.20-15.40 prezentacja Baramundi Software AG (Partner Wizerunkowy)
15.40-16.10 prezentacja BCMG Software Sp. z o.o.
17.00

Zakończenie Kongresu / Losowanie nagród

Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja przebiegła zgodnie z prezentowanym Programem.
Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

Prelegenci

 

 

brak zdjęcia

Jakub Arcisz - kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Jakub Arcisz od 2000 roku pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, cały czas w sprawach związanych z bezpieczeństwem ludności. Zajmował się niemal wszystkimi obszarami z tego zakresu zadań, m.in. tematyką: pozamilitarnych przygotowań obronnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zabezpieczenia i logistyki, analiz przestrzennych, systemów wspierających pracę dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego. W latach 2008-2012 kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Krzysztof Bączkiewicz - Partner SGS

Uznany na świecie ekspert w zakresie procesów zarządzania IT. Od 2008 roku przewodniczący polskiej delegacji do podkomitetu ISO odpowiedzialnego za opracowanie norm z zakresu zarządzania IT. Od bieżącego roku również przewodniczący komitetu PKN w tej dziedzinie. Jest głównym redaktorem ISO dwóch norm opisujących znaczniki zasobów informatycznych ISO/IEC 19770-2 i ISO/IEC 19770-3. Uczestniczył w tworzeniu nowej wersji standardu Cobit. W 2011 został uhonorowany tytułem IAITAM Fellow – prestiżowym wyróżnieniem ekspertów nadawanym przez międzynarodowe stowarzyszenie profesjonalistów zarządzających zasobami informatycznymi. Jest audytorem wiodącym norm ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 i ISO 9001. Od ubiegłego roku prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową.

 

Dariusz Dylski - Global ID Administration ESO Operations Senior Manager Citibank Hungary

Absolwent Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT na Politechnice w Warszawie. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń uzyskując m.in. tytuł Certified Business Continuity Professional (CBCP) wydany przez Disaster Recovery Institut International oraz Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999 wydany przez British Standards Institution.

Przez wiele lat zdobywał doświadczenie zawodowe w dużych światowych korporacjach takich jak Procter & Gamble czy Daewoo Electronics. Od 2001 roku związany jest z Citigroup, gdzie od początku swojej działalności zaangażowany jest w budowanie procesu ciągłości działania. Największe doświadczenie w tym obszarze zdobywał pełniąc przez pięć lat funkcję Krajowego Koordynatora Ciągłości Biznesu na stanowisku Dyrektora Biura ds. Ciągłości Biznesu. W 2009 roku powierzono mu funkcję Dyrektora Biura Administracji Bezpieczeństwem Informacji. Głównymi jego osiągnięciami w zakresie ciągłości działania było przygotowanie i wdrożenie skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz certyfikacja tego systemu na zgodność z normą BS 25999. Współautor „Księgi dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania”. Obecnie od kilku lat pracuje w Citibanku na Węgrzech w obszarze bezpieczeństwa informacji. Zarządza zespołem zlokalizowanym w Kanadzie i w Budapeszcie, który tworzy i wdraża standardy zarządzania dostępami do informacji dla jednostek Citibanku na całym świecie.

 

Anna Garcarz - Wiceprezes Zarządu IT BPS sp. z o.o.

Ukończyła Politechnikę Wrocławską Wydział Elektroniki, od 1994 związana z informatyką w bankowości. Najpierw pracowała w Departamencie Informatyki Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A., potem tworzyła jako Główny Informatyk Południowo-Zachodni Dom Maklerski. Doświadczenie w bankowości komercyjnej zdobywała w centrali Banku Creditanstalt S.A., aby w 1996 wrócić do spółdzielczości - ponownie do GBPZ, który później przekształcił się w Bank Polskiej Spółdzielczości. Od 2011 w spółce informatycznej IT BPS, a od sierpnia 2014 jako Wiceprezes Zarządu. W pracy zawodowej zajmowała się najpierw tematami związanymi z siecią LAN/WAN, utrzymaniem ciągłości działania systemów bankowych, potem prowadzeniem projektów dla zrzeszenia BPS takich jak: wdrożenie systemu rozliczeń zagranicznych SWIFT, hurtowni danych czy systemu autoryzacji kart płatniczych w zrzeszeniu BPS.

 

Jolanta Gasiewicz - Ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, BCMG

Posiada wieloletnie, specjalistyczne doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i ochronie danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji Szefa działu bezpieczeństwa informacji i Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dodatkowo również w realizacji obowiązków w zakresie retencji danych, realizacji zgłoszeń o nadużycia oraz współpracy z organami państwowymi.

Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach audytowych i wdrożeniowych w branży finansowej, w obszarze technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.

Prowadzi warsztaty i szkolenia z wykonywania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w administracji rządowej, sektorze finansowym i telekomunikacyjnym, a także branży internetowej.

Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu IIA oraz IIA Polska – Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych. Założony w 1941 r. Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)) jest najstarszą i największą na świecie organizacją skupiającą audytorów wewnętrznych. Skupia na całym świecie ponad 170 000 osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych. W Polsce IIA jest reprezentowany przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Jest również Członkiem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, działającego od 2007 r.

Stowarzyszenie dąży m.in. do rozpowszechniania wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz ustalenia i rozpowszechnienia standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy ABI.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach z branży finansowej, informacji gospodarczych, branży telekomunikacyjnej, internetowej (usługi świadczone drogą elektroniczną) oraz branży windykacyjnej.

Unikalną wiedzę uzyskała na studiach o kierunkach: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji Szkoły Głównej Handlowej, Prawo Dowodowe i Kryminalistyka w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ocena i rozwój pracowników Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jednocześnie uczestniczyła w szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu: audytu wewnętrznego (CIA), audytu Rekomendacji D, windykacji, nadużyć w sferze przetwarzania informacji, technicznych aspektów przestępczości teleinformatycznej (TAPT), praktycznych i prawnych aspektów ochrony danych osobowych i baz danych, orzecznictwa sądowego z zakresu prawa nowych technologii komunikacyjnych oraz zabezpieczania systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.

 

Alina Geniusz-Siuchnińska - Rzecznik Prasowy ENERGA-OPERATOR SA

Ma ponad 20 doświadczenia w komunikacji, od 2008 r. rzecznik prasowy ENERGA-OPERATOR SA (spółki dystrybucji energii elektrycznej z siedzibą w Gdańsku), wcześniej m.in. rzecznik prasowy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, główny specjalista ds. PR w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Była dziennikarka mediów regionalnych i ogólnokrajowych, b. redaktor naczelna „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”.

Członek Zespołu Komunikacji Kryzysowej na Euro 2012 przy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Absolwentka podyplomowych studiów MBA (Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów we współpracy z AIX-Marseille Graduate School Of Management - IAE).

 

kpt. dr inż. Paweł Gromek - przedstawiciel Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Doktor nauk o bezpieczeństwie, magister inżynier pożarnictwa, specjalista ds. BHP, oficer Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Współautor bądź autor ponad 40 publikacji naukowych, współautor kolumn stałych w czasopismach „Ochrona Przeciwpożarowa” i „Przegląd Pożarniczy”. Wyróżniony w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Młody Innowacyjny Naukowiec (2014) oraz Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy (2014).

Wojciech Kamiński

Posiada 8-letnie doświadczenie w obszarze ISMS (Information Security Management System) , Risk IT, IT Services, ITSCM, COBIT, ISO 9001. Ma za sobą ponad 30 zrealizowanych projektów wdrożenia ISMS i BCM, w tym 5 projektów poddanych niezależnej ocenie zakończone przyznaniem certyfikacji ISO.

Przeszkolił ponad 500 osób, na wykładach i treningach spędził ponad 260 godzin, prowadził szkolenia w ramach projektów konsultingowych, szkolenia dla słuchaczy Szkoły Głównej Handlowej oraz wewnętrzne szkolenia dla firm. Posiada certyfikaty: CISSP, CRISC, ITIL Intermediate, LA ISO 27001, Prince2 Fundation, SLII.

 

Robert Kazanecki - Ekspert ds. ciągłości działania mBank

Robert Kazanecki studiował na Politechnice Lubelskiej gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroenergetyka. Swoją wiedzę pogłębiał na Politechnice Lubelskiej na kierunku projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych oraz w Szkole Głównej Handlowej na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim.

Od 2000 roku, przez dziewięć lat, pracował w Banku BGŻ S.A. Pracę rozpoczynając od administrowania systemami informatycznych banku poprzez specjalistę ds. bezpieczeństwa. W 2007 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych regionu mazowieckiego, gdzie skutecznie kierował siecią oddziałów Banku w zakresie obsługi kasowo - skarbcowej, zabezpieczenia informatycznego oraz logistycznego. W tym okresie rozpoczął projekt reorganizacji sieci sprzedaży w regionie mazowieckim.

Robert Kazanecki w 2009 roku dołączył do zespołu mBanku gdzie pełni funkcję Eksperta ds. ciągłości działania. Jest Audytorem Wiodącym z zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301. Od kilku lat jest członkiem grupy ds. BCM przy FTB w Związku Banków Polskich.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Od 2003 roku mieszka w Warszawie. W wolnych chwilach lubi poczytać dobrą książkę, obejrzeć film SF.

 

Dominik Konieczny - Naczelnik Biura Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi, Krakowski Bank Spółdzielczy

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył roczny kurs CCNA Regionalnej Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1999-2003 pracował jako wdrożeniowiec i serwisant systemów bankowych w firmie SoftNet Sp. z o.o. Od 2003 roku kieruje Biurem Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie.

Występował jako prelegent na konferencjach związanych z obszarem IT w Bankach m.in.
- Konferencja IT@Bank w dniu 16.11.2011
- Zarządzanie ryzykiem informatycznym w bankowości spółdzielczej - Nowe regulacje w rekomendacjach D i M - w dniu 18.04.2013.
- International Biometric Congress - w dniach 5-6.06.2014

 

Minister Andrzej Lewiński - Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Na stanowisko Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński powołany został przez Marszałka Sejmu RP 4 września 2006 r. Od grudnia 2014 r. – w związku z wyborem dotychczasowego GIODO na zastępcę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych – pełni funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Andrzej Lewiński jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Gdańsku. Odbył aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zakończoną egzaminem sędziowskim, złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Ukończył roczne, podyplomowe Studium Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił liczne funkcje w administracji publicznej, w tym: Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego i w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. przed objęciem funkcji Z - cy GIODO prowadził Kancelarię Prawną w Warszawie.

Poza ochroną danych osobowych, specjalizuje się w prawie gospodarczym, przekształceniach własnościowych i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, polityce i funkcjonowaniu handlu wewnętrznego, modelach dystrybucji w Europie, polityce konsumenckiej oraz zagadnieniach związanych z działalnością małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Leszek Nitychoruk, Menedżer ds. CoB i kontroli bezpieczeństwa informacji, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Absolwent WSUiB w Warszawie (Finanse i Bankowość), a także studiów podyplomowych na SGH (Bezpieczeństwo Informacji). Od 1993 roku związany z Citibank (Poland) S.A., a od 2001 z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Od 2003 roku pracuje w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Zarządzania Dostawcami, gdzie do 2009 kierował Biurem Administracji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, a obecnie odpowiada za Biuro ds. Zachowania Ciągłości Pracy Banku. Odpowiada za koordynację BCMS w Banku Handlowym (aktualnie system posiada certyfikat zgodności z ISO22301). Współautor książki pt. "Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania".

Dr Remigiusz Orzechowski, prezes zarządu HADRONE Sp. z o.o., adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Posiada unikatową wiedzę ekspercką i kompetencje poparte wykształceniem i szerokim doświadczeniem z zakresu IT Governance w Polsce._

Pełnił rolę kierownika projektu i konsultanta wiodącego w wielu projektach dotyczących transformacji organizacji IT w dużych i średnich polskich instytucjach i przedsiębiorstwach, zarówno z sektora prywatnego (energetyka, ubezpieczenia, bankowość, farmaceutyka), jak i publicznego. Specjalizuje się w projektowaniu i przeprowadzaniu transformacji organizacji IT oraz w budowie rozwiązań w zakresie nadzoru IT (IT Governace), zarządzania usługami i zarządzania portfelem projektów.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: doktor nauk ekonomicznych (praca doktorska poświęcona zagadnieniom dopasowania biznes-IT) oraz magister na dwóch kierunkach: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne (specjalność: Informatyka Gospodarcza), Zarządzanie i Marketing (specjalność: zarządzanie strategiczne).

Odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania finansami, projektami oraz usługami IT. Posiada certyfikaty Certified in the Governance of Enterprise Information Technology (CGEIT), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), TOGAF, ITIL V3 Foundation i Prince2 Foundation.

Prelegent oraz uczestnik konferencji branżowych poświęconych tematyce nadzoru i zarządzania IT. Wykładowca akademicki oraz kierownik studiów podyplomowych dla menedżerów IT w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Dariusz Romańczuk - Partner Zarządzający BCMG Sp. z o.o.

Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®). Odpowiada za obszar usług związanych z zarządzaniem ciągłością działania (BCM), zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuje się od 8 lat, pracuje dla Klientów z sektora finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego.

Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution - organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania. Instytut skupia profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.

Były Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BCM (Business Continuity Management) przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych.

Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”.

Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (BCM). Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.

W obszarze zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji, komunikacji kryzysowej oraz planów ciągłości działania pracował m.in. dla: Energa S.A., Energa Operator S.A., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., GASPOL S.A., TU Aegon Polska S.A., Stock Polska S.A., Medicover Sp. z o.o., Bank BGŻ S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., PWPW S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Kredyt Bank S.A., Grupa BRE Bank S.A., BGŻ S.A., RWE S.A., BOŚ Bank S.A., Bank Spółdzielczy w Kielcach S.A., Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” S.A., Beskidzki Bank Spółdzielczy S.A.

 

Aleksander Rzepa - Koordynator BCP Biuro Ryzyka i Systemów Bezpieczeństwa ENERGA OPERATOR S.A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także szereg studiów podyplomowych w dziedzinie organizacji i zarządzania. W 2013 roku z wyróżnieniem ukończył studia Executive MBA. Posiada dyplomy i certyfikaty z zakresu zarządzania projektami i programami, zarządzania procesami, zarządzania ryzykiem oraz ciągłością działania.

Do roku 2000 nieprzerwanie zaangażowany w prowadzenie szeregu projektów w obszarze optymalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wdrażania systemów zarządzania zarówno w dużych organizacjach gospodarczych sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, jak i średnich przedsiębiorstwach branży nowych technologii. Odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie BCMS w ENERGA-OPERATOR SA.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

 

Andrzej Sadłowski - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Banku w BOŚ S.A.

Studiował socjologię oraz prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe w zakresie zarządzania IT w SGH, absolwent studiów MBA.

Przez wiele lat był Zastępcą Dyrektora Zarządu Kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa, następnie organizatorem i pierwszym dyrektorem Zarządu Ochrony Ekonomicznych Interesów Państwa UOP.

Od wielu lat zarządza strukturami bezpieczeństwa w bankach. Pracował dla Banku Depozytowo-Kredytowego jako doradca Prezesa Zarządu ds. bezpieczeństwa, Pekao S.A. gdzie był odpowiedzialny za outsourcing Straży Bankowej a następnie kierował wyspecjalizowaną spółką bankową, PKO BP S.A. gdzie kierował Departamentem Bezpieczeństwa a następnie był Dyrektorem Zarządzającym pionem bezpieczeństwa. Obecnie Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Banku w BOŚ S.A.

Dr inż. Witold Skomra – Doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Witold Skomra jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, analizy ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej.

Jako doradca odpowiada w RCB za obszar ochrony IK, ocenę ryzyka po poziomie krajowym oraz planowanie cywilne.

Poza pracą w RCB jest wykładowcą akademickim w ramach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Były strażak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

Szymon Sobczak - Naczelnik Wydziału Ochrony, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Pierwsze lata kariery zawodowej związał z firmą Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. gdzie pracował w zespole wdrażającym systemy informacji zarządczej na rynku bankowym. Lata 2007-2009 to proces kształtowania profilu specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji w instytucjach Bank BGŻ S.A. i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. We wrześniu 2009 roku dołączył do grona pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie od początku 2012 roku do chwili obecnej pełni funkcję Naczelnika Wydziału Ochrony w Departamencie Administracji, Budżetu i Informatyki. Realizuje zadania związane z zapewnieniem organizacyjnych i technicznych warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu w zakresie bezpieczeństwa informacji, koordynuje wykonanie audytów bezpieczeństwa dla kluczowych systemów informatycznych oraz utrzymuje plan ciągłości działania Urzędu.

Absolwent studiów magistersko-inżynierskich na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki (obecny UTP w Bydgoszczy) oraz studiów magisterskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (UMK w Toruniu). Ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w środowisku IT (PW w Warszawie) oraz studia MBA organizowane przy udziale Oxford Brookes University. Jest również audytorem wiodącym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 oraz posiadaczem certyfikatu CISM wydawanego przez organizację ISACA.

 

Monika Sobczyk - Kierownik ds. Bezpieczeństwa Informacji Medicover Sp. z o. o

Od 2007 roku specjalizuje się w ochronie danych osobowych i medycznych, pełniąc obecnie funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zarządza komórką ds. bezpieczeństwa informacji. Pełni również rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz udziela merytorycznego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych i medycznych spółkom z Grupy Medicover. Posiada certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO 27001. Z powodzeniem wdrożyła w firmie Medicover Sp. z o. o. system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który został potwierdzony uzyskaniem w 2014 certyfikatu ISO 27001:2013.

Maciej Sowiński - Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Manager, trener i konsultant. Zrealizował wiele projektów doradczych i szkoleniowych w ramach współpracy z wieloma czołowymi polskimi firmami konsultingowymi i szkoleniowymi dla wielu firm i organizacji z zakresu zarządzania finansami, analizy finansowej funkcjonowania organizacji gospodarczych, oceny ich sytuacji finansowej, analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, pozyskiwania i optymalizacji źródła finansowania planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, analiz kosztów i wyników finansowych firm, sporządzania prognoz, planów finansowych oraz budżetów projektów i firm, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej, wydzielenia i tworzenia podmiotów gospodarczych; wyceny wartości firm, w tym dla MSP, przygotowania biznes planów. Wykładowca na studiach podyplomowych MBA.

Specjalizuje się w tematyce zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem w projektach oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM).

Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem IRM oraz metodyki M_o_R ® (Management of Risk).

Konsultant w projekcie opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem w jednej z polskich grup kapitałowych. Kierownik Projektu opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania (BCM) w firmie branży energetycznej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

 

Ewa Szpakowska - Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego kierunków Finanse i Bankowość oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw.

Ukończyła studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania i rozwoju rynku elektroenergetycznego, IAE Aix-en-Provence GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT, GFKM, Uniwersytet Gdański, Executive MBA oraz Elite Leadership Program prowadzony przez Harvard BRP i ICAN INSTITUTE.

Makler Giełd Towarowych i Derivatives Market Trader at the European Energy Exchange. Certyfikowany Project Manager metodyki Prince2, Management of Risk metodyki MoR, Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem IRM, Menedżer Ryzyka POLRISK.

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, członek FERMA, Dyrektor ds. Ryzykiem w ENERGA , SA właściciel Business Enterprise Ewa Szpakowska, Konsultant, Corporate Manager, Project Manager, Risk Manager.

Lokalizacja

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77
05-140 Serock

DOJAZD >>>

NOCLEG:
W cenie udziału w Kongresie nie jest zawarty nocleg. Uczestnik może dokonać indywidualnie rezerwacji telefonicznie pod numerem (22) 768 90 00
lub e-mailowo: rezerwacja@warszawianka.pl

Gwarancją dostępności pokoi jest 100% przedpłata na konto hotelu. 

***

Hotel, położony bezpośrednio nad wodami Zalewu Zegrzyńskiego (okolice Warszawy), jest idealnym miejscem nie tylko do wypoczynku, ale i spotkań biznesowych.

Czterogwiazdkowy hotel zlokalizowany jest zaledwie 40 minut drogi od centrum Warszawy.

Hotel Warszawianka oferuje wiele ciekawych atrakcji, m.in:

 • Bogate centrum rekreacyjne - Aqua Park, kręgielnia, squash, siłownia, korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne
 • Kompleks SPA z 16 gabinetami zabiegowymi i caldarium
 • Centrum kreatywnej zabawy dla dzieci KIDDOS
 • Club 77 ze strefą rozrywki
 • 4 restauracje z różnorodną ofertą gastronomiczną
  ponadto:
 • Bezpłatne korzystanie z Aqua Parku i strefy fitness dla zakwaterowanych Gości
 • Bezpłatny parking
 • Bezpłatny dostęp do internetu

Szczegóły na: www.warszawianka.pl

Organizatorzy i Partnerzy Kongresu

ORGANIZATORZY:

BCMG sp. z o.o

Jest firmą doradczą specjalizującą się w usługach z zakresu zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem, zarządzania bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem fizycznym oraz bezpieczeństwem IT. Posiada wieloletnie doświadczenie, profesjonalną wiedzę oraz najwyższe kompetencje zdobyte w ponad 50 projektach wdrożeniowych. Konsultanci BCMG pracowali dla branży finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, przemysłowej, medycznej, a także dla spółek z sektora publicznego.

Dziennik Gazeta Prawna

to największy polski dziennik prawno-gospodarczy, informujący o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach w gospodarce krajowej i zagranicznej, najnowszych zmianach w prawie, podatkach i finansach. Lider rynku specjalistycznych konferencji i wydarzeń specjalnych skierowanych do biznesu.

Partnerzy Kongresu

SGS Polska Sp. z o.o.

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 80 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1650 biur i laboratoriów na całym świecie.
SGS w Polsce jest spółką zatrudniającą ponad 550 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie a w całej Polsce posiadamy ponad 30 oddziałów.
Nasi klienci mają pewność, że ich produkty, usługi i procesy są zgodne z najnowszymi standardami jakości. Więcej na temat naszych usług znajduje się na www.sgs.pl

Portal it-manager.pl to medium adresowane do dyrektorów IT. Są tu artykuły eksperckie, wywiady z menedżerami, raporty tematyczne oraz omówienia badań biznesowych. O informatyce piszemy językiem współczesnego menedżera – językiem biznesu. Nie epatujemy technologiami i gadżetami, nie zamieszczamy żadnych reklam, ani newsów, niczego nie sprzedajemy. Poprzestajemy na artykułach dostosowanych do potrzeb i zainteresowań menedżerów, które podejmują tematykę IT na poziomie zarządczym, a nie produktowym.
instytut kosciuszki Instytut Kościuszki to think tank kreujący nowe idee dla Polski i Europy – jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym o charakterze non-profit, założonym w 2000 r. Instytut Kościuszki, opierając się na pogłębionej, interdyscyplinarnej analizie, propaguje rozwiązania w postaci rekomendacji programowych i ekspertyz, których odbiorcami są instytucje unijne, rządowe i samorządowe, polscy i europejscy politycy i decydenci, a także media, przedsiębiorcy oraz pasjonaci niezależnej myśli i otwartej debaty. Więcej informacji: www.ik.org.pl.
Partner wizerunkowy:

Firma baramundi software AG projektuje i sprzedaje oprogramowanie do zarządzania klientami i serwerami do automatycznej instalacji systemów operacyjnych i programów w środowiskach Windows. System baramundi Management Suite jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorstw i branż. Od pierwszej koncepcji celem były: elastyczność, eliminowanie zależności i utrzymywanie otwartego partnerstwa.

Aktualnie firma współpracuje z spółką IT Business Solutions Sp. z o. o. (www.itb-s.pl) w zakresie sprzedaży rozwiązania na polskim rynku.

Partnerzy wspierający:

SuccessPoint Sp. z o.o.

Spółka od wielu lat z powodzeniem organizuje konferencje, szkolenia i spotkania dedykowane w zakresie technologii i informatyki dla wielu branż.
Uczestnikami naszych wydarzeń jest kadra zarządzająca przedsiębiorstw, wykwalifikowana kadra specjalistyczna oraz przedstawiciele administracji publicznej.
Tworzymy również wydarzenia na zlecenie klienta i w zależności od jego potrzeb zajmujemy się organizacją, od pomysłu poprzez planowanie i realizację, lub wskazanymi obszarami przygotowań.

BS.NET. - Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Portal BS.NET. istnieje od przeszło 14 lat. Porusza wszystkie aspekty działalności sektora banków spółdzielczych  oraz zagadnienia prawne, zarządcze, marketingowe, bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, nowoczesnych technologii, outsourcingu dla sektora bankowości spółdzielczej. Jest codzienną „gazetą”, podstawowym i najważniejszym  komunikatorem i źródłem informacji dla zarządzających bankami spółdzielczymi;  codziennie aktualizowany. Współpracuje, oprócz samych banków spółdzielczych,  m.in.  z: NBP, KNF, MF, BFG,  Bankiem BPS, SGB Bankiem, ZBP,  KZBS  i największymi ośrodkami akademickimi. BS.NET wychodzi także w postaci papierowej, dwumiesięcznego magazynu eksperckiego adresowanego do środowiska banków spółdzielczych. 

www.bs.net.pl, E-mail: redakcja@bs.net.pl

Patroni medialni

oze.pl doradca-samarzadu banking-magazine financegold.pl
bankier.pl formumsamorzadowe.pl bezpieczenstwopubliczne.pl  
       

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas Kongresu serdecznie zachęcam do kontaktu

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl
sspoint.pl